Sprookjesstad

Eens per jaar verandert Den Haag even in een sprookjesstad. Tribunes, tentjes, mobiele studios, touwen in de tramrails en dit jaar zelfs een speciaal aangelegd stukje geasfalteerde weg verschijnen. De sfeer verandert en dinsdagochtend loopt de stad vol met in het Oranje gehulde mensen en stijgt het aantal hoedjes in de stad van 1 naar 70 procent. De derde dinsdag in september Prinsjesdag.  Verder lezen Sprookjesstad

Prinsjesdag in het teken van samenwerking

Prinsjesdag stond dit jaar in het teken van de samenwerking. De Koningin riep in haar Troonrede de Tweede Kamer op om constructief met de regering samen te werken en iedereen om samen te werken aan herstel van de economie. De vier grote steden werkten intussen samen aan een deze dag verschenen opiniestuk om het Rijk op te roepen gemeenten de ruimte te geven tot samenwerking. Verder lezen Prinsjesdag in het teken van samenwerking

Troonrede in schaduw van kabinetsformatie

De Troonrede was anders dan anders. De lopende kabinetsformatie verhinderde de aankondiging van visionaire nieuwe plannen. De meeste concrete bezuinigingsvoorstellen waren al uitgelekt. Voor de stad Den Haag verliep Prinsjesdag rustig op een incident na.

De colleges van burgemeester en wethouders van de G4, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht keken samen naar de Troonrede in het Haags Historisch Museum. Burgemeester Jozias van Aartsen zou de rede in de Ridderzaal beluisteren, maar als verantwoordelijke voor de veiligheid in Den Haag miste hij deze. Een verwarde man gooide tijdens de rijtour in de Heulstraat een glazen waxinelichthouder tegen de gouden koets. “Dat was een incident en er was meteen een vrij grote politiemacht ter plaatse”, was alles wat hij daarover kwijt wilde. Geruchten over een beschadiging aan de Gouden Koets kon hij niet bevestigen.

Troonrede
De koningin wees in haar Troonrede op de terughoudendheid bij het doen van beleidsvoorstellen die past bij een demissionair kabinet. De regering blijft zich inzetten voor het terugdringen van de werkloosheid. Onderwijs wordt ontzien bij de bezuinigingen. De regering gaat de woningbouw stimuleren en zet zich in voor betaalbare woningen in de Randstad.

Miljoenennota
Nederland bezuinigt de komende jaren € 3,2 miljard. Meer dan de helft staat gepland voor volgend jaar. Na de economische krimp van vorig jaar, groeit de economie dit jaar waarschijnlijk met 1,75 procent en in 2011 naar verwachting met 1,5 procent. Het kabinet is nog wel voorzichtig, omdat herstel, net als crisis, vaak langzaam bij de burgers aankomt.

Reacties
“Belangrijk is dat er echt iets moet gebeuren om de financiën weer op orde te krijgen. We moeten nu serieus bezuinigen. De staatsschuld loopt op met 100 miljoen per dag. Als het rijk gaat bezuinigen, gaan we mee”, zegt wethouder Sander Dekker (VVD, Financiën). Hij hoopt dat er snel een kabinet zit om echte hervormingen en extra bezuinigingen door te voeren. “Doormodderen is geen optie”.

Zijn collega Karsten Klein (CDA, Jeugd) hoopt ook dat er snel een kabinet komt. De Troonrede vond hij neutraal, vol algemene zaken. “Preventie in jeugdbeleid was een goed punt. Ik hoop dat de centra voor jeugd en gezin blijven. Dat loopt hier goed”, aldus Klein.

Inburgering
Het budget voor de inburgering wordt de komende jaren flink ingeperkt. Volgend jaar daalt het bedrag met € 100 miljoen oplopend tot € 333 miljoen euro voor de jaren na 2014. “Daar maak ik me wel zorgen over”, reageert wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie). Hij miste een duidelijke visie in de Troonrede, maar is blij met het noemen van duurzaamheid en een pleidooi voor de aanpak van krachtwijken.

Eberhard van der Laan, oud-minister voor integratie en burgemeester van Amsterdam vertrouwt die woorden niet helemaal. “Van de formatietafel hoor ik geluiden dat het niet doorgaat. Ik hoop het wel, want nu stoppen zou erg jammer zijn voor de bewoners, maar ik prijs de nacht niet voor de avond begint”. Norder is optimistischer. “Ik neem niet aan dat het CDA dat medeverantwoordelijk is voor deze Troonrede en onderhandelt over een nieuw kabinet een draai maakt van 180 graden.

Lastige opgave
Wethouder Marjolein de Jong (D66, Cultuur) had het gevoel dat de Koningin niet met hart en ziel in de Troonrede zat. “Het moet ook raar zijn voor haar dat ze dit nu voorleest en er over twee weken een andere werkelijkheid is”, doelend op de huidige kabinetsformatie. D66-collega Ingrid van Engelshoven noemde deze Troonrede daarom een lastige opgave. Zij was blij met het ontzien van onderwijs bij de komende bezuinigingen en het benoemen van het belang van Nederland als kennisland.

Enkele punten uit de Miljoenennota:

  • Naar verwachting daalt de koopkracht licht in 2011
  • De zorgpremies stijgen in 2011
  • Hulpmiddelen als rollators, krukken en looprekjes uit basispakket
  • Kinderopvang wordt duurder
  • Tabaksaccijnzen stijgen met €0,25
  • 500 extra wijkagenten in heel Nederland
  • Budget voor inburgering daalt flink
  • Minder geld naar gemeenten voor re-integratie
  • Bezuiniging van 1,3 miljard euro op de ambtenarensalarissen

Meevaller voor Den Haag in Rijksbegroting

De gemeente Den Haag krijgt € 21 miljoen extra in 2009 van het rijk. Dat blijkt uit de rijksbegroting 2009 die afgelopen dinsdag –Prinsjesdag- werd gepresenteerd. Een andere opsteker is dat het door de stad begeerde Huis voor de Democratie dit jaar zelfs werd genoemd in de Troonrede.

De meevaller zit in de uitkering van het gemeentefonds, de pot bij het rijk met geld voor de gemeenten in Nederland. Wethouder Jetta Klijnsma (Financiën) noemt het bedrag best veel. “€ 14 miljoen van de bijdrage is structureel, dus ook voor de jaren 2010, 2011, 2012. Dat betekent voor die jaren dat de verhoging lager is dan de trend van vier procent, dus dat er geld bij moet”. De trend is de algemene prijsstijging door inflatie en loonsverhogingen. Komend jaar is de bijdrage uit het gemeentefonds ver boven de trend, namelijk acht procent. De jaren erna is dat anderhalf procent, dus moet de gemeente er volgens Klijnsma drie procent bijleggen. “Dat betekent als je nu het geld uitgeeft, dat je volgend jaar met een probleem zit. Je moet ook denken aan de lange termijn”. Klijnsma en het college hebben wel ideeën voor de € 21 miljoen extra van volgend jaar. “We moeten nog wel even kijken waar we het precies aan gaan besteden, maar waarschijnlijk aan de bouwprojecten en aan de sociaal-economische agenda, twee van de pijlers van ons begrotingsbeleid. De derde pijler, de krachtwijken, zit al vol, daar gaat al veel geld naartoe”, aldus de wethouder.

Extra

Verkeerswethouder Peter Smit is vooral blij met extra geld voor openbaar vervoer. “Dit kabinet is aangetreden met het idee fors te bezuinigen op het openbaar vervoer. Ik ben blij dat er nu een beginnetje is van een reparatie”, zegt Smit. Hoeveel Den Haag precies krijgt, is nog onduidelijk. Het extra geld wordt pas in het najaar verdeeld over de gemeenten. Smit vindt verder dat er wel wat vaart mag komen in oplossingen voor het milieu. Hij ergert zich eraan dat vijf departementen met elkaar bezig zijn aan windmolens op zee. “Geld is niet het probleem, bureaucratie wel. Laat ze daar wat aan doen en één minister verantwoordelijk maken”, zei hij terwijl de Koningin in de Gouden Koets naar de Ridderzaal reed. Alsof de Koningin hem kon horen, zei ze even later in de Troonrede dat beter samengewerkt moet worden aan windmolenparken in zee. De reactie van Smit: “Eerst zien…”.

Weinig nieuws

Verder vonden de wethouders weinig nieuws in de Troonrede en de begroting staan. “Er zijn wat nieuwe dingen in het onderwijs en er is extra geld in de jeugdzorg voor het wegwerken van de wachtlijsten. Daar ben ik wel kritisch over, want als je echt een oplossing wil, moet je het structureel oplossen en kijken naar de organisatie”, zegt wethouder Sander Dekker (Onderwijs, Jeugdzaken en Sport). Hij voelt veel voor het idee dat de PvdA tijdens de Algemene Beschouwingen lanceert voor een nieuw jeugdbeleid, waarbij de grote steden het voortouw nemen en waarbij instanties en verschillende overheden beter gaan samenwerken. Zorgwethouder Bert van Alphen was blij met de aandacht voor gehandicapten en zelfredzame ouderen in de Troonrede en begroting, maar hij had liever ook wat meer aandacht gezien voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Burgemeester Jozias van Aartsen was naast het noemen van het Huis van de Democratie- dat komend schooljaar de deuren opent boven Dudok aan de Hofweg- vooral blij met de aandacht voor bedreigingen van politie en ambulancepersoneel in de Troonrede.

Wethouder Citymarketing Frits Huffnagel vond deze Prinsjesdag weer mooi voor de stad, prachtig ceremonieel en de koningin even mooi uitgedost als altijd. “Ik heb nog niet in de begroting kunnen kijken of ik iets mis, maar ongetwijfeld is dat weer heel veel”, aldus de VVD’ er die dit kabinet niet het zijne noemt.

Schouwburg

De wethouders waren tijdens het voorlezen van de Troonrede door koningin Beatrix bijeen in de Haagse schouwburg met hun collega’s van de vier grote steden. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht waren er ook. De Haagse burgemeester, Jozias van Aartsen, kwam later omdat hij bij het uitspreken van de Troonrede in de Ridderzaal aanwezig was. “Ik heb al heel wat Prinsjesdagen meegemaakt, maar dit was mijn eerste als burgemeester. Het verschil was dat ik nu steeds mijn mobieltje in het zicht hield, voor het geval er iets in de stad zou gebeuren”.