Politie en justitie ruimen plankzaken op

De zaken die regelmatig ondersneeuwen bij grotere zaken als overvallen en grote misdrijven moeten ook worden opgelost. Daar hebben de verdachten en aangevers recht op, vinden ze bij politie en justitie. Vandaar dat ze afgelopen week een inhaalslag maakten. Driehonderd onopgeloste eenvoudige zaken, vernieling, diefstal en andere relatief lichte vergrijpen.

‘Plankzaken opgeruimd’ staat er op de gebakjes voor de 200 deelnemende agenten, medewerkers van de reclassering en het openbaar ministerie. De verdachten zelf moeten het met koekjes doen. Zij melden zich bij de balie met een brief die zij van de politie kregen, gaan door naar de aanmeldbalie met vier computers, worden verhoord en vervolgens kunnen zij meteen een eventuele boete betalen of taakstraf tegemoet zien.

Paul Entken, adjunct-directeur opsporing bij de politie: “Het is een soort wasstraat. We willen niet alleen recht doen aan de aangever, maar ook aan de verdachte. Daarbij hopen we te leren hoe we kunnen voorkomen dat dit soort zaken op de plank komen door ook naar andere afhandelingsmogelijkheden te kijken, zoals bemiddeling bij een burenruzie”. De zaken van alle bureaus in Haaglanden zijn op een hoop gegooid, voorbereid door rechercheurs en mensen van Justitie, zodat ze achter elkaar kunnen worden afgehandeld in de Politieacademie aan de Wegastraat. De politie hoort 30 mensen per uur.

Yolanda de Groot, officier van Justitie: “We willen de zaken zo snel mogelijk afdoen. De mensen komen zelf. Vandaag zullen de mensen vooral een boete krijgen, gratis voor de Staat gaan werken of een schadevergoeding moeten betalen. Er is een extra pinautomaat neergezet en de politie rekent dan af met de aangevers”.

De reclassering is aanwezig om steun, hulp en advies te geven en in het geval van een werkstraf bemiddelt de reclassering in het traject naar werk. Uitzonderlijk aan deze dag is dat er een kamer is ingericht waar de aangevers direct worden gebeld en op de hoogte worden gesteld van de afloop van de zaak. De opkomst die ochtend ligt hoog: 90 procent. Later op de dag stort het een beetje in en uiteindelijk is gemiddeld 68 procent van de gevallen afgehandeld. Dat komt neer op 182 zaken in Haaglanden. Onder de verdachten zaten ook minderjarigen. Voor diegenen die niet kwamen opdagen gaan politie en justitie bekijken hoe die worden afgehandeld en zo nodig halen ze deze mensen thuis op om hun straf alsnog op te leggen.

De Groot wordt tijdens haar gesprek met de pers naar boven geroepen. Een van de verdachten kreeg de open vraag waarom hij zich moest melden. Hij had kennelijk de brief niet goed gelezen waar de reden mishandeling in stond. “Ik ben herkend op camerabeelden van een straatroof”, zegt hij tegen de rechercheur. Daarmee bekende hij betrokkenheid bij een andere grote zaak en niet bedoeld voor vandaag. De officier geeft toestemming tot aanhouding en de verdachte wordt meegenomen naar het politiebureau voor nader verhoor.

Een moeder levert bij de balie een brief af met een bekentenis van haar zoon, keurig ondertekend. Hij kan niet komen, omdat hij een werkstraf moet uitvoeren. De reclassering zorgt ervoor dat hij na zijn dienst alsnog naar de Wegastraat komt om zijn boete te betalen.

De zaken kunnen alleen worden afgedaan bij een bekentenis. “Als die er niet is, komt het voor bij de rechter. Ik wijs de verdachten er wel als er zoveel bewijs is dat hun zaak bij de rechter weinig kans maakt, maar ik kan ze niet tot een bekentenis dwingen”, zegt De Groot. Als de rechter eraan te pas moet komen, krijgen de verdachten deze dag meteen een dagvaarding mee. De maximumstraf die wordt opgelegd is 180 uur werkstraf. “Maar ik zit dagelijks op zitting, dus ik weet welke werkstraf de rechter voor welke daad geeft”.

Van Aartsen: Vaker inzet Marechaussee in de toekomst

De inzet van 20 mensen van de Marechaussee tijdens de jaarwisseling was volgens burgemeester Van Aartsen een toets. Hij wil hier vaker gebruik van maken om het eigen politiekorps te ontzien.

De inzet is hem goed bevallen en de burgemeester overweegt om de Marechaussee, bijvoorbeeld tijdens demonstraties in Den Haag in te zetten. “We hebben die mogelijkheid gekregen van het kabinet en dan moeten we er ook gebruik van maken”, aldus Van Aartsen. Hij heeft het verzoek gedaan bji het kabinet en dat is gehonoreerd.

De politie Haaglanden moet als het aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ligt veel agenten inleveren. Vorig jaar maart schreef Van Aartsen aan de gemeenteraad dat dit ingrijpende gevolgen zou hebben voor de politie-inzet in de regio Haaglanden. De politie Haaglanden verliest 200 fte en moet volgens het kabinetsplan van 4570 voltijdsbanen (fte) aan politieagenten in 2010 krimpen naar 4370 in 2015. Van Aartsen ervaart dit als ‘buitengewoon teleurstellend’ en ‘kan deze niet rijmen met het niveau van veiligheidszorg dat voor een regio als Haaglanden noodzakelijk is’, schreef hij in de bewuste brief. Mede door deze bezuinigingen wil de burgemeester vaker een verzoek doen bij het kabinet om leden van de Marechaussee in te zetten om het korps Haaglanden te ontzien en te zorgen dat de agenten ook gewoon verlof kunnen opnemen.

Autobranden

Tijdens de jaarwisseling heeft de gemeente gebruik gemaakt van twintig leden van het militaire politiekorps. “Veel mensen denken dat er militairen de stad in komen, maar het zijn eigenlijk gewoon extra politiemensen met dezelfde bevoegdheden”. De helft van de marechaussee werd ingezet bij het Oscarteam dat zich richt op daders van autobranden. Zij konden niet voorkomen dat er 47 auto’s in vlammen opgingen. Vorig jaar gingen ongeveer eenzelfde aantal auto’s met oud en nieuw in rook op. De politie heeft een speciaal autobrandenteam ingericht voor de opsporing van de daders en zoekt voor het achterhalen van de toedracht en het succesvol  vervolgen van de verdachten nog naar beelden.

Rolmodellen

De andere helft vergezelde de ‘rolmodellen’, de vrijwilligers die Haagse buurten veilig moesten houden. De rolmodellen konden bijvoorbeeld door hun aanwezigheid voorkomen dat de sfeer omsloeg toen de elektriciteit in de Van Hattemlaan en het Anna Blamanplein uitviel. Volgens de burgemeester verliep de jaarwisseling relatief rustig. De Mobiele Eenheid werd ingezet in Ypenburg, waar bewoners zich tegen de politie richtten. Volgens de bewoners was deze inzet overigens overdreven.

Aanhoudingen

Er werden in Den Haag tijdens de nacht 145 personen aangehouden voor het plegen van misdrijven. De vorige jaarwisseling waren dat er nog 73. De politie hield van 2011 op 2012 vier personen aan die zich niet hielden aan het gebiedsverbod dat hen op grond van de ‘Overlastwet’, beter bekend als de voetbalwet was opgelegd.  Het Openbaar Ministerie heeft direct op 1 januari al meer dan 70 zaken uit Haaglanden en Hollands-Midden beoordeeld van verdachten die waren aangehouden rond de jaarwisseling. Dit gebeurde op de ZSM-locatie Zuiderpark. ZSM staat voor Zo Spoedig, Slim, Simpel en Samen Mogelijk. Deze aanpak maakt het mogelijk om verdachten van eenvoudige misdrijven zoveel mogelijk lik op stuk te geven of anderszins buiten de rechter om af te handelen. Na de aanhouding van de verdachte wordt zo snel als mogelijk een beslissing genomen over de mogelijke straf.

Supersnelrecht

De officieren van justitie en parketsecretarissen die de zaken van de jaarwisseling hebben beoordeeld, hebben onder andere aan 14 personen een OM-strafbeschikking uitgereikt, 8 personen kregen een dagvaarding voor themazittingen in februari, 7 personen moeten later op een officierszitting komen, 18 verdachten zijn deze week al berecht tijdens een supersnelrechtzitting.  De overige zaken zijn nog in onderzoek en een aantal zaken zijn overgedragen aan het Functioneel Parket.