Interviewer

‘Mensentaal begrijpelijk maken voor computer’

Mensen spreken een taal die computers niet kennen. Een oplossing voor een bepaald probleem gedefinieerd in een taal die computers wel begrijpen, komt vaak niet overeen met het probleem zoals door mensen beschreven. Daarom zou er een soort vertaalprogramma moeten komen om problemen van mensen te vertalen naar een taal die computers
top