Nieuwsmaker

Mogelijk verdere samenwerking tussen HTM en RET

De RET sprak al van gesprekken over een fusie, maar volgens HTM gaat het om gesprekken om samen rijksbezuinigingen op te vangen. Desondanks dienden de GroenLinks-fracties in Den Haag en Rotterdam vandaag bij hun raden een voorstel in voor een fusie tussen de vervoersmaatschappijen. Wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer en vervoer) kijkt
Nieuwsmaker

Kastanjes Koninginnegracht gered

Wethouder Peter Smit (verkeer, VVD) heeft een plan gepresenteerd om de monumentale kastanjebomen aan de Koninginnegracht te behouden. Eerder leek de raad op kap af te stevenen, omdat behoud van de bomen te duur was. Nu wil Smit de Koninginnegracht herinrichten voor € 3 miljoen en 78 parkeerplaatsen inleveren om de kastanjes
Nieuwsmaker

Tunnel Koninginnegracht nog onzeker

Ondanks een toezegging van Rijksgeld en een schetsontwerp is een tramtunnel onder de Koninginnegracht nog onzeker. In de raad zijn veel vraagtekens bij de tunnel. De beslissing zal pas rond de zomer vallen als alle varianten voor een betere doorstroming van verkeer bij de Koninginnegracht zijn onderzocht.
Nieuwsmaker

Gemeente tevreden ondanks opstartproblemen VCP

De gemeente Den Haag is tevreden over het begin van het Verkeerscirculatieplan (VCP). In de eerste dagen zijn twee pollers omver gereden en verschillende borden bijgeplaatst en aangepast. De gemeente prijst in deze beginfase vooral het werk van de verkeersregelaars.
Nieuwsmaker

Meer dan 150 meldingen verkeersonveilige situaties

Bij het Meldpunt Verkeersonveilige situaties zijn sinds de opening op 2 juli 2008 meer dan 150 meldingen binnengekomen. Dat schrijft wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer, Binckhorst en Milieu) aan de Haagse gemeenteraad. De meest gemelde situatie is de kruising Machiel Vrijenhoeklaan/Muurbloemweg.
top