Nieuwsmaker

Ouders Haagse Nutsscholen betichten directeur van wanbeleid

De algemeen directeur is volgens ouders van de Nutsschool Laan van Poot de oorzaak van de financiële problemen. Nog steeds komen onbetaalde rekeningen bovendrijven en faillissement hangt in de lucht. De Onderwijsinspectie onderzoekt de zaak. De ouders maken zich op voor de Algemene Ledenvergadering van volgende week.
Nieuwsmaker

Haagse Nutsscholen in financiële problemen

Zeven Haagse Nutsscholen leiden verlies. Met drastische bezuinigingen, het niet verlengen van tijdelijke contracten en soberder beleid hopen ze dat verlies te boven te komen. “De kwaliteit van het onderwijs blijft voorop staan”, zegt bestuursvoorzitter Jaap Postma. Deze week was er een bijeenkomst voor het personeel over de situatie.
top