Columnist, Taalblog

Pilot

‘De pilot Schoon Belonen.’ Straks gaat de pilot in het museumatelier met docent Bart van start.”Over 2 wkn gaat onze pilot @Transform_City dashboard live!!’ ‘Groenlinks pleit voor landelijke pilot met stopformulieren’. ‘Pilot medische
top