Ophef over huizen voor beachvolleyballers

De Politieke Partij Scheveningen (PPS) vindt het onbestaanbaar dat sociale huurwoningen in de Kompasbuurt met voorrang worden verhuurd aan beachvolleyballers. Hij is ontevreden met antwoord van het college van burgemeester en wethouders op zijn vragen.

Het gaat volgens het college om jongeren (18-23 jaar) die aan een voor-olympisch programma deelnemen vanuit de Nevobo. Zodra zij niet meer in dit programma zitten, wordt hun huurcontract beëindigd. “Dat is geen antwoord, de woningen zijn onttrokken aan de sociale woningvoorraad. Het college gaat dit in de gaten houden, maar het gaat hier om een overtreding van de Woningwet. Ik krijg veel klachten  per mail en ik word er op straat op aangesproken, sommige mensen wachten al vier jaar op een huis in deze buurt”, zegt PPS-raadslid Jaap Spaans.

Volgens Peter Hoogvliet, bedrijfsdirecteur van Vestia Scheveningen, is die wachttijd een uitzondering. Zijn ervaring leert dat woningen sneller beschikbaar komen. “We stellen maximaal vijftien woningen ter beschikking aan deze groep. We hebben zo’n 200 woningen in die buurt en daarvan komen er dertig per jaar vrij. Het is ook niet zo dat we mensen hiervoor eerder uit hun huis zetten. Als er een kleine woning vrijkomt, bellen we met Nevobo (Nederlandse Volleybalbond, EK) en als zij een kandidaat hebben, dan kan die in de woning. Anders gaat het gewoon de verhuur in”, aldus Hoogvliet. Vestia Scheveningen heeft tot nu toe twee telefoontjes en een brief ontvangen met klachten of de vraag om uitleg.

Volgens het contract tussen verhuurder Vestia, Nevobo en Den Haag Marketing moeten de huurders wel iets terugdoen voor hun woning. “Het is een combinatie van een beter imago voor Scheveningen als strand- en zeesport locatie en zorgen dat er meer wordt bewogen in de Kompasbuurt, letterlijk. Zo slaan we twee vliegen in een klap. De activiteiten worden nog ontwikkeld, maar het is de bedoeling dat deze groep huurders bijvoorbeeld sportclinics gaat geven. Dat is in het contract met de andere partijen geregeld. Als ze dat niet nakomen, stoppen we ermee”, aldus Hoogvliet.

Spaans benadrukt dat hij niks heeft tegen sponsoring van sporters en topsport in Den Haag, maar dat hij dat niet ten koste van de sociale woningvoorraad wil. “Jongeren die naar zo’n woning hebben gesolliciteerd zijn afgewezen, maar ik zie de urgentie voor de sporters boven deze jongeren. Hoogvliet: “Het zijn studenten met een laag inkomen, een grotere woning kunnen zij niet betalen”. Momenteel zijn drie woningen bezet door de sporters.

De PPS beslist volgende week of ze nogmaals vragen gaan stellen, of het college anderszins om nadere uitleg vragen.

Bestuur PPS opgestapt

Het Bestuur van de Politieke Partij Scheveningen(PPS) is opgestapt. Het kreeg niet de gewenste twee derde meerderheid van de leden voor een royement van raadslid Arina van der Zwan.

Aanleiding voor het verzoek tot royement was de overstap van het raadslid van PPS naar naar Trots op Nederland. “Het opstappen gebeurde in alle emotie van de Ledenvergadering. Vandaag schijnt de zon, misschien komen ze weer terug”, zegt PPS-lid en beleidsmedewerker van de fractie Cees de Jager.

Een aantal leden probeert het bestuur weer bij elkaar te krijgen. Daarbij is Dick de Jong, oud-voorzitter van de partij, die ook bereid zou zijn interim-voorzitter te worden. “Er zijn meer leden die zich daarmee bezig houden. Als lid begrijp ik de emoties wel, maar de bal moet bij Scheveningen liggen. We moeten niet met modder gooien, maar snel met een nieuwe lijst en lijsttrekker komen”.

Een deel van de emoties wijt De Jager aan de achterban van de partij die Scheveningen gemeen heeft, maar verder uit alle geledingen komt. “Scheveningers zijn politiek betrokken en dan krijg je dat met een gebiedsgerichte partij”, aldus De Jager.

Het is nog onduidelijk wanneer een eventueel interim-bestuur wordt aangesteld. Duidelijk is wel dat Van der Zwan tot de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 blijft zitten als raadslid voor de PPS.

PPS-raadslid naar TON

Arina van der Zwan, raadslid van de Politieke Partij Scheveningen (PPS), stapt over naar Trots op Nederland van Rita Verdonk. Zij ontkent kiezersbedrog, omdat ze Scheveningen blijft vertegenwoordigen. Van mede-overstapper Willem van der Velden (Groep van der Velden) kreeg ze tijdens de raadsvergadering een bos bloemen.

Afdelingsvoorzitter van TON-Den Haag, George de Ceuninck, was ook naar de raadsvergadering gekomen om Van der Zwan een hart onder de riem te steken. De overstap had nogal wat beroering veroorzaakt. Geluiden binnen de PPS en bij collega-raadsleden liegen er niet om. Van het royeren van Van der Zwan tot het opgeven van haar zetel.

“Dat ben ik niet van plan”, aldus Van der Zwan. Zij heeft juist het idee dat zij met haar overstap Scheveningen beter kan vertegenwoordigen. “De PPS is een kleine partij, dan bereik je niet zoveel. Toen ik een aanbod van TON kreeg om Scheveningen te vertegenwoordigen heb ik mijn keuze gemaakt. Zij omarmen Scheveningen compleet”. De partij is tegen de cruiseterminal, maar belangrijker nog voor het behoud van de Scheveningse identiteit die Van der Zwan zo aan het hart gaat.

Over de boze reacties uit het bestuur, zegt ze dat ze het gevoel had onmisbaar te zijn, maar dat dat nu anders ligt. Van de kritische collega’s noemt zij Karsten Klein (CDA) bij naam. “Hij is gekozen tot jong raadslid van het jaar, daar had ik meer van verwacht. Over het algemeen vind ik dat collega’s zich niet zo hoeven uitlaten over collega’s”.

Het bestuur van de PPS overweegt royement en schrijft een Algemene Ledenvergadering uit. Mocht de partij eisen dat Van der Zwan niet meer namens die partij in de raad zit, dan gaat ze verder als Groep Van der Zwan. Zelf hoopt ze dat ze gewoon haar werk voor de PPS kan afmaken. “Ik heb geen dubbele pet, er is geen conflict, ik sta achter Scheveningen”, aldus Van der Zwan.