De Mos: griffie heeft een rustige zomer

Hij houdt zich de komende tijd even afzijdig van de PVV en zal geen raadsvragen stellen en daarmee de griffie van de raad een rustige zomer gunnen. Huidig Kamerlid en PVV-raadslid Richard de Mos hoorde vorige week dat hij niet op de kandidatenlijst van de PVV voorkomt. Verder lezen De Mos: griffie heeft een rustige zomer

Teleurstelling en verdriet rond PVV

De Haagse fractie van de PVV ligt onder vuur tot teleurstelling en verdriet binnen en buiten de partij. Gelekte e-mails, geruchten over verzonnen reacties in het zwartboek over het verkeerscirculatieplan en oud-fractielid Arnoud van Doorn die deze week toegaf dat hij partijgeld heeft gebruikt om eigen aankopen voor te schieten, maar de bedragen steeds direct heeft teruggestort.

Richard de Mos, fractiesecretaris van de PVV-fractie is er naar eigen zeggen wel een beetje klaar mee. “Er zijn twee Pinocchio’s. Twee fractieleden zijn weg en er wordt gelekt, rara door wie. Ik wil voor de kiezer strijden en af van de negativiteit. Er zijn een paar mails gelekt, maar je moet het in de context zien. Mijn positieve mails zijn niet gelekt”, aldus De Mos. Hij verdenkt dus de twee fractiegenoten die nu in de raad zitten als Groep van Doorn. Hij is teleurgesteld dat zij nu met modder gooien, terwijl ze juist kansen kregen bij de PVV. Van Doorn ontkent het lekken en kan zich niet voorstellen dat zijn fractiegenote Marjolein de Waal heeft gelekt, maar die was onbereikbaar voor commentaar.

De gelekte mails kwamen naar buiten via de Volkskrant en bevatten harde woorden, bijvoorbeeld over raadslid Danielle de Winter die ‘een budstuk van de 1e categorie’  heeft afgeleverd, op bed lag terwijl ze de kranten had moeten lezen: ‘Een schande als je als student 1.850 euro verdient als raadslid en vervolgens in je nest ligt te meuren!’. De Mos zegt dat De Winter dit goed heeft opgepakt. De Winter zelf was onbereikbaar voor commentaar.

VCP

Over de vermeende verzonnen reacties in het zwartboek over het verkeerscirculatieplan zegt De Mos dat de medewerker die een mailtje naar de fractie en onder medewerkers om reacties te vragen op het plan, op non-actief is gesteld. Gert-Jan Bakker, fractievoorzitter van het CDA heeft zijn PVV collega Machiel de Graaf inmiddels in een open brief gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek naar het zwartboek. PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven had al opgemerkt dat er vreemde dingen in het zwartboek stonden, dezelfde soort reacties met een ander huisnummer, bijvoorbeeld. “Ik weet niet of de aantijgingen waar zijn, dat zou kwalijk zijn en nogal slecht voor zo’n belangrijk onderwerp”. GroenLinks-collega Heleen Weening: “Dit is beschamend voor de democratie. Als het waar is getuigt het van weinig respect naar de raad en naar de burgers. Signalen van buiten moet je meenemen naar binnen en niet zoeken naar bevestiging van je eigen standpunt. Wij moeten ook kunnen vertrouwen op reacties die onze collega’s inbrengen, als het klopt, doet dit ons werk geen goed”. “Ik had al niet zo’n hoge pet op van de PVV, maar deze berichten zijn ontluisterend. Ze zeggen steeds dat ze 30.000 kiezers vertegenwoordigen, maar die gooien ze op deze manier te grabbel”, zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

Moties

De PVV diende naast het zwartboek ook 50 moties in over het VCP. Maar zoals het zo vaak gaat met moties van deze partij werden ze niet aangenomen. Het ontlokte fractievoorzitter Machiel de Graaf al eens de uitspraak dat er een Fatwa lijkt te rusten op meestemmen met PVV-moties. De Mos: “We hebben er over de honderd ingediend en daar zijn er maar een paar van aangenomen. Je moet de gunningsfactor hebben. Ik heb zelfs een keer een motie van de PvdA opgepoetst over een wandelpromenade naar het ADO-stadion, het logo eraf gehaald en ingediend, maar ze stemden niet mee”. Dat was Van Nieuwenhoven nog niet opgevallen, zij kent een vergelijkbaar handelen van Fred van der Spek die voor de PSP in de Tweede Kamer zat. Volgens haar ging het in het voorbeeld van De Mos niet om een motie. “In dit voorbeeld heb ik het idee voor een wandelpromenade geopperd en de wethouder heeft het toegezegd. Ik heb het gecontroleerd, er gewandeld, dus die ligt er en dan hoef ik de motie niet meer te steunen. In mijn tijd, Richard de Mos en ik zitten even lang in de raad, is dit van ons geen motie geweest. Je moet de dingen in context zien. Zij dienen vaak moties in in de verkeerde context”. VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis zegt dat van een fatwa geen sprake is. “We hebben de laatste raadsvergadering nog meegestemd. Je moet draagvlak zoeken voor je ideeën, realistische moties maken die iets kunnen verbeteren, en daar heb ik regelmatig contact over ook met PVV’ers. Zij kiezen vaak een solistische lijn en dat moeten ze zelf weten. Wat ik wel verdrietig vind, is dat je met idealisme in een team begint en dat zo uiteen valt. Ik heb Machiel de Graaf nog een sms gestuurd dat ik het jammer vond toen twee raadsleden zelfstandig verder gingen”.

Van Doorn

Voormalig PVV’er Arnoud van Doorn gaf deze week na geruchten en lekken uit de PVV-fractie toe dat hij geld van de fractie had gebruikt voor privédoeleinden. “Maar ik heb dat geld steeds meteen teruggeboekt. Dat blijkt ook, want bij de accountantscontrole is het goedgekeurd. Het was fout, maar er is geen geld verdwenen. Ik vind het kwalijk dat er nu zo met modder wordt gegooid, want je krijgt het toch terug. Ik heb nooit ruzie gehad met Richard, maar ik vind het jammer dat hij ons nu in de media afschildert als ‘wrakhout dat kwam bovendrijven’.  Van Nieuwenhoven vindt dit een zaak van de partij: ”de accountantscontrole is behoorlijk streng, als er geen geld weg is, is het prima”.

Aantal moties

De PVV diende vorig jaar 74 moties in in de raad.  Het totaal aantal moties van de hele raad stond in 2011 op 549. Van de PVV-moties werd slechts een enkeling aangenomen, zoals over voorlichting over het shaken-baby syndroom, verhoging van de maximumsnelheid in de Hubertustunnel en een betere bewegwijzering van het Verkeerscirculatieplan.

Van Doorn: Moeite met harde lijn en strakke fractiediscipline PVV

Arnoud van Doorn en de PVV-fractie in de Haagse raad zijn deze week gescheiden. “Ik had fouten gemaakt in het beheer van het fractiebudget, dat was slordig. Het was de druppel”, aldus Van Doorn.

Hij zegt dat hij niet is opgestapt of uit de fractie is gezet, maar dat beide partijen uit elkaar zijn gegaan. Volgens Van Doorn zingen er verhalen rond over fraude en dat er geld uit de fractiekas zou missen.

“Dat is absoluut niet het geval. Ik ben niet accuraat genoeg omgegaan met het beheer, maar er is geen cent in mijn eigen zak verdwenen of weg. Het blijft gemeenschapsgeld en de controle van de gemeentelijke accountantsdienst heeft dat bevestigd”.

Het viel bij de PVV-fractie slecht dat het financieel beheer niet conform de afspraken is gelopen, al willen betrokkenen niet zeggen wat die afspraken waren. Van Doorn geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar wil niet ingaan op de aard ervan. Hij zegt dat een deel van de fractie nog achter hem staat. “Maar ik heb beloofd geen namen te noemen, ik wens ze een goede samenwerking als fractie”, aldus Van Doorn.

De sfeer in de fractie bracht hem al een paar maanden geleden aan het twijfelen over zijn toekomst. “We begonnen met een gedegen en ervaren team met Sietse Fritsma, Karin Gerbrands, Willie Dille en Richard de Mos. Deze is grotendeels vervangen en nu is er gebrek aan levenservaring zichtbaar.

Maar we hebben geen ruzie en ik wil niet met moddergooien”, aldus Van Doorn.

Hij had die maanden van nadenken ook meer moeite met de strakke fractiediscipline en de harde opstelling van de PVV. “Ik vond dat moeilijk. Ik was toch iets meer op zoek naar nuance en wil ook af en toe compromissen sluiten met andere fracties om zaken te bereiken”. Mede daarom denkt hij dat hij het wel redt als eenmansfractie ‘Lid van Doorn’

in de gemeenteraad. Inhoudelijk staat hij nog steeds achter de PVV en zal dus ook niet schromen om ook met die partij de samenwerking te zoeken. Als eenmansfractie zal hij zich vooral op onderwijs, jeugdzorg en veiligheid gaan richten. Ïk zal zeker geen spookraadslid worden”., aldus Van Doorn.

PVV-fractievoorzitter Machiel de Graaf was niet onbereikbaar voor commentaar.

Fritsma: ‘Ik ga mijn best doen de stad terug te geven aan de gewone man’

Fritsma vindt zichzelf Haags. “Ik woon hier nu tien jaar en heb wel een band met de stad. Het is een bijzondere stad van de Vissershaven in Scheveningen tot de kroegjes in het centrum”. Eerder wilde hij nog geen lijsttrekker worden. Toen was er wel een kandidaat. “Ik had wel iemand op het oog. Die is niet afgevallen, maar de situatie is veranderd. Er zijn dingen voorgevallen waardoor mijn handen gingen jeuken. Vooral toen PvdA-wethouder Henk Kool zei dat hij het een slechte zaak vond als de bevolking veel macht zou krijgen en het had over het crapuul van Wilders en de zijnen. Ik ga mijn best doen de stad terug te geven aan de gewone man”. De eerdere kandidaat staat nog wel op de lijst, al noemt Fritsma geen namen.

De groep van twintig kandidaten is geselecteerd op zaterdagmiddagen met workshops, debattrainingen en praten over het verkiezingsprogramma. “Ik was daar nauw bij betrokken en met de groep bezig. Het is een fantastisch team”, aldus de lijsttrekker. De selectie is inmiddels afgerond, maar de sessies gaan door. “Nu zetten we met die twintig mensen de puntjes op de i voor het verkiezingsprogramma”. Dat de meeste partijen dertig kandidaten hebben, deert hem niet. “Wij vonden twintig genoeg”.

De brokjes die eerder uitlekten over het verkiezingsprogramma van de PVV kloppen, bevestigt hij. Na een sessie over stellingen voor het Kieskompas, een vragenlijst voor inwoners om hun keuze te bepalen bij de verkiezingen van 3 maart, lekten enkele standpunten van de PVV al uit: geen islamitisch onderwijs en nieuwe moskeeën, afschaffen van subsidies op kunst en cultuur en weg met de parkeervergunning. Ook wil de partij referenda voor grote projecten.

Referenda
Nu wil Fritsma dus referenda voor allerlei zaken, om de inwoners van Den Haag bij de besluiten te betrekken. “Wij hebben een grote achterban in Den Haag en die voelt zich gruwelijk in de steek gelaten. Wij willen de leefbaarheid in wijken als Transvaal en Schilderswijk verbeteren, want de ellende is daar niet te overzien. Wij willen een zero tolerancebeleid en criminelen hard aanpakken. Het kan toch niet dat burgemeester Van Aartsen de politie afstuurt op rellen en dat er niemand wordt opgepakt. Wij willen hem dwingen het tuig van straat te halen. Liever minder bonnen uitschrijven en de straatterreur opruimen. Dat is ons speerpunt, die keiharde aanpak”.

Fritsma erkent dat andere partijen hetzelfde zeggen. “Maar het kan zeker strenger en dat de VVD het zegt, vind ik raar. Zij zitten al jaren in het bestuur en er is weinig veranderd in de stad”. Fritsma wil de daad bij het woord voegen. De gewenste hogere strafmaat is een zaak van de landelijke politiek, weet hij, maar de prioriteiten van de politie is een zaak van de gemeente die hij vanuit de Haagse raad wil aanpakken. Hij wil graag in debat met andere lijsttrekkers.

“Wij willen meer democratie. Een voorbeeld van een onderwerp is de cruiseterminal, al is dat nu weggezakt. Het Cultuurforum aan het Spui kan ook een onderwerp zijn en het omstreden Verkeers Circulatie Plan dat pas is ingevoerd”. Hij weet ook zeker dat de achterban in Den Haag niet zit te wachten op nieuwe moskeeën in de stad. “Ik hoor geluiden dat gemeenten bouwvoorschriften en bestemmingsplannen oprekken voor de bouw van een nieuwe moskee. Dat kan niet”.

Terugdraaien
Fritsma vindt dat beslissingen uit het verleden best kunnen worden teruggedraaid. “Bij het VCP moet dat kunnen, maar bij moskeeën niet, natuurlijk. Daar richten we ons vooral op de komst van nieuwe moskeeën”.

Kamerlid gaat lijsttrekkerschap erbij doen

Sietse Fritsma ontkende het begin mei nog glashard in deze krant. Toch gaat hij de lijst voor de PVV trekken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Hij blijft ook lid van de Tweede Kamer. “Hij doet het erbij”, volgens PVV-voorman Wilders.

Wilders zei dat deze week bekend bij het televisieprogramma Het Elfde Uur. Hij zei daarin dat Fritsma een geschikte kandidaat is die ‘Jeltje van Nieuwenhoven van het politbureau van de PvdA rauw lust’. Volgens Wilders heeft hij nu een kandidatenlijst met twintig personen voor de raadsverkiezingen in Den Haag, aangevoerd door Fritsma.

Fritsma ontkende in mei nog glashard dat hij of één van de andere Kamerleden lijsttrekker zouden worden. De PVV-kandidaten komen elke zaterdag bijeen zijn in de Tweede Kamer. Zij krijgen les in politiek en debatteren en schrijven het verkiezingsprogramma. Eerder gonsde het rond de PVV dat de lijsttrekker een bekende Nederlander zou zijn. Maar Fritsma kan nog steeds de drukke stad door zonder een blik van herkenning, zo bleek in de drukke Keizerstraat tijdens vlaggetjesdag. Fritsma stak met zijn lengte boven iedereen uit, maar werd niet aangesproken.

Geen LPF-toestanden

De keuze voor Fritsma uit de eigen gelederen moet waarschijnlijk LPF-toestanden voorkomen. De twee kennen elkaar sinds de zomer van 2005. Zeker nadat een loslippige Ruud Sablerolle als lid van de PVV na uitspraken in deze krant opzij werd geschoven nadat NOVA geruchten bracht over extreemrechtse banden van deze man. De keuze voor Fritsma die het erbij gaat doen, zoals Wilders zegt, lijkt vooral ook eentje van de controle houden. Wilders kan zo grip houden op de lokale beslommeringen aan de andere zijde van het Binnenhof. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij vooral voor de landelijke en provinciale verkiezingen gaat. De laatste omdat de mensen in de provincie de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen.

De PVV wil vooral de boel opschudden in de Haagse raad en zit er niet om vrienden te maken. De grootste opponent volgens de ter discussie staande peilingen van TNS-NIPO is ook van Friese afkomst.

Fritsma

Sietse Rindert Fritsma (37) is geboren in Franeker en werkte voor zijn Kamerlidmaatschap bij de IND. De geboren Fries studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Groningen en woont al een aantal jaren in Den Haag. Hij zette de verstoring van een lampionnenoptocht in Den Haag in 2008 op de agenda van de Tweede Kamer en diende eerder met Wilders een initiatiefwetsvoorstel voor een verbod op boerka’s in de openbare ruimte in.

Einde aan Chinatown

Fritsma wil overlast harder aanpakken en de veroorzakers harder straffen. “Een crimineel met verblijfsvergunning of dubbel paspoort moet het land uit en als die minderjarig is, moeten de ouders mee. Verder willen we dat de straten maar voor de helft uit allochtonen gaan bestaan. Wij zijn voor spreiding en het inkomen zou daarbij als maatstaf kunnen dienen”, zei Fritsma eerder in deze krant. Dat betekent volgens hem ook een einde aan Chinatown.

Fritsma erkende toen ook dat er allochtonen zijn die het wel goed doen. “De Chinezen en Hindostanen, bijvoorbeeld. Die mensen zitten al bij onze aanhang, zij hebben ook last van de Marokkaanse straatterreur”, zei Fritsma. Overigens vindt hij ook dat autochtonen of expats die rotzooi trappen harder worden aangepakt.

 

PVV in aantocht: ‘We zijn er niet om vrienden te maken’

De Partij Voor de Vrijheid heeft al tientallen aanmeldingen van mensen die namens de partij in de Haagse raad willen zitten. Zij gaan een uitgebreide selectieprocedure tegemoet, want de PVV wil kwaliteit. Doel is niet om vrienden te maken, wel om de boel op te schudden en de burgemeester de gordijnen in te jagen.

Sietse Fritsma is Kamerlid in de partij onder leiding van Geert Wilders. Hij regelt samen met beleidsmedewerker Richard de Mos de kandidaatstelling voor de PVV voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in Den Haag. Beide ontkennen stellig dat zij lijsttrekker worden en ook geruchten dat Geert Wilders zelf de Haagse lijst gaat aanvoeren ontkennen zij. “De kandidaatstelling is nog in volle gang en aanmeldingen komen nog dagelijks binnen. Elke vrijdag voeren we gesprekken met mogelijke kandidaten en zij gaan nog een uitgebreide procedure volgen op de zaterdagen met debatten en het schrijven van het verkiezingsprogramma”.

Namen willen ze niet prijsgeven, maar wel dat tussen de aanmeldingen allerlei types zitten, van buschauffeurs tot ondernemers met een miljoenenonderneming, uit alle wijken van Den Haag. Eerst meldden vooral mensen uit de Schilderswijk en Transvaal zich aan, maar inmiddels komen ze uit de hele stad.

Programma

De kandidaten gaan het verkiezingsprogramma schrijven, omdat zij het beste weten wat er in de stad leeft, meent de PVV. Dat gebeurt op de zaterdagen in de tweede helft van het jaar. Daar krijgen zij les over de raad en in debatteren. Het moet dan ook klikken tussen de kandidaten en de PVV, anders wordt de samenwerking alsnog beëindigd. Punten uit het verkiezingsprogramma zijn dus nog niet tot in detail bekend. Een tipje van de sluier wordt wel opgelicht. “We willen Marokkaanse straatterroristen keihard aanpakken. Een lampionnentocht verhinderen zoals afgelopen jaar in Transvaal, kan echt niet. Daar moet de politie harder tegen optreden. Dat daders van mishandeling wegkomen met een taakstraf is waanzin. Wij zijn voor harder straffen. Een crimineel met verblijfsvergunning of dubbel paspoort moet het land uit en als die minderjarig is, moeten de ouders mee. Verder willen we dat de straten maar voor de helft uit allochtonen gaan bestaan. Wij zijn voor spreiding en het inkomen zou daarbij als maatstaf kunnen dienen”, somt Fritsma op. Dat betekent volgens hem ook een einde aan Chinatown.

Fritsma erkent dat er allochtonen zijn die het wel goed doen. “De Chinezen en Hindostanen, bijvoorbeeld. Die mensen zitten al bij onze aanhang, zij hebben ook last van de Marokkaanse straatterreur”, zegt Fritsma. Overigens vindt hij ook dat autochtonen of expats die rotzooi trappen harder worden aangepakt.

Saai

Het beeld van de PVV op de Haagse raad is vooral gezapigheid. De partij wil de boel opschudden, zoals ze dat in de Tweede Kamer doen. “We zijn er niet om vrienden te maken”, zegt Fritsma. Hij heeft zelf al enkele raadsvergaderingen gevolgd en vond die ‘dodelijk saai’. De Mos, geboren en getogen in Den Haag vindt dat de raad ook ver af is komen te staan van de inwoners van Den Haag. Ook daar wil de partij iets aan doen. “En na vier jaar PVV in de Haagse raad zal er in ieder geval meer daadkracht zijn in de Haagse politiek”, aldus Fritsma.

Op 25 mei is in Kijkduin een grote bijeenkomst voor PVV’ers. Deze is besloten. “We gunnen de aanwezigen hun privacy. We willen er geen pers bij. En dat de VVD niet binnen mag is vooral omdat we onze eigen achterban voor willen laten gaan. Het loopt namelijk storm met aanmeldingen”. De bijeenkomst is dan ook helemaal volgeboekt. Er kan niemand meer bij.

 

 

Haagse PvdA niet in coalitie met PVV

De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil na de verkiezingen van volgend jaar maart niet zomaar deelnemen aan een coalitie met de PVV. De fractie weet zich hierin gesteund door partijvoorzitter Martini.  Fractievoorzitter Bas Sepers vindt dat de PVV verwerpelijke standpunten heeft en wil die bestrijden tijdens debatten.

De PVV van Wilders wil meedoen aan de raadsverkiezingen in Den Haag. Op dit moment is niet bekend wie de lijsttrekker wordt. Er is ook nog geen verkiezingsprogramma.

De positie van de PVV tijdens de raadsverkiezingen is vorige week actueel geworden nadat in het landelijke CDA een heftige discussie begon over het al dan niet uitsluiten van de PVV bij een eventuele coalitie. De landelijk voorzitter van het CDA Van Heeswijk wil de partij niet uitsluiten bij coalitievorming. Dit kwam hem op hoon van onder meer partijideoloog Anton Zijderveld te staan. Die besloot uiteindelijk zijn lidmaatschap van het CDA op te zeggen. Ook oud-premier Van Agt laakte de opstelling van Van Heeswijk.

Uit onderzoek van het EO-radioprogramma ‘Dit is de dag’, bleek dat een derde van de lokale CDA’ers de PVV op voorhand wil uitsluiten. De fractievoorzitter van het CDA in de Haagse raad, Karsten Klein, wil niet zo ver gaan: “Ik sluit niemand op voorhand uit. Veel hangt af van het programma, maar een democratische partij moet je niet uitsluiten”.
De VVD en SP delen zijn mening en zijn niet voor het bij voorbaat uitsluiten van de PVV bij eventuele coalitiebesprekingen. Ingrid Gyömörei, fractievoorzitter van de SP: “Daar gaan de kiezers over en dan moeten we eerst praten. Ik ben niet bang voor de komst van de PVV. Als ze komen, komen ze fors, dat hebben we gezien bij Leefbaar Den Haag. Ze nemen een deel van het electoraat, ik beschouw dat als een gegeven”. Anne Mulder, fractievoorzitter van de VVD: “Ik sluit nooit iemand uit. Eerst wil ik het programma zien, dan de kandidaten en het aantal kiezers. Dat is de juiste volgorde. Eerst de inhoud, dan de personen en of ze verantwoordelijkheid kunnen dragen en dan het aantal stemmen. Maar dat geldt ook voor de VVD zelf. Wij moeten ook eerst zien dat we genoeg kiezers trekken om mee te mogen praten over een volgende coalitie”.
Heleen Weening, fractievoorzitter van GroenLinks, de kleinste partij in de huidige coalitie: “Dat idee ligt ver weg. GroenLinks en de PVV zijn uitersten van het spectrum. De tegenstellingen zullen duidelijker worden als de PVV meedoet. Daar heb ik wel zin in, dat is goed voor het debat”.
Fritsma zelf wil niemand uitsluiten. Hij hoopt op acht tot tien zetels, als de partij het heel goed doet. “Alleen de Islam Democraten lijkt me op grond van de standpunten niet te verenigen in een coalitie met ons. Verder moeten onze standpunten nog vorm krijgen en als die helder zijn, kun je afvinken wat de overeenkomsten en verschillen zijn met andere partijen”. VVD’er Mulder heeft eerder al eens gezegd de PVV rauw te lusten. Fritsma ziet dat als teken van angst en laat het allemaal op zich af komen. “Wij hebben geen boodschap aan wat andere partijen vinden”, zegt hij. Het uitsluiten van een mogelijke coalitie, noemt hij een zwaktebod. “Mensen stemmen niet voor niets op ons. Die kun je niet zomaar opzij zetten”.