Van Nieuwenhoven: ‘Ozb aan de orde stellen voor nieuwe bezuinigingen’

PvdA-fractievoorzitter in de Haagse raad Jeltje van Nieuwenhoven waarschuwt wethouder van Financiën Sander Dekker (VVD) dat hij niet meer moet bezuinigien zonder eerst de onroerendzaakbelasting (ozb) aan de orde te stellen. Zij deed dat op de Dag van de Arbeid 1 mei.

Tijdens haar toespraak bij het standbeeld van Pieter Jelles Troelstra in het Westbroekpark zei Van Nieuwenhoven dat zij het nog steeds een goed college vindt, maar ze had een wel een boodschap voor Dekker: “Als je nu denkt dat je overal kunt gaan zeggen dat vanwege de financiën en vanwege tekorten er nog meer bezuinigd moet worden, dan kan dat in ieder geval niet op het armoedebeleid, op cultuur, op welzijn en op de krachtwijken, maar het kan ook niet zonder dat we de ozb-verlaging aan de orde stellen. Want als je wel denkt dat je die verlaging aan de orde kunt stellen. Want als je wel denkt dat je die verlaging aan de orde kunt stellen voor mensen die het toch al goed hebben, maar je wilt wel bezuinigen op dingen waar mensen dagelijks de gevolgen van proeven, dan ben je verkeerd bezig”.

Zij doelt daarmee onder meer op recente uitlatingen van de wethouder. Half april bij de presentatie van de jaarrekening schetste Dekker, mede om ieder vluchtgedrag van collegawethouders te voorkomen, een zwart toekomstbeeld. Het gaat slecht met de gemeentekas, en het zal nog slechter worden, zo luidde zijn toekomstvisie. Want het rijk gaat het ambtenarenapparaat afslanken en dat zal  vanzelfsprekend effecten hebben op de werkloosheid in de stad Den Haag. De bezuinigingen van het rijk op het openbaar vervoer worden binnenkort ook zichtbaar voor de gemeente. Komende week overweegt de HTM een tweede stakingsdag uit protest tegen de voorgenomen afslanking.

De wethouder zei toen ook dat hij eerder nieuwe tegenvallers zag komen, dan nieuwe meevallers. Volgens van Nieuwenhoven zal het opvangen daarvan dus gepaard moeten gaan met het openbreken van de afspraken over de onroerendzaakbelasting in het collegeakkoord uit 2010. Daarin staat dat de tarieven voor de ozb op woningen structureel met 10 procent dalen ten opzichte van 2009, waarna de belastingdruk van de ozb in de rest van deze collegeperiode gelijk blijft. Dekker voorzag bij de presentatie van de jaarrekening al dat dit jaar de krachtproef voor de coalitie wordt, die nu moet onderhandelen over de Voorjaarsnota waarin mogelijke bijstellingen aan de begroting worden vastgelegd.

Den Haag goedkoopste in regio

De woonlasten in Den Haag zijn lager dan de andere grote gemeenten binnen Haaglanden. In Den Haag zijn de inwoners € 550,- kwijt en in Zoetermeer, Delft en het Westland respectievelijk €614,-, €665,- en €683,-.

De verlaging van de onroerendezaakbelasting (ozb) met tien procent van twee jaar geleden is één van de grootste oorzaken van de lagere lasten in de Hofstad. Hoewel de huizenprijzen de afgelopen twee jaar met zeven procent zijn gestegen, gaat de ozb niet evenveel omhoog. Dat maakte wethouder Jetta Klijnsma (Financiën) bekend. Het college heeft twee jaar geleden afgesproken dat de ozb met tien procent omlaag zou gaan en dat er niet op wordt verdiend. Dat betekent dat de inkomsten van 80 miljoen euro aan ozb voor woningen en bedrijfspanden gelijk blijven. Door de stijging van zeven procent in de huizenprijzen, wordt het ozb-tarief met dezelfde zeven procent verlaagd.

Landelijk gemiddelde

De gemiddelde prijsstijging van woningen ligt iets onder het landelijk gemiddelde. Dat was over de afgelopen twee jaar 7,7 procent. De waarde steeg het sterkst in Scheveningen, Regentessekwartier, Zeeheldenkwartier en Bezuidenhout (14 tot 17 procent). In Belgisch Park en bijvoorbeeld de Stationsbuurt stegen de prijzen tussen de 10 en 12 procent. De Vinexwijken, zoals Wateringse veld en Ypenburg  blijven achter bij de gemiddelde waardestijging, maar dat is volgens de wethouder logisch. “De wijken zijn daar nog niet af en als er dan toch de keuze is kopen mensen liever een nieuw dan een tweedehandshuis”, aldus de wethouder.

De directeur van de gemeentelijke belastingdienst, Aly van Berckel, wijst er wel op dat ook in de buurten een gemiddelde is genomen. Dat betekent dat er best een straat kan zijn waar de waarde juist meer is gestegen, of gedaald. De inwoners van wijken die onder de gemiddelde daling zitten, betalen door de gemiddelde stijging minder aan ozb dan de inwoners van de wijken waar de prijs meer is gestegen, voor allemaal geldt de een bewonerstarief van € 1,73 per € 2.500,- waarde. Dus wie een huis heeft van € 250.000,- betaalt dit jaar €173,- aan ozb.

De rioolbelasting stijgt dit jaar met acht procent, maar dat komt vooral door achterstallig onderhoud. Het college heeft afgesproken dat daar werk van wordt gemaakt. Het eigenarentarief komt op €109,81 per jaar per zaak en het gebruikerstarief op € 164,95 per jaar per 500 kubieke meter, de eerste 500 zijn vrij. De afvalstoffenheffing wordt net als vorige jaren kostendekkend gehouden, dat betekent voor het tarief dat een eenpersoonshuishouding €21,96 betaalt, een tweepersoonshuishouding € 23,85 en een huishouding met drie of meer mensen € 25,75.

Volgende week vallen de aanslagen van de gemeentelijke belastingdienst op de mat.

Meer toeristen naar Den Haag

Den Haag ontvangt meer toeristen en daardoor meer toeristenbelasting. De afgelopen twee jaar steeg die van 3,9 naar 4,7 miljoen euro. De Hofstad houdt daardoor de komende jaren structureel €350.000 over aan het stijgende aantal toeristen in de stad.

Dat heeft wethouder Jetta Klijnsma (Financiën) bekendgemaakt. Vooral de duurdere hotels waren populair. Zij wijdt de stijging vooral aan de stijgende economische groei. “Als het goed gaat, zijn mensen eerder geneigd tot een citytrip”, aldus Klijnsma.

De structurele opbrengst van € 350.000 is daardoor wel afhankelijk van de economie. Als het wat minder gaat, kan dat bedrag weer dalen.