De Graaf betreurt het vertrek van Van de Waal

PVV-fractievoorzitter Machiel de Graaf vindt de harde lijn van zijn partij logisch: “Het is nu eenmaal politiek en dat is een harde wereld. Onze kiezers verwachten dat we een harde lijn volgen en er met gestrekt been ingaan”. De Graaf denkt dan ook niet dat zijn partij iets hoeft te veranderen en hij ziet dit vertrek niet als beschadigend voor zijn partij.

Van Doorn en de fractie moesten uit elkaar vanwege fouten in het beheer van de partijkas. “Maar er is geen dubbeltje weg”, benadrukt De Graaf in navolging van Van Doorn vorige week. Van de Waal maakte haar eigen overweging. “Dat betreur ik zeer, maar ik ga met vijf kanjers verder. We gaan door met keihard werken, dat verwachten onze kiezers ook”. Dat de sfeer in de fractie slecht zou zijn, ontkent de fractievoorzitter. “In de fractie hebben we gewoon overleg en ik geef feedback, geen kritiek”. Is hij niet bang dat er meer kikkers uit de kruiwagen springen? “De kruiwagen zit erg lekker. Honderd procent garantie kan ik niet geven, maar Jomanda kan ook niet in de toekomst kijken en zelfs het weer voor morgen valt niet precies te voorspellen”.

Van Doorn gaat nu met Van de Waal samenwerken. “We zijn nu aan het uitzoeken hoe we een fractie kunnen vormen, een kamer kunnen krijgen en dat soort praktische zaken. Ook weet ik nog niet hoe we gaan heten, maar dat zal wel Groep Van Doorn Van de Waal worden, ofzoiets. Met zjin twee heb je in ieder geval meer spreektijd”, aldus Van Doorn. Hij is nog met Van de Waal een koers voor de nieuwe groep aan het bepalen. “We hebben een paar hoofdlijnen, maar ga er maar vanuit dat we niet veel zullen afwijken van de PVV-standpunten, anders is het kiezersbedrog. We gaan wel meer samenwerking zoeken met andere partijen. Kijk, dat je het eerste jaar hard erin gaat en blijft bashen, is goed. Daarna ben je aan je kiezers verplicht om iets voor hen te bereiken”.

Door al het regelwerk en ontbreken van een duidelijke visie van de nieuw te vormen fractie in de raad, slaan Van Doorn en Van de Waal deze week de raadsvergadering over. “Het wordt ook te rommelig. Als we nu als lid Van Doorn en lid van de Waal gaan zitten en bij de eerste vergadering in 2012 een fractie vormen en een gezamenlijke lijn volgen. We nemen nu de tijd om alles goed te regelen om volgend jaar een goede start te kunnen maken”.

Van Doorn: Moeite met harde lijn en strakke fractiediscipline PVV

Arnoud van Doorn en de PVV-fractie in de Haagse raad zijn deze week gescheiden. “Ik had fouten gemaakt in het beheer van het fractiebudget, dat was slordig. Het was de druppel”, aldus Van Doorn.

Hij zegt dat hij niet is opgestapt of uit de fractie is gezet, maar dat beide partijen uit elkaar zijn gegaan. Volgens Van Doorn zingen er verhalen rond over fraude en dat er geld uit de fractiekas zou missen.

“Dat is absoluut niet het geval. Ik ben niet accuraat genoeg omgegaan met het beheer, maar er is geen cent in mijn eigen zak verdwenen of weg. Het blijft gemeenschapsgeld en de controle van de gemeentelijke accountantsdienst heeft dat bevestigd”.

Het viel bij de PVV-fractie slecht dat het financieel beheer niet conform de afspraken is gelopen, al willen betrokkenen niet zeggen wat die afspraken waren. Van Doorn geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar wil niet ingaan op de aard ervan. Hij zegt dat een deel van de fractie nog achter hem staat. “Maar ik heb beloofd geen namen te noemen, ik wens ze een goede samenwerking als fractie”, aldus Van Doorn.

De sfeer in de fractie bracht hem al een paar maanden geleden aan het twijfelen over zijn toekomst. “We begonnen met een gedegen en ervaren team met Sietse Fritsma, Karin Gerbrands, Willie Dille en Richard de Mos. Deze is grotendeels vervangen en nu is er gebrek aan levenservaring zichtbaar.

Maar we hebben geen ruzie en ik wil niet met moddergooien”, aldus Van Doorn.

Hij had die maanden van nadenken ook meer moeite met de strakke fractiediscipline en de harde opstelling van de PVV. “Ik vond dat moeilijk. Ik was toch iets meer op zoek naar nuance en wil ook af en toe compromissen sluiten met andere fracties om zaken te bereiken”. Mede daarom denkt hij dat hij het wel redt als eenmansfractie ‘Lid van Doorn’

in de gemeenteraad. Inhoudelijk staat hij nog steeds achter de PVV en zal dus ook niet schromen om ook met die partij de samenwerking te zoeken. Als eenmansfractie zal hij zich vooral op onderwijs, jeugdzorg en veiligheid gaan richten. Ïk zal zeker geen spookraadslid worden”., aldus Van Doorn.

PVV-fractievoorzitter Machiel de Graaf was niet onbereikbaar voor commentaar.

PVV wil gaan knallen

De fractie heeft de gemeenteraad volgens andere fracties nog niet gek gemaakt, al denken PVV-raadsleden daar anders over. Het vertrek van Sietse Fritsma als fractievoorzitter doet daar niets aan af, zeggen vriend en vijand.

De PVV-fractie was afgelopen jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in Den Haag. Volgens lijsttrekker Fritsma zouden zijn acht raadsleden de Haagse raad gek maken. Per 1 januari 2011 verlaat hij de raad. Dat maakt de PVV niet minder strijdbaar. “We gaan knallen komend jaar”, zegt Daniëlle de Winter. Zij vindt de beoogde opvolger van Fritsma, Machiel de Graaf een waardig opvolger. “Hij doet het goed”.

Wethouders Sander Dekker (VVD, Financiën) en Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken) gaan Fritsma niet missen. “”Ik heb hem niet veel meegemaakt”, zegt Dekker. Hij treft wel in elke raadscommissie een PVV’er. “Ze zijn net een tikkeltje anders. De indruk dat ze de boel hebben gek gemaakt, heb ik niet. Sinds de PVV krijg ik wel meer vragen dan ooit, maar dat is hun goed recht, daar zijn ze voor”. Van de 482 schriftelijke raadsvragen die tussen 1 januari en 30 november 2010 zijn gesteld, waren er 128 van de PVV. Volgens Dekker blijft dat niet zonder gevolgen: “Voor stadsbeheer betekent dat wel dat mensen niet de straat kunnen schoonvegen, maar vragen moeten beantwoorden”.

PVV-raadslid Chris van der Helm gelooft daar niets van. “Dekker moet maar eens tegen zijn ambtenaren zeggen dat ze harder moeten werken. PVV’ers zijn ook harde werkers. Dat we veel vragen stellen, komt omdat er in het verleden veel werk is blijven liggen”. Speerpunt voor komend jaar is volgens hem het verminderen van de cultuursubsidies. Daarnaast blijft zijn partij de inburgering en de re-integratie kritisch volgen. De vraag om een onderzoek, zoals hij tijdens zijn eerste bijdrage in de raad voorstelde, komt er niet. “Wethouder Kool zegt dat hij hard bezig is, maar hij verschuilt zich achter het rijk. Wij willen effectievere inzet van de middelen en dat blijven we volgen”.

Compliment

D66-raadslid Martijn Bordewijk maakte tijdens de eerste bijdrage, of maidenspeech, van Van der Helm via internetberichtensite Twitter nog een compliment over de wens voor een effectiever re-integratiebeleid. “We streven naar hetzelfde doel, maar via andere wegen. De PVV steekt inbreng soms met te hoge toon in, maar ze kunnen ook redelijk zijn”, zegt Bordewijk, doelend op het aanhouden van de motie over onderzoek naar de re-integratie van werklozen tot meer bekend is over de maatregelen van het rijk en de uitwerking daarvan voor Den Haag. “Op één vlak hebben ze me wel gek gemaakt. Elke week bijna vertrekt weer iemand anders en ik vraag me af of dat goed is voor de ervaring in de fractie”.

Heleen Weening, fractievoorzitter van GroenLinks in de Haagse raad vindt het juist wel fris. “Ik ben benieuwd hoe vooral de nieuwe jonge jongens in de fractie gaan groeien. Ze zijn fris ten opzichte van de oude mannen die er nu uit zijn (Geert Wilders en Sietse Fritsma, red.) die vooral holle kreten uitten. Ik hoop dat de PVV daar nu voorbij komt”.

Les

Wethouder Kool heeft vergelijkbare kritiek op de PVV-raadsleden en een les voor de toekomst. “Ze doen hun werk in de voorbereiding. Ze komen met een gedegen inbreng en one-liners. Maar daar blijft het vaak bij. In het gunstigste geval is de tweede termijn van het debat een herhaling van de eerste, dat kan een gebrek aan ervaring zijn, maar dat kan beter. Ze zijn nu vooral sterk achter het bureau, daar komen ook de schriftelijke vragen vandaan. Of ze ons gek hebben gemaakt? Dat is volledig mislukt”. Weening, die eigenlijk moe wordt van alle vragen over de PVV, is niet gek van de partij geworden, eerder teleurgesteld. “Ze moeten doorzetten waar ze voor staan en vaker met oplossingen komen. Het gaat hen in debatten bijna nooit over voorstellen, maar ze zien hun functie als zeggen wat er leeft. Het komen met oplossingen hoort wat mij betreft ook bij het volksvertegenwoordiger zijn”.

Volgens raadslid De Winter is het gek maken van de raad wel gelukt. “En we hebben nog drie jaar om ze nog gekker te maken. Als team gaan we verder knallen en we blijven knokken. Met of zonder Sietse”.

 

 

Laatste raadsvergadering voor Sietse Fritsma

Sietse Fritsma, PVV-fractievoorzitter in de Haagse raad, stapt per 1 januari uit de raad. Hij wil zich vanaf dat moment volledig richten op zijn werk als woordvoerder Immigratie en Asiel in de Tweede Kamer. Donderdag 16 december is daarmee zijn laatste raadsvergadering.

Fritsma is daarmee de vierde PVV’er die volledig kiest voor het werk in de Tweede Kamer. Na Geert Wilders, Willie Dille en Karen Gerbrands staakt hij zijn dubbelfunctie bij de Haagse raad. De enige die het werk voor de twee volksvertegenwoordigingen nog wel blijft combineren is Richard de Mos.

Paul ter Linden, de eerstvolgende kandidaat op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen, komt de fractie versterken. Hij zal op 20 januari aantreden, tijdens de eerste raadsvergadering van 2011. Machiel de Graaf, nu de tweede man in de Haagse PVV-raadsfractie, stelt zich kandidaat voor het fractievoorzitterschap. Hij verving Fritsma al als die verhinderd was. Dat gebeurde nogal eens en dat riep bij andere fracties in de raad vragen op over het functioneren van Fritsma.

In een persbericht laat Fritsma weten dat hij met veel plezier de start van de PVV in de Haagse raad heeft begeleid. Die kwam na de gemeenteraadsverliezingen van afgelopen maart met acht mensen in de Haagse raad. Daarmee werd het de tweede partij in de Hofstad. De 38-jarige geboren Fries zei bij de verkiezingsuitslag dat hij ‘de gevestigde orde in Den Haag helemaal gek zou maken’. Hij kreeg echter veel kritiek van collega’s, omdat hij zich in de stad te weinig liet zien.

De PVV viel als tweede partij vrijwel meteen buiten de coalitieonderhandelingen. PVV –onderhandelaar Fritsma pleitte voor een hoofddoekjesverbod voor medewerkers van gemeentelijke instellingen en door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Volgens toenmalig informateur Boele Staal ontnam de PVV zichzelf met die opstelling de mogelijkheid tot vorming van een college waar zij aan deelneemt.