Nieuwsmaker

Parkeergarage onder Veenkade

De gemeente Den Haag onderzoekt of het mogelijk is een parkeergarage onder de gracht bij de Veenkade aan te leggen. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over het Verkeerscirculatieplan.
top