‘Deetman was terughoudender, Van Aartsen nadrukkelijk aanwezig’

Den Haag krijgt een nieuwe burgemeester: Pauline Krikke. Het afscheid van Jozias van Aartsen is afgelopen week groots gevierd. Hoe Krikke haar rol gaat invullen, moet nog blijken. Van Aartsen deed het op zijn manier, liet zich in de nekklem nemen om te voelen hoe dat is en stond pal achter de politie, maar was wars van gebiedsverboden. Hij verschilde daarin enorm van zijn voorganger Wim Deetman.

Oud-burgemeester Deetman was de man van de gebiedsverboden, de fouilleergebieden en de algemene aanpak. Sinds Jozias van Aartsen de scepter zwaaide over Den Haag, leek de aanpak gerichter. Weg hotspot Holland Spoor, welkom Staat van Politie Alarm en de aanpak van specifieke groepen. Bij de politie zagen ze het verschil in 2013.

Toenmalig politiewoordvoerder Wim Hoonhout: “Dat komt deels door dat de tijd en de problematiek in de stad is veranderd. Wim Deetman was in algemeen zin terughoudender en meer opererend vanuit de controle. Dat zegt niets over zijn kwaliteiten en betrokkenheid als burgemeester. Jozias Van Aartsen is nadrukkelijk aanwezig als het gaat om veiligheid in de stad. Hij fietst veel door de stad, maar daar blijft het niet bij. Hij is initiatiefnemer op vele veiligheidsdossiers en trekt samen met de politie en andere partijen op om de veiligheid en leefbaarheid in zijn stad te vergroten. Zijn vertrekpunt is vertrouwen geven in plaats van risico’s uitsluiten. Daarnaast belt hij dagelijks met zijn politiechef Paul van Musscher over de laatste stand van zaken. Hij is echt betrokken bij zijn stad. Ook opvallend is dat hij echt voor zijn mensen staat. Kom niet aan een gemeentelijke handhaver, brandweerman, ziekenbroeder of politieagent. Dan trekt hij fel van leer om ‘zijn’ mensen te beschermen en publiekelijk steun te geven”.

Een voorbeeld hiervan was toen de politie van de PVV het verwijt kreeg niets te doen tegen het wegpesten van een homostel in Laak. Hij eiste excuses en publiceerde een feitenrelaas waaruit bleek dat de politie wel degelijk bovenop de zaak zat. In de politieaanpak is het verschil goed te merken. Ter illustratie drie voorbeelden van een actie in een probleembuurt, de nieuwe overvallenaanpak en mee met de wijkagent in een krachtwijk waar de jeugd onlangs een brief kreeg van de burgemeester.

Zevensprong weer schoongeveegd

Een bonte stoet met ME-busjes, douane, anonieme personenauto’s en politiewagens rijdt door de straten rond het Zuiderpark. Ineens gaan de zwaailichten aan en de vaart erin. Links en rechts stoppen plukjes wagens. Op elf locaties tegelijk vallen in totaal 65 agenten binnen met in hun kielzog douane, handhavingsteam, energieleverancier Stedin en Verispect, die controleert op de Wet op de kansspelen.

In koffiehuizen, een slijterij en een café wordt gekeken of de eigenaren de juiste vergunningen hebben, de wet op de kansspelen naleven en niet knoeien met het gas. Een grote actie om de Zevensprong veiliger te maken. Dit gebied rond de kruising Loosduinsekade/-weg, Apeldoornselaan, De la Reijweg, Paul Krugerlaan, Beeklaan en Regentesselaan wordt voor de tweede keer gecontroleerd.

In totaal werden tijdens die eerste actie ‘Zevenklapper’ vijf horecagelegenheden rond de kruising én hun bezoekers gelijktijdig gecontroleerd. Bij de eerste actie waren ruim honderd politiemensen, gemeente, arbeidsinspectie, belastingdienst, UWV, Haags Economisch Interventie Team (HEIT), Verispect, brandweer, Eneco en Stedin betrokken. De politie hield toen zes verdachten aan zonder legitimatie en die mogelijk illegaal in Nederland verbleven en nam een roulettetafel in beslag. Bij vijf horecazaken was in juni geknoeid was met gas- en elektrameters.

Half oktober volgde de actie ‘Zevenklapper II’. “We willen de buurt laten zien dat we de klachten serieus nemen en dat we er ook wat mee doen”, zegt Ton Parlevliet van de politie Haaglanden. Na de gelijktijdige verspreiding van de eenheden over de locaties, om de tamtam over de actie voor te zijn, doet iedereen zijn werk, papieren controleren, installaties bekijken, mensen tegenhouden als zij de zaak in of uit willen.

Een Stedinmedewerker loopt met waterpomptang en tape een café in. “Er is geknoeid met het gas, ik ga het afsluiten”. Een politiefiets verspert de toegang, aan een buitentafel voor de zijingang staat de leiding van de actie in contact met alle teams en maakt aantekeningen. De eigenaar van het café, Yadullah Gundogu is niet blij met de actie. “Ik heb over het hoge gasverbruik al vaker een klacht ingediend bij Eneco, maar ze doen niets. Verder heb ik niets te verbergen. Als een paar agenten binnenkomen, geen probleem, maar zo’n grote actie is slechte reclame. Mensen denken dat hier wat aan de hand is. Ik heb een net café, dit gaat me klanten kosten”. In het pand bleek naast het gas ook sprake van illegaal gokken.

Politie te paard is aanwezig, voor het geval iemand weg zou rennen, maar dat gebeurt niet. De politie verricht drie aanhoudingen, één man wegens mishandeling, één man met openstaande bekeuringen en een vrouw die illegaal in Nederland verblijft en een taser heeft. In zeven panden bleken de energiemeters niet in orde en legde Stedin boetes op.

De officier van Justitie, aanwezig voor het autoriseren van een huiszoeking bij misstanden, staat met de armen over elkaar. Hij hoefde niet in actie te komen. Waar het na de vorige actie enkele dagen duurde voor de jongeren weer voor de koffiehuizen hingen, was het dit keer de volgende avond al. De tweede keer lijkt daarmee minder indruk te maken op de bezoekers. Het gebied houdt wel de aandacht van de politie.

Wijkagent in krachtwijk krijgt hulp bij aanpak hangjeugd

Wijkagent Arthur Zijlstra werkt in de krachtwijk Moerwijk-West. In dit gebied kregen jongeren een brief van burgemeester Van Aartsen dat ze in de gaten worden gehouden en dat hij geen rottigheid meer pikt. De brief kwam er na een reeks incidenten en klachten van omwonenden over hangjongeren in de Jan Vosstraat.

“Deze jeugdgroep hangt op de speelplaats. Zij hebben geen werk, geen school en zijn met allerlei praktijken bezig, al weten we niet precies welke dat zijn. Omwonenden vinden een groep al snel eng, ze voetballen waarbij ruiten sneuvelen en ze vallen bewoners lastig. Hoewel ze samen geen criminele activiteiten ondernemen, is dat wel individueel het geval, bijvoorbeeld met diefstal en inbraken. “Hier staan geen hekken om het veldje met doeltjes. Eigenlijk moet daar iets aan gebeuren net als aan de verlichting, want die is er nauwelijks”.

De wijkagent vond dat er iets moest gebeuren en uitten hun zorgen in het veiligheidshuis en signaleringsoverleg. Daar zit de politie met corporaties, hulpverleners en de gemeente aan tafel. “Aan dit gedrag zit een verleden vast, we willen het probleem oplossen en niet alleen de symptomen in de vorm van overlast”. De politie ging huiswerk doen, vroeg identificatie, bracht de jongeren in kaart en stelde dossiers samen, bijvoorbeeld over hoe vaak elke jongere in aanraking is geweest met de politie. Daarna volgden huisbezoeken met andere instanties. “Sommige ouders wilden niet meewerken. Binnen hadden zij geen problemen met de jongeren en buiten zien zij het gedrag van hun kind als het probleem van de overheid”.

“De burgemeester heeft toen een brief geschreven, een algemene brief waar ook een aanbod in staat om de jongeren te helpen met zorg, school of werk”. De brief ging uiteindelijk naar zeven mensen. Van de groep van achttien bleken tien bezig met verkeerde dingen. De zeven vormden de harde kern.  Drie van hen, ‘stoere mannen van rond de 17 jaar’ zijn de sleutelfiguren. “Als wij de kans krijgen pakken we hem”, zeiden zij over de wijkagent. Het contact met hen loopt daarom nu via de straatcoaches, hoger opgeleide mensen met dezelfde achtergrond als de jongeren die hen direct aanspreken op hun gedrag. “De brief in combinatie met extra aandacht van de politie heeft zeker geholpen, want we hebben minder klachten”, aldus de wijkagent.

“Deze jongens, daar kun je nog wat van maken, maar in deze buurt heb je ook de onverbeterlijke criminelen. Alcoholisten, vaak autochtonen, met psychische problemen die zich elke dag volgieten en portieken onveilig maken. Zij krijgen een boete, gaan soms een paar dagen zitten en komen dan weer vrij”. In de wijk, waar veel goedkope huizen staan en waar dus ook relatief veel armen wonen is het aantal psychische stoornissen onder inwoners groot. Vandaar dat er een medewerker van Parnassia werkzaam is op het politiebureau Zuiderpark.

In de Jan Luykenstraat voetballen wat jongens. Als Zijlstra uitstapt, roepen ze: “Hey Arthur, hoe gaat het?”. “Goed en met jullie?”. “Zo’n potje voetbal op de stoep kan geen kwaad. Via de kinderen bereik je ook de ouders, ik vind die contacten belangrijk”. In de buurt staan veel winkelpanden leeg. Hij loopt nog even naar de Turkse bakker om te vragen of hij wel naar het buurtoverleg gaat, maar die heeft nog geen uitnodiging van de gemeente ontvangen. “Het is wel belangrijk. In dat overleg gaan we het met bewoners, ondernemers en instanties hebben over de buurt en mogelijke verbeteringen”.  Even later ziet hij een bekende, een klager over hondenpoep in zijn voortuin, en maakt een praatje. Verderop wordt hij aangesproken door een bewoonster over een auto die al vier maanden in de straat staat. “Die is niet van hier”, weet Zijlstra na contact met het bureau. Hij gaat de eigenaar benaderen.

Alle hens aan dek bij overval

Sirenes loeien, politieauto’s schieten door de straten, van verschillende kanten komen ze en op verschillende grote kruispunten zetten ze de auto aan de kant. Zojuist is een kledingwinkel aan het Heeswijkplein overvallen. Sinds 1 september werkt de politie Haaglanden met SPA, Staat van Politie Alarm, waarbij zoveel mogelijk agenten op de overval afgaan en de buurt afgrendelen om de pakkans te vergroten. Alle vluchtwegen zijn zo bemand en de agenten staan op de uitkijk.

Op de plaats delict wordt de eigenaresse in de ambulance nagekeken voor een mogelijk gebroken arm. Binnen zijn haar drie jongste kinderen in huis opgesloten, haar zoon van twaalf staat buiten. Om tien uur zaten ze aan het ontbijt en omdat de batterijen leeg waren van de signalering, hoorden ze niet dat er iemand de zaak binnenkwam. Shabnam Asghar zag de man ineens staan. Een onverzorgde man, half lang bruin haar, glad van gel of viezigheid, bruin leren jack en spijkerbroek. Hij droeg een zonnebril en oordopjes van mp3speler of telefoon.

“Hij vroeg me wat het vest kostte en toen greep hij naar de kassa en ging er met het geld, hooguit € 200,- vandoor. Ik greep hem nog vast, trok de zonnebril en oordopjes van zijn hoofd, maar hij was te sterk. Hij sloeg tegen mijn arm. Als er ook maar iemand had geholpen, was hij niet weggekomen, maar er kwam niemand”. De bovenbuurman werd wakker van de politiesirenes, een medewerker van de naastgelegen kapper had niets gemerkt.

De omgeving van de zaak is afgezet met roodwit lint. Het overvallenteam, het Twisterteam, is al binnen. De technische recherche zoekt sporen, voetafdrukken, vingerafdrukken en roept na drie kwartier de eigenaresse binnen voor een reconstructie. Na ruim een uur vertrekt de politie weer, sporen als vingerafdrukken, oordopjes en zonnebril in de koffer. Het overvallenteam gaat op afstand verder met het onderzoek en de eenheden gaan over tot de orde van de dag.

De politie wil met de SPA het aantal overvallen nog verder terugdringen. Voor de SPA zijn al resultaten geboekt. In de eerste acht maanden van dit jaar sloegen overvallers in Den Haag 65 keer toe bij woningen en bedrijven, tegen 75 in dezelfde periode in 2010.

Een aangepaste versie van dit artikel is eerder verschenen in Den Haag Centraal op 27 augustus 2013.

‘Koning Willem-Alexander moet zijn medeleven betuigen’

Theater de Vaillant is deels dichtgespijkerd, binnen liggen de glasresten op de fauteuil. Verderop klagen voorbijgangers over de brandlucht en modezaak Herman is gewoon open, alsof ze vannacht niet zijn geplunderd. De vier blonde dames achter de kassa willen geen commentaar geven, houten planken tegen de buitenkant zijn stille getuigen. Binnen is niets meer te zien. Het is het gesprek van de dag in de buurt, die zich opmaakt van weer een avond rellen, na drie avonden onrust en geweld. “Willem-Alexander zou hier iets over moeten zeggen, dan zou het zo rustig zijn”, aldus een buurtbewoonster. Verder lezen ‘Koning Willem-Alexander moet zijn medeleven betuigen’

Politie en justitie ruimen plankzaken op

De zaken die regelmatig ondersneeuwen bij grotere zaken als overvallen en grote misdrijven moeten ook worden opgelost. Daar hebben de verdachten en aangevers recht op, vinden ze bij politie en justitie. Vandaar dat ze afgelopen week een inhaalslag maakten. Driehonderd onopgeloste eenvoudige zaken, vernieling, diefstal en andere relatief lichte vergrijpen.

‘Plankzaken opgeruimd’ staat er op de gebakjes voor de 200 deelnemende agenten, medewerkers van de reclassering en het openbaar ministerie. De verdachten zelf moeten het met koekjes doen. Zij melden zich bij de balie met een brief die zij van de politie kregen, gaan door naar de aanmeldbalie met vier computers, worden verhoord en vervolgens kunnen zij meteen een eventuele boete betalen of taakstraf tegemoet zien.

Paul Entken, adjunct-directeur opsporing bij de politie: “Het is een soort wasstraat. We willen niet alleen recht doen aan de aangever, maar ook aan de verdachte. Daarbij hopen we te leren hoe we kunnen voorkomen dat dit soort zaken op de plank komen door ook naar andere afhandelingsmogelijkheden te kijken, zoals bemiddeling bij een burenruzie”. De zaken van alle bureaus in Haaglanden zijn op een hoop gegooid, voorbereid door rechercheurs en mensen van Justitie, zodat ze achter elkaar kunnen worden afgehandeld in de Politieacademie aan de Wegastraat. De politie hoort 30 mensen per uur.

Yolanda de Groot, officier van Justitie: “We willen de zaken zo snel mogelijk afdoen. De mensen komen zelf. Vandaag zullen de mensen vooral een boete krijgen, gratis voor de Staat gaan werken of een schadevergoeding moeten betalen. Er is een extra pinautomaat neergezet en de politie rekent dan af met de aangevers”.

De reclassering is aanwezig om steun, hulp en advies te geven en in het geval van een werkstraf bemiddelt de reclassering in het traject naar werk. Uitzonderlijk aan deze dag is dat er een kamer is ingericht waar de aangevers direct worden gebeld en op de hoogte worden gesteld van de afloop van de zaak. De opkomst die ochtend ligt hoog: 90 procent. Later op de dag stort het een beetje in en uiteindelijk is gemiddeld 68 procent van de gevallen afgehandeld. Dat komt neer op 182 zaken in Haaglanden. Onder de verdachten zaten ook minderjarigen. Voor diegenen die niet kwamen opdagen gaan politie en justitie bekijken hoe die worden afgehandeld en zo nodig halen ze deze mensen thuis op om hun straf alsnog op te leggen.

De Groot wordt tijdens haar gesprek met de pers naar boven geroepen. Een van de verdachten kreeg de open vraag waarom hij zich moest melden. Hij had kennelijk de brief niet goed gelezen waar de reden mishandeling in stond. “Ik ben herkend op camerabeelden van een straatroof”, zegt hij tegen de rechercheur. Daarmee bekende hij betrokkenheid bij een andere grote zaak en niet bedoeld voor vandaag. De officier geeft toestemming tot aanhouding en de verdachte wordt meegenomen naar het politiebureau voor nader verhoor.

Een moeder levert bij de balie een brief af met een bekentenis van haar zoon, keurig ondertekend. Hij kan niet komen, omdat hij een werkstraf moet uitvoeren. De reclassering zorgt ervoor dat hij na zijn dienst alsnog naar de Wegastraat komt om zijn boete te betalen.

De zaken kunnen alleen worden afgedaan bij een bekentenis. “Als die er niet is, komt het voor bij de rechter. Ik wijs de verdachten er wel als er zoveel bewijs is dat hun zaak bij de rechter weinig kans maakt, maar ik kan ze niet tot een bekentenis dwingen”, zegt De Groot. Als de rechter eraan te pas moet komen, krijgen de verdachten deze dag meteen een dagvaarding mee. De maximumstraf die wordt opgelegd is 180 uur werkstraf. “Maar ik zit dagelijks op zitting, dus ik weet welke werkstraf de rechter voor welke daad geeft”.

Van Aartsen: Vaker inzet Marechaussee in de toekomst

De inzet van 20 mensen van de Marechaussee tijdens de jaarwisseling was volgens burgemeester Van Aartsen een toets. Hij wil hier vaker gebruik van maken om het eigen politiekorps te ontzien.

De inzet is hem goed bevallen en de burgemeester overweegt om de Marechaussee, bijvoorbeeld tijdens demonstraties in Den Haag in te zetten. “We hebben die mogelijkheid gekregen van het kabinet en dan moeten we er ook gebruik van maken”, aldus Van Aartsen. Hij heeft het verzoek gedaan bji het kabinet en dat is gehonoreerd.

De politie Haaglanden moet als het aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ligt veel agenten inleveren. Vorig jaar maart schreef Van Aartsen aan de gemeenteraad dat dit ingrijpende gevolgen zou hebben voor de politie-inzet in de regio Haaglanden. De politie Haaglanden verliest 200 fte en moet volgens het kabinetsplan van 4570 voltijdsbanen (fte) aan politieagenten in 2010 krimpen naar 4370 in 2015. Van Aartsen ervaart dit als ‘buitengewoon teleurstellend’ en ‘kan deze niet rijmen met het niveau van veiligheidszorg dat voor een regio als Haaglanden noodzakelijk is’, schreef hij in de bewuste brief. Mede door deze bezuinigingen wil de burgemeester vaker een verzoek doen bij het kabinet om leden van de Marechaussee in te zetten om het korps Haaglanden te ontzien en te zorgen dat de agenten ook gewoon verlof kunnen opnemen.

Autobranden

Tijdens de jaarwisseling heeft de gemeente gebruik gemaakt van twintig leden van het militaire politiekorps. “Veel mensen denken dat er militairen de stad in komen, maar het zijn eigenlijk gewoon extra politiemensen met dezelfde bevoegdheden”. De helft van de marechaussee werd ingezet bij het Oscarteam dat zich richt op daders van autobranden. Zij konden niet voorkomen dat er 47 auto’s in vlammen opgingen. Vorig jaar gingen ongeveer eenzelfde aantal auto’s met oud en nieuw in rook op. De politie heeft een speciaal autobrandenteam ingericht voor de opsporing van de daders en zoekt voor het achterhalen van de toedracht en het succesvol  vervolgen van de verdachten nog naar beelden.

Rolmodellen

De andere helft vergezelde de ‘rolmodellen’, de vrijwilligers die Haagse buurten veilig moesten houden. De rolmodellen konden bijvoorbeeld door hun aanwezigheid voorkomen dat de sfeer omsloeg toen de elektriciteit in de Van Hattemlaan en het Anna Blamanplein uitviel. Volgens de burgemeester verliep de jaarwisseling relatief rustig. De Mobiele Eenheid werd ingezet in Ypenburg, waar bewoners zich tegen de politie richtten. Volgens de bewoners was deze inzet overigens overdreven.

Aanhoudingen

Er werden in Den Haag tijdens de nacht 145 personen aangehouden voor het plegen van misdrijven. De vorige jaarwisseling waren dat er nog 73. De politie hield van 2011 op 2012 vier personen aan die zich niet hielden aan het gebiedsverbod dat hen op grond van de ‘Overlastwet’, beter bekend als de voetbalwet was opgelegd.  Het Openbaar Ministerie heeft direct op 1 januari al meer dan 70 zaken uit Haaglanden en Hollands-Midden beoordeeld van verdachten die waren aangehouden rond de jaarwisseling. Dit gebeurde op de ZSM-locatie Zuiderpark. ZSM staat voor Zo Spoedig, Slim, Simpel en Samen Mogelijk. Deze aanpak maakt het mogelijk om verdachten van eenvoudige misdrijven zoveel mogelijk lik op stuk te geven of anderszins buiten de rechter om af te handelen. Na de aanhouding van de verdachte wordt zo snel als mogelijk een beslissing genomen over de mogelijke straf.

Supersnelrecht

De officieren van justitie en parketsecretarissen die de zaken van de jaarwisseling hebben beoordeeld, hebben onder andere aan 14 personen een OM-strafbeschikking uitgereikt, 8 personen kregen een dagvaarding voor themazittingen in februari, 7 personen moeten later op een officierszitting komen, 18 verdachten zijn deze week al berecht tijdens een supersnelrechtzitting.  De overige zaken zijn nog in onderzoek en een aantal zaken zijn overgedragen aan het Functioneel Parket.

Derde actie Zevensprong: inlichtingen inwinnen

Voor de derde keer in een half jaar is een grote politieactie gehouden op de Zevensprong. Doel was de buurt veiliger maken en het inwinnen van inlichtingen over leden van jeugdgroepen in het gebied. De avond erop waren er direct twee overvallen in de buurt, de politie weet nog niet of er een verband is.

De politie nam onder leiding van het team zevensprong afgelopen week partners mee om zoveel mogelijk onrechtmatigheden aan te pakken. Net als de vorige twee keer waren de gemeente, douane, Verispect voor de Wet op de kansspelen, Eneco voor de gasmeters, de belastingdienst voor de administratie aanwezig, in totaal 130 mensen. Daarnaast vond er dit keer ook een verkeersactie plaats door de HTM en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Motoragenten plukten auto’s van de weg en namen ze mee naar de Uitenhagestraat. Een busje was zo verroest dat het een gevaar op de weg was. Een drugshond kwam in actie bij een verdenking op drugsbezit. Kwispelend controleerde de hond de auto, maar trof niets aan. Er werden 150 bekeuringen uitgeschreven voor onder andere technische gebreken. Twee bestuurders hadden te veel gedronken. Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal omdat hij een mes bij zich had. De Rijksdienst voor het Wegverkeer nam zes kentekenbewijzen van auto’s in die niet aan de eisen voldeden en voor enkele honderden euro’s aan openstaande boetes werden geïnd. De belastingdienst kwam achterstallige betalingen van respectievelijk €6.000 en €128.235 op het spoor en 21 voertuigen werden inbeslaggenomen.

Horeca

Net als de vorige twee keren werden meerdere horecagelegenheden op ongeregeldheden gecontroleerd. Bij alle zaken was de administratie niet op orde. Een eigenaar pakte 30 euro per dag uit de kas, zonder te registreren. Voor zijn familie en zijn kinderen, zei hij. De medewerker van de Belastingdienst rekende hem voor dat het hier om zo’n €10.000 per jaar ging en dat dit wel terug te zien moest zijn in de administratie. Hij nodigde de man uit voor een gesprek op kantoor en de man stemde toe.

In de gelegenheden viel de politie binnen en vergrendelde de uitgangen. Daarna werden de mensen binnen gecontroleerd op hun identiteit, gasmeters gecontroleerd, aanwezigheid van illegale gokpraktijken bekeken en de administratie doorgenomen met de eigenaar. Bij een gelegenheid was de eigenaar als enige vergunninghouder niet aanwezig. De gemeente overweegt de tent te sluiten. Op het bureau aan de De Heemstraat, die deze derde actie organiseerde na Segbroek en Zuiderpark, zaten twee medewerkers van de HKD, herkenningsdienst, die controleerden of de aangetroffen personen iets op hun kerfstok hadden en of auto’s misschien als gestolen te boek stonden. Zij verwerkten meer dan honderd vragen.

In een koffiehuis rookte een jongen met een petje rustig een joint bij de politieinval. Hij bleek openstaande boetes te hebben van zo’n €600,-. Een andere jongeman in dezelfde tent bleek door het korps Hollands Midden gezocht voor diefstal en straatroof. Als de actie afloopt, stuurt de politie bezoekers weg en arresteert de twee. Inmiddels zijn veel jongeren op de zaak afgekomen en de politie houdt ze op afstand, soms met een duwtje. Ze roepen en joelen terwijl de jongens in een busje verdwijnen. De laatste auto van de actie die de straat verlaat, krijgt nog iets toegeworpen, het ploft op het dak. Na het betalen van de boetes kwam de ene op vrije voeten, de ander is overgedragen aan korps Hollands Midden.

Overvallen

De avond na de actie vonden nog een woningoverval en een winkeloverval plaats in het gebied. Politiewoordvoerder Cor Spruijt: “We weten niet of de daders ook uit de buurt komen. Het is wrang dat deze overvallen net na de actie gebeuren, maar de daders kunnen ook uit een ander deel van de stad komen. We zijn volop bezig met de opsporing van de daders en blijven ons inspannen voor de leefbaarheid in het gebied. Als daarvoor een nieuwe actie gewenst is, zullen we dat middel zeker weer inzetten”.

In totaal werden bij de actie meer mensen van de jeugdgroep aangetroffen. De locatie komt in hun dossier te staan, zodat ze mogelijk makkelijker te vinden zijn. Tijdens de hele actie werden zeven aanhoudingen verricht, ook twee illegale vreemdelingen en een illegale werknemer. Bij zeven gelegenheden waren de meters voor gas en licht gesaboteerd.

Onenigheid over bewaren veiligheid in Den Haag

D66 en de PVV in de Haagse raad zijn het oneens over het handhaven van de veiligheid in de stad. D66  diende tijdens de raadsvergadering een motie in met de oproep aan het college zich te blijven verzetten tegen de korting van 200 agenten in Haaglanden. De PVV steunde, net als regeringspartijen CDA en VVD, de motie niet en wil dat de stad zelf voor meer veiligheid zorgt.

De onenigheid begon op berichtensite Twitter en eindigde in de Haagse raad. De PVV vindt zichzelf de overwinnaar, D66 vindt de partij de verliezer. “De PVV had de mond vol over veiligheid. Vier oud-raadsleden en huidig raadslid Richard de Mos zitten nu nog in de Kamer en hadden tijdens de raadscampagne hun mond vol over veiligheid. Hou ze aan hun beloftes, maar mijn constatering is dat ze de beloftes breken als ze niet tegen deze politiebezuinigingen zijn”, zegt fractievoorzitter van D66 in de raad Rachid Guernaoui.

PVV-raadslid Arnoud van Doorn zegt dat hij niet over de Kamerfractie gaat. “Als de gemeente meer agenten wil, dan moeten ze het geld niet besteden aan leuke nutteloze dingen, zoals het cultuurforum. Daarmee kun je de agenten 15 jaar houden”. “Dat kan dus niet”, zegt Guernaoui, “het Rijk gaat over de politieagenten en niet de gemeente”. Van Doorn wil daarom meer ordehandhavers om de veiligheid in de stad te bewaren. “Die vangen geen boeven”, reageert Guernaoui. “Daar voelen de mensen zich niet veiliger door. Daarvoor heb je politieagenten nodig, dus alle oproepen voor meer veiligheid van de PVV zijn daarmee ongeloofwaardig. Dan moeten ze iets doen aan de korting op de politie”.

De motie van D66 is aangenomen in de raad. Guernaoui heeft de Tweede Kamerfractie van zijn D66 al gesommeerd iets te doen tegen de bezuinigingen op het politiekorps Haaglanden. GroenLinks deed hetzelfde en GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi pleit bij de minister voor het terugdraaien van deze bezuinigingen.

 

 

Ingrijpende gevolgen voor Haaglanden door korting op politie

De plannen van minister Ivo Opstelten van Veiligheid hebben ingrijpende gevolgen voor de politie-inzet van de regio Haaglanden. Dat schrijft burgemeester Jozias van Aartsen aan de gemeenteraad. Hij kan de gevolgen nog niet helemaal overzien, maar de politie zal zich vooral moeten richten op zaken die er ‘toe doen’.

De burgemeester kan nog niet zeggen welke gevolgen de huidige korting op personeel heeft voor de aanpak van overvallen en straatroof die vorige week is gepresenteerd. Bovendien moet het kabinetsvoorstel nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd.

De politie Haaglanden verliest 200 fte en moet volgens het kabinetsplan van 4570 voltijdsbanen (fte) aan politieagenten in 2010 krimpen naar 4370 in 2015. Van Aartsen ervaart dit als ‘buitengewoon teleurstellend’ en ‘kan deze niet rijmen met het niveau van veiligheidszorg dat voor een regio als Haaglanden noodzakelijk is’, schrijft hij aan de gemeenteraad. Aanvankelijk zag het er volgens de burgemeester nog slechter uit met een korting van 400 fte, maar de minister toonde zich ontvankelijk voor de argumenten van Van Aartsen die zo’n teruggang onacceptabel vindt.

In Haaglanden is altijd zuinig omgegaan met geld en met personeel. Het streven was extra blauw op straat en een deel daarvan werd betaald uit het eigen vermogen van de politie Haaglanden dat is ontstaan door zorgvuldig financieel beheer. Vorige kabinetten stonden deze constructie toe, als er vanaf 2016 weer begrotingsevenwicht zou komen. “Het is teleurstellend dat de minister deze bewust ingezette koers doorkruist door niet langer alleen op budget, maar ook op feitelijke (operationele) sterkte te sturen, schrijft de burgemeester. De opdracht van de politie blijft de burger veiligheid en vertrouwen te bieden ‘ook in tijden van krimp”, aldus de burgemeester.

De gemeente krijgt voor taken die specifiek zijn voor Den Haag als bewaken, beveiligen en het begeleiden van demonstraties een aparte financiering van het Rijk en deze blijft buiten de beschouwing van de aangekondigde bezuinigingen op de politie.