‘Degene met de meeste connecties pikken we eruit om netwerk te verstoren’

De politie Haaglanden heeft een nieuwe categorie toegevoegd aan jeugdbendes: het criminele netwerk. De politie volgt de leden, kijkt met wie ze omgaan, wat ze aan hebben en welke auto ze hebben. Zo willen zij verbanden in kaart brengen en de pakkans vergroten.

“Uitroeien is een illusie. Criminele jeugdgroepen zijn van alle tijden, alleen noemden we ze eerst anders”, zegt Hanneke Ekelmans, directeur Opsporing en Informatie van de politie Haaglanden. “Wij benoemen het probleem en dat helpt ons bij het in kaart brengen en aanpakken van de groepen. We proberen de netwerken te ontregelen door degene met de meeste connecties eruit te halen. Dan staat er wel weer een nieuwe leider op, maar de groep is even uit evenwicht. We zetten de schijnwerper erop en daar werken alle collega’s aan mee. Ze hebben foto’s mee en op het bureau hangen posters met de top 25. Hun opdracht is goed kijken en alles vastleggen. Die heeft een groene jas en rijdt rond in zo’n auto”.

Netwerken

Politie, justitie en de gemeente hebben de afgelopen tijd twee criminele netwerken zien ontstaan van jeugdbendes. De ene bestaat uit zes criminele jeugdgroepen rond bureau De Heemstraat, de ander uit twee rond de Berensteinlaan.  “We onderscheiden nu twee criminele jeugdnetwerken, omdat het onze aanpak kan bevorderen. We brengen iedereen in kaart en houden in de gaten wie waar met wie zit”. De acties rond de Zevensprong, de kruising De La Reyweg, Apeldoornselaan, Paul Krugerlaan, Beeklaan, Regentesselaan, Loosduinseweg-en kade blijkt daarbij een bron van informatie. “Daar komen verschillende groepen samen om plannen te maken. We kwamen daar onlangs twee kopstukken tegen uit de groepen Bouwlust en Mariahoeve. Ze zoeken wie ze nodig hebben voor een klus, als ze een motor missen, kijken ze bij de andere groepen wie er een heeft”. Opvallend is wel dat de afspraken dus regelmatig bij de Zevensprong worden gemaakt, terwijl de groepen daar niet actief zijn.

De politie Haaglanden kwam er door een samenwerking met korps Hollands Midden ook achter dat er in Mariahoeve een criminele groep actief was. “Dat bleek uit een gezamenlijk onderzoek. Zonder die samenwerking hadden we die groep niet in kaart kunnen brengen. We laten meer zien wat er gebeurt en hoe de verbanden zitten. Maar dat zal de leden van die groepen een zorg zijn. Zij zoeken naar manieren waardoor ze het minst last van ons hebben. Bijvoorbeeld door een kluiskraak te plegen aan de andere kant van het land”.

Nieuwe aanwas

Wijkagenten spelen in deze aanpak een belangrijke rol. Zij kennen de jeugd in hun buurt en zien ook wie opvallend gedrag vertoond. Daarbij wordt ook de nieuwe aanwas, broertjes, neefjes en andere buurtkinderen die omgaan met de leden in kaart gebracht. “Het heeft weinig zin om te wachten tot ze wat doen, we proberen er voor die tijd bij te zijn”. Het probleem is onuitroeibaar, maar de politie wil de veiligheid in de buurten waar de bendes actief zijn zo veel mogelijk vergroten en hun macht inperken. “We houden ook de nieuwe aanwas in de gaten, of zoals onze korpschef zei in zijn nieuwjaarstoespraak: ‘de aanpak begint al op het consultatiebureau’ “, aldus Ekelmans. Zij wijst er wel op dat de rol van de politie vooral signalerend is. De aanpak moet gebeuren met instanties en de ouders.

Aanpak werkt

De aanpak werkt wel, blijkt uit de cijfers. Het aantal aangiften neemt af, het aantal inbraken is rond de Delftselaan met 40 procent gedaald, maar er zijn pieken in overvallen. De veiligheid neemt toe, maar het gaat om de subjectieve ervaring ervan. “En dat is ook logisch. Je zult maar het slachtoffer zijn, dan voel je je niet veilig meer”. Rond de Delftselaan en de De Heemstraat is volgens Ekelmans al veel bereikt om de veiligheid te vergroten. “Daar zijn we ook erg actief en ook hier geen illusie: als je stopt met surveilleren komt de criminaliteit zo terug”.

VVD wil vaart achter sluiting Doubletstraat

De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad wil dat wethouder Marjolein de Jong (Centrum)  vaart maakt met de afspraken over de sluiting van de raamprostitutie in de Doubletstraat. Ondertussen zou zij uitbreiding van het pand 33-39 met een extra verdieping niet goed moeten keuren.

De wethouder kondigde eind vorig jaar twee onderzoeken aan die medio 2012 klaar zijn. VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis wil dat er dan ook meteen een besluit komt. Ondertussen wil hij dat er geen nieuwe exploitanten in de straat worden toegelaten en dat de vergunningsaanvraag voor een extra verdieping op Doubletstraat 33-39 wordt afgewezen.

“Als de eigenaar toestemming krijgt voor een extra verdieping, krijgt het pand meer waarde en dat kan de gemeente straks extra geld kosten als het tot uitkopen komt”, aldus Revis. Hij vindt dat verspilling van het belastinggeld.

In het collegeakkoord is afgesproken toe te werken naar de sluiting van de raamprostitutie in de Doubletstraat. De wethouder laat momenteel onderzoeken wat de ontwikkelingen in de branche van de seksuele dienstverlening zijn en welke mogelijke positieve en negatieve effecten van sluiting van de ramen aan de Doubletstraat kunnen zijn. Daarnaast loopt een onderzoek naar de juridische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de sluiting. De wethouder verwacht de resultaten daarvan medio 2012.

Revis wil dan meteen een besluit. “In het collegeakkoord is afgesproken dat we streven naar sluiting van de ramen. De afgelopen anderhalf jaar is er niks gebeurd. Als we in dit tempo doorgaan, halen we dat niet voor het einde van deze collegeperiode”. Hij vindt de wethouder in dit opzicht niet erg voortvarend.

De Jong kondigde eind vorig jaar aan dat de resultaten van de onderzoeken halverwege dit jaar naar de raad worden gestuurd. Zij wil eind 2012 een nieuwe Kadernota prostitutiebeleid afhebben en gelijk daarmee of direct daarna een plan van aanpak voor de Doubletstraat. Dat duurt Revis te lang: “De wethouder kan het aangekondigde plan van aanpak ook schrijven terwijl de onderzoeken lopen”, aldus de VVD-fractievoorzitter.

Voor de aanpak van de Doubletstraat is 8,5 miljoen euro gereserveerd.

Midden- en Oost-Europeanen veroorzaken meeste alcoholoverlast

Het college wil binnenkort op en rond het Centraal Station folders in het Pools uitdelen over maatschappelijke voorzieningen en alcoholverboden. De reden daarvoor is dat Midden- en Oost-Europeanen de meeste overlast in een aantal alcoholverbodgebieden veroorzaken.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders onder leiding van burgemeester Jozias van Aartsen aan de raad in de evaluatie alcoholverboden 2008. Het alcoholverbod geldt in 24 gebieden in Den Haag, zoals het Centrum, delen van de Haagse Hout, Scheveningen, Escamp, Loosduinen, Laak en Segbroek. Het totale aantal gemelde incidenten van alcoholgerelateerde overlast is volgens de evaluatie met 5 procent gestegen ten opzichte van 2007.

Opvallend is de toename van de overlast in het centrum met 66 meldingen. Dat betekent dat dit verbodsgebied goed is voor driederde van de alcoholgerelateerde overlast. De politie gaat hier extra handhaven. Bovendien heeft het college de Voedel- en Warenautoriteit gevraagd de horecagelegenheden in het Centrum nog eens te wijzen op het verbod op schenken van alcohol aan dronken klanten.

De overlast van de Midden- en Oost-Europeanen is het grootst in Centrum, in Laak (Wenckebachstraat, Gouveneurplein, Jonckbloetplein, Lorentzplein en St. Barbaraweg, Vestaweg, Binckhorstlaan), in Haagse Hout (Centraal Station, Anna van Buerenstraat en Haagse Bos) en in Segbroek (Newtonplein).

De overlast in de Wenckenbachstraat wordt vooral veroorzaakt door alcoholgebruikende dak- en thuislozen. Om hier het aantal meldingen te verminderen gaat het Haags Straatteam, met mensen van Parnassia, GGD en de Kesslerstichting in overleg met gemeente en politie deze groep zoveel mogelijk elders opvangen. Het college wil bovendien extra investeren in het schoon houden van de straat.

Het college stelt ook enkele aanpassingen voor aan de alcoholverbodgebieden. In het gebied Dr. De Visserplein, Adriaan Coenenstraat kan het verbod worden ingetrokken, omdat de politie daar nagenoeg geen problemen meer ziet. Bij de Thomsonlaan wil het college het gebied juist uitbreiden met het Kastanjeplein, omdat daar ook overlast is ontstaan.

Onderzoek naar welzijn Oost-Europeanen

Wethouder Bert van Alphen (Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie) gaat de gezondheid en het welzijn bekijken van de Oost-Europeanen in de stad. Hij zei dat in de raadsvergadering bij de behandeling van zijn ‘Nota Volksgezondheid 2007-2011 Natuurlijk: gezond!’.

Hij wil daar wel wat tijd voor hebben om te kijken waar hij zijn informatie vandaan kan halen en wil half januari een beeld krijgen van wat deze groep mogelijk extra nodig heeft. In de stad wonen steeds meer Oost-Europeanen. Op het gebied van volkshuisvesting en openbare orde is al aandacht voor deze groepen. Nu kwam daar op het verzoek van de raad de gezondheid bij. Aanleiding waren onder andere berichten over zwaar alcoholgebruik en het drinken van spiritus onder deze groep. Overigens heeft de GGD dat laatste niet hard kunnen krijgen en slechts één geval van spiritusdrinken achterhaald.

De nota ‘Natuurlijk: gezond!’ geeft aan op welke volksgezondheidsonderwerpen de wethouder zich de komende jaren richt. In Den Haag bestaat op dat gebied nog een kloof. Hagenaars met een lage sociaaleconomische positie hebben gemiddeld een slechtere gezondheid dan hun stadgenoten met een hogere sociaaleconomische positie. Het college accepteert dat niet en daarom blijft het wegwerken van gezondheidsachterstanden prioriteit. De doelen en acties van de nota worden later apart uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. Ook wordt met gezondheidsenquêtes per stadsdeel een beeld gevormd van de gezondheidssituatie en de ontwikkelingen.