PvdA-wethouders onoplettend bij gescheiden zwemmen

De PvdA-wethouders hadden wat beter moeten opletten toen sportwethouder Sander Dekker (VVD) kwam met het besluit tegen gescheiden zwemmen. Dat zegt PvdA-raadslid Koen Baart. Hij probeerde tevergeefs met een motie het besluit terug te draaien. Nu stopt het gescheiden zwemmen per 1 januari 2010.

De afwezigheid van CDA-raadslid Michel Santbergen leidde voor de tweede raadsvergadering op rij tot een staking van de stemmen. Eerder was de afwezigheid van D66-raadslid Rachid Guernaoui de oorzaak. De regel is dan dat de motie wordt verworpen. Baart kwam met de motie om, tegen beter weten in, een besluit van het college te niet te doen. “Het is toch vreemd dat vijf wethouders van GroenLinks en PvdA achter het besluit stonden, terwijl de fracties tegen zijn. Misschien hebben ze niet goed opgelet, of gedacht dat ze zich niet met elkaars portefeuille gingen bemoeien. Als ze nou even bij de fractie te rade waren gegaan, hadden ze beter geweten”, zegt Baart.

Het collegebesluit was volgens hem onnodig, want VVD-raadslid Else van Dijk-Staats had eerder al een motie ingediend voor het stoppen van gescheiden zwemmen. Die motie is aangehouden en dus nooit in stemming geweest. “De steun was precies van de 23 raadsleden die nu tegen mijn motie hebben gestemd, dus de uitslag was hetzelfde geweest”.

De uitslag was dus ook niet anders geweest als Santbergen wel bij de vergadering was geweest en de motie was verworpen met 23 stemmen tegen 22. Die uitslag had tot minder verwarring in het publiek geleid. De massaal toegestroomde voorstanders van gescheiden zwemmen, allemaal dames, zaten met badmutsen op de publieke tribune. Zij hadden 3000 handtekeningen verzameld voor behoud van gescheiden zwemmen. Zij hadden moeite met de vertaling van de uitslag, maar toen het duidelijk was dropen zij af.

Baart heeft de wethouders van zijn partij nu via de motie aangesproken. “Ik heb dat niet persoonlijk gedaan en ze zijn ook niet naar mij gekomen. Ze houden zich stil. Ze mogen in het vervolg wel een klein beetje beter opletten”.

Bijltjesdag in CDA-Den Haag

Het CDA heeft grote schoonmaak gehouden in de lijst voor de komende raadsverkiezingen. Behalve Karsten Klein, die eerder werd aangewezen als nummer één, verdwijnen alle andere vertrouwde gezichten van de lijst. Wat er is er met CDA aan de hand?

Wie verantwoordelijk is voor de grondige vernieuwing van de CDA-lijst is niet helemaal duidelijk. De een zegt: het was de nieuwe fractievoorzitter die louter nieuwe gezichten wilde zien. De ander zegt: het was vooral het bestuur, in het bijzonder de persoon van voorzitter Jeanette Doll. Die had nog wat rekeningen uit het verleden te vereffenen.

Feit blijft dat de lijst waarmee het CDA de raadsverkiezingen van maart volgend jaar ingaat geen nieuwe gezichten kent. Voor een deel komt dat doordat een aantal oudgedienden vrijwillig de politieke arena verlaat:  Michel Santbergen (oudgediende, jarenlang fractievoorzitter),  Ries Smits (oud-wethouder en ook jarenlang raadslid).

Maar ook Aline Pastoor en Wil Vonk moeten het veld ruimen. En dat is opvallend. Vonk representeert  het sociale gezicht van het CDA. En Pastoor geldt als jong, ambitieus en talentvol. Vonk, die op de dertigste plaats belandde, ziet dat niet als een motie van wantrouwen.  “Mij was eerder duidelijk gemaakt dat ik voor mijn derde termijn moest excelleren.  Een minderheid van het bestuur vond dat ik die belofte niet had waargemaakt. Dat was wel even slikken, maar ik ben niet wrokkig meer”, zegt Vonk in een reactie. Zij hoorde het  nieuws van haar onverkiesbare plaats van de voorzitter. De kandidaatstellingscommissie zelf heeft niks laten horen. “Dat was wel netter geweest”, zegt het raadslid.

Santbergen, voormalig fractievoorzitter en jarenlang het boegbeeld van het CDA in Den Haag,  vindt het ook vreemd dat de raadsleden niet zijn gebeld over de keuze. Hij vindt het vooral raar dat Pastoor niet door mag als raadslid. “Zij is goed, kent haar zaken en neemt initiatieven, bijvoorbeeld over Den Haag Studentenstad met de notitie Studentenrijk”, aldus Santbergen.

Pastoor overweegt zich helemaal terug te trekken van de CDA-lijst.  Ze is vooral teleurgesteld in de gang van zaken. “Ik heb niet eens een gesprek gehad. Het is raar dat ik de feitelijke reden niet ken. Wethouders, raadsleden, iedereen belt me omdat ze het ook niet begrijpen. Ik overweeg me terug te trekken”. Geruchten over een ruzie tussen haar en lijsttrekker Klein die de reden voor een onverkiesbare plek zouden zijn, ontkent ze. “Als je vier jaar samen in een fractie zit, deel je lief en leed. We kunnen het goed vinden en zijn zelfs bij elkaars huwelijk bij de kerkdienst geweest”.

De top drie in de lijst bestaat nu uit Karsten Klein, Haags Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven en fractiemedewerker Gert-Jan Bakker.  Wil Vonk gaat nu campagne voeren om alsnog bij de top vijf te komen.  Ze zet daarbij in op haar belangrijkste wapenfeiten:  in de Wmo geen herindicatie voor mensen boven de 75 jaar en het alcohol- en samenscholingsverbod rond de Jan Luykenstraat in Moerwijk.  Lukt het – onverhoopt-  niet bij de top 5 te eindigen, dan wil ze graag op haar huidige dertigste plek blijven staan als lijstduwer. “Ik ken zoveel mensen in de stad, ik ben het sociaal gezicht van de partij”. Toch blijft ze hopen op een  plaats in de fractie, te verwerven via voorkeurstemmen. “De vorige keer had ik als nummer twee op de lijst ook de meeste stemmen. Ik vertrouw op mijn kiezers en heb goede hoop”.

De afdelingsvoorzitter van het CDA, Jeannette Doll,  en lijsttrekker Klein willen niet reageren op de wijze waarop de kritiek van de CDA-raadsleden.  Op 4 november spreekt de algemene ledenvergadering van het CDA  over de samenstelling van de kandidatenlijst.

Raadscommissie druk met herinrichting Scheveningen

De herinrichting van Scheveningen is een heikel politiek onderwerp. Na een marathonzitting van acht uur in de eerste ronde, begon het tweede overleg over de uitgangspunten voor de herinrichting van Scheveningen met ongeveer twintig insprekers. Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) kreeg van de insprekers forse kritiek op zijn plannen. Het tweede overleg moest na ruim vier uur worden afgebroken en gaat vanavond verder.

Norder wil onder meer hoge woontorens neerzetten, de parkeerplaatsen bij het Zwarte pad weghalen en daar woningen met onderbouwde parkeergelegenheid aanleggen, de derde haven deels dempen en mogelijk een vierde haven aanleggen met een cruiseterminal. Voor de bekostiging daarvan moeten honderden woningen extra worden gebouwd in het havengebied en mogelijk buitendijks.

Het college houdt stug vast aan standpunten die geen steun hebben van de bevolking. Zo begon raadslid Arina van der Zwan de uitgangspuntennota Scheveningen- Haven die in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening werd besproken. Zij vindt dat er geen goede onderbouwing is en geen goed onderzoek. Zij vindt het onbegrijpelijk naïef van het college dat zij denken dat het de aantrekkingskracht van de badplaats kan verbeteren. Volgens Tijmen Colijn van de SP hoefde het gisteren geen marathonzitting te worden: “De kaarten zijn geschud en de stellingen zijn ingenomen”. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt het niet logisch dat het plan voor Scheveningen nu komt, terwijl de bevolking van Den Haag daalt en de zeespiegel stijgt. Hij is tegen de vierde haven. Wim Pijl van de ChristenUnie/SGP ziet het liefst het hele plan verdwijnen, maar volgens Norder kunnen de veiligheid en de vissers niet langer wachten op de herinrichting.

Triest

CDA-fractievoorzitter Michel Santbergen noemde het triest dat de inwoners van Scheveningen het gevoel hebben dat ze niet mee mogen doen. Ook de strandtenthouders voelen zich gepasseerd en willen weten waar ze aan toe zijn. Een groot deel was naar de raadszaal gekomen. Volgens Norder volgt nog samenspraak. Met de strandtenthouders is volgens de wethouder ook regelmatig contact. Zij worden door de gemeente maandelijks bijgepraat en eens per half jaar komt de wethouder zelf. “Zij zullen nog een periode zitten met onzekerheden als locatie, verlening van contracten en hoe die contracten zijn opgesteld”, hield de wethouder de commissie voor. Eerst moet de besluitvorming verder zijn.

De hele raad had nog vragen over het verkeer, maar volgens Norder werkt zijn collega Peter Smit (Verkeer) nog aan een plan daarvoor. Vier varianten zal hij bespreken met bewoners, ondernemers en de raad. Ook kwam veel kritiek op de vierde haven en het nut daarvan. Coalitiepartij PvdA stelt het college voor een analyse te maken van de maatschappelijke kosten en baten. Het lijkt er op dat ondanks felle kritiek van oppositiepartijen de coalitiepartijen PvdA, VVD en GroenLinks de uitgangspunten wel steunen. Vanavond gaat het overleg verder en op 14 februari bespreekt de hele raad de uitgangspunten

Van Aartsen ‘bere-geïnteresseerd’ in hele stad

Het was een korte mededeling. Na drie uur vergaderen had de gemeenteraad van Den Haag ingestemd met het voorstel Jozias van Aartsen op nummer één te zetten op de voordracht voor de nieuwe burgemeester. Als de ministerraad akkoord is, kan hij na een handtekening van de koningin op 1 maart beginnen als burgemeester van Den Haag. “Hij is bere-geïnteresseerd in de hele stad”, zei locoburgemeester Jetta Klijnsma na deze bekendmaking.

Hij zou elitair zijn en vooral een burgemeester voor het zand, maar daar zijn de betrokkenen het niet mee eens. Toevalligerwijs kon de beoogd burgemeester de zaterdag na de bekendmaking van zijn voordracht al aan de slag bij de Afrikaanse gemeenschap in Den Haag. Hij was uitgenodigd als oud-minister van Buitenlandse Zaken bij de conferentie Afrika Present, maar zat er nu ook als toekomstig burgemeester. “Het hoort erbij net als Iftarmaaltijden en je laten bestrooien met allerlei vrolijke poeders”, zegt Klijnsma. Het hele college zal Van Aartsen gaan inwerken. “Hij heeft verder een fantastisch team met ondersteuners waar ik nu als locoburgemeester ook van profiteer. Daarover mag hij niet mopperen. De eerste maanden zal hij waarschijnlijk veel werkbezoeken afleggen”, aldus Klijnsma.

Volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie Marieke Bolle stak Van Aartsen met kop en schouders boven de andere kandidaten uit. “Zijn handen jeuken om hier aan de slag te gaan’, aldus Bolle. “Elitair vind ik hem niet. Het is een lange, statige man, maar iedereen moet hem zelf maar leren kennen en door die houding heen prikken.” Gebrek aan ervaring in de lokale politiek was geen reden om daaraan te twijfelen. “Hij wil dat heel erg graag leren”, zegt Bolle. Bovendien heeft Van Aartsen uit zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken ervaring met internationale netwerken. De commissie was volgens Bolle onder de indruk van de manier waarop Van Aartsen als kersvers minister van Landbouw in een crisis terechtkwam en aan de keukentafel bij de boeren thuis zijn positie toelichtte. In een rollenspel zijn de kandidaten tijdens de sollicitatieprocedure getest en volgens Bolle bracht Van Aartsen het er daar goed vanaf.

Jammer

CDA-fractievoorzitter Michel Santbergen vindt het jammer dat de nieuwe burgemeester niet van CDA-huize is. Hij hoopt dat Van Aartsen het ondanks zijn gebrek aan ervaring in het lokaal bestuur goed doet. “Daar gaan wij hem wel bij steunen”, aldus Santbergen. Niet iedereen was even tevreden over de keuze. “Ik vind het geen voor de hand liggende keuze. Het is iemand die van het andere Den Haag komt overwaaien, maar ik wil hem wel een kans geven. Ik word graag overtuigd”, zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Hij ziet Van Aartsen nog niet, zoals beoogd kandidaat Gerd Leers, als burgemeester praten met de woonwagenbewoners. Wijsmuller wil dat de raad de hele procedure nog eens evalueert. “Ik wil weten waarom zo weinig mensen hebben gesolliciteerd, daardoor was de keuze beperkt”, zegt hij. Op de vacature kwamen elf reacties, waarvan vijf van de Jonge Socialisten, twee van het CDA, twee van de VVD, één van de PvdA en één van D66. Wie nummer twee was op de voordracht van de gemeenteraad aan de minister van Binnenlandse Zaken blijft geheim, net als het verloop van de sollicitatieprocedure.

Mogelijk dat de ministerraad volgende week al de benoeming van Van Aartsen tot burgemeester van Den Haag bekrachtigt. Dat betekent dat de nieuwe burgemeester inderdaad per 1 maart aan de slag kan. Daarmee heeft de Hofstad voor het eerst sinds Salomon de Monchy weer een liberale burgemeester. De Monchy vertrok in 1947. Vanaf dat moment tot het afscheid van Wim Deetman op 1 januari werd Den Haag geleid door burgemeesters van confessionele partijen.

Jozias Johannes van Aartsen

Geboren: 25 december 1947 in Den Haag

Woont: Statenkwartier

Gezin: Hij is getrouwd en heeft drie zoons

Vader Jan van Aartsen was wethouder van Economische Zaken in Den Haag van 1949 tot 1958 en werd daarna minister en later Commissaris van de koningin in Zeeland.

Loopbaan: Van Aartsen studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar maakte de opleiding niet af. Hij begon zijn loopbaan als medewerker van de VVD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal en was directeur van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Van 1979 tot 1994 bekleedde hij diverse functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en schopte het tot secretaris-generaal. Daarna werd hij minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet Kok-1. In het tweede kabinet Kok was Van Aartsen minister van Buitenlandse Zaken. Daarna werd hij Kamerlid. Van 2003 tot 2006 was hij fractievoorzitter van de VVD. Na de verkiezingsnederlaag voor zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 legde hij die functie neer. Hij bleef tot 30 november 2006 lid van de Tweede Kamer.

Momenteel is hij namens de Europese Commissie coördinator van de aanleg van een gaspijpleiding van Turkije naar Oostenrijk, het Nabucco-project.