Ex-PVV’er De Mos: ‘Ik richt me nu op Den Haag’

De Ouderen Partij Nederland met als boegbeeld de Haagse ex-PVV’er Richard de Mos doet niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. De Mos liet de partij twee jaar geleden registreren bij de Kiesraad, maar wil zich nu richten op zijn lokale partij in Den Haag. Verder lezen Ex-PVV’er De Mos: ‘Ik richt me nu op Den Haag’

Groep De Mos wil met trots raadszetels winnen

Richard de Mos wil nog minstens vijf jaar in de Haagse raad blijven. Hij kondigde deze week zijn tienpuntenplan aan en presenteerde alvast twee kandidaten voor Groep de Mos: oud-CDA-raadslid Wil Vonk en voormalig lijsttrekker van Trots op Nederland Arnoud Bakhuizen. Verder lezen Groep De Mos wil met trots raadszetels winnen

De Mos: griffie heeft een rustige zomer

Hij houdt zich de komende tijd even afzijdig van de PVV en zal geen raadsvragen stellen en daarmee de griffie van de raad een rustige zomer gunnen. Huidig Kamerlid en PVV-raadslid Richard de Mos hoorde vorige week dat hij niet op de kandidatenlijst van de PVV voorkomt. Verder lezen De Mos: griffie heeft een rustige zomer

Den Haag op 1, 2 en 3 op kandidatenlijsten voor Tweede Kamerverkiezingen

Haagse kandidaten zijn goed vertegenwoordigd op de conceptlijsten van de grote politieke partijen. Bekendste hooggeplaatste Hagenaars zijn Mark Rutte op één bij de VVD en Jetta Klijnsma, op twee bij de PvdA. Stef Blok staat op drie bij de VVD.

Alleen bij het CDA zit er geen inwoner van Den Haag in de top-10, al woont de lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma wel in de regio: in Wassenaar. In de top 20 staat ook vice-president van de rechtbank Peter Oskamp uit Rijswijk, maar geen inwoners van Den Haag.

De PvdA heeft de meeste politici uit Den Haag bij de top-20. Naast Klijnsma zijn dat Martijn van Dam op zeven, Roos Vermeij op twaalf, Henk Nijboer op dertien, Angelien Eijsink op vijftien en Lea Bouwmeester op achttien. De VVD heeft er vier, naast Rutte en Blok zijn dat Ton Elias op nummer achttien en oud-gemeenteraadslid Anne Mulder op negentien.

D66 heeft twee Haagse gezichten bij de top 20: Steven van Weyenberg, Fatma Koser Kaja en twee uit de regio: Stientje van Veldhoven (2, Rijswijk) en Ton Monasso (19, Voorburg). Voor de SP staan de zittende Haagse Kamerleden Sharon Gesthuizen (7), Manja Smits (11) en Nine Kooiman (14) op de kandidatenlijst.

GroenLinks is de enige lijst waar een zittend raadslid uit Den Haag op staat: op plek achttien staat Inge Vianen. De Hagenaar Niels van den Berge, zittend Kamerlid, staat op nummer zes. De PVV heeft de kandidatenlijst nog niet bekend gemaakt, maar naar verwachting staan daar wel wat Haagse gezichten op, zoals Geert Wilders zelf, die al jaren in de Hofstad woont, Sietse Fritsma en de hier geboren en getogen Richard de Mos.

De lijsten zijn nog in concept, bijna alle partijen houden nog een ledencongres waarin de lijsten definitief worden en waar nog enkele verschuivingen kunnen plaatsvinden.

Teleurstelling en verdriet rond PVV

De Haagse fractie van de PVV ligt onder vuur tot teleurstelling en verdriet binnen en buiten de partij. Gelekte e-mails, geruchten over verzonnen reacties in het zwartboek over het verkeerscirculatieplan en oud-fractielid Arnoud van Doorn die deze week toegaf dat hij partijgeld heeft gebruikt om eigen aankopen voor te schieten, maar de bedragen steeds direct heeft teruggestort.

Richard de Mos, fractiesecretaris van de PVV-fractie is er naar eigen zeggen wel een beetje klaar mee. “Er zijn twee Pinocchio’s. Twee fractieleden zijn weg en er wordt gelekt, rara door wie. Ik wil voor de kiezer strijden en af van de negativiteit. Er zijn een paar mails gelekt, maar je moet het in de context zien. Mijn positieve mails zijn niet gelekt”, aldus De Mos. Hij verdenkt dus de twee fractiegenoten die nu in de raad zitten als Groep van Doorn. Hij is teleurgesteld dat zij nu met modder gooien, terwijl ze juist kansen kregen bij de PVV. Van Doorn ontkent het lekken en kan zich niet voorstellen dat zijn fractiegenote Marjolein de Waal heeft gelekt, maar die was onbereikbaar voor commentaar.

De gelekte mails kwamen naar buiten via de Volkskrant en bevatten harde woorden, bijvoorbeeld over raadslid Danielle de Winter die ‘een budstuk van de 1e categorie’  heeft afgeleverd, op bed lag terwijl ze de kranten had moeten lezen: ‘Een schande als je als student 1.850 euro verdient als raadslid en vervolgens in je nest ligt te meuren!’. De Mos zegt dat De Winter dit goed heeft opgepakt. De Winter zelf was onbereikbaar voor commentaar.

VCP

Over de vermeende verzonnen reacties in het zwartboek over het verkeerscirculatieplan zegt De Mos dat de medewerker die een mailtje naar de fractie en onder medewerkers om reacties te vragen op het plan, op non-actief is gesteld. Gert-Jan Bakker, fractievoorzitter van het CDA heeft zijn PVV collega Machiel de Graaf inmiddels in een open brief gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek naar het zwartboek. PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven had al opgemerkt dat er vreemde dingen in het zwartboek stonden, dezelfde soort reacties met een ander huisnummer, bijvoorbeeld. “Ik weet niet of de aantijgingen waar zijn, dat zou kwalijk zijn en nogal slecht voor zo’n belangrijk onderwerp”. GroenLinks-collega Heleen Weening: “Dit is beschamend voor de democratie. Als het waar is getuigt het van weinig respect naar de raad en naar de burgers. Signalen van buiten moet je meenemen naar binnen en niet zoeken naar bevestiging van je eigen standpunt. Wij moeten ook kunnen vertrouwen op reacties die onze collega’s inbrengen, als het klopt, doet dit ons werk geen goed”. “Ik had al niet zo’n hoge pet op van de PVV, maar deze berichten zijn ontluisterend. Ze zeggen steeds dat ze 30.000 kiezers vertegenwoordigen, maar die gooien ze op deze manier te grabbel”, zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

Moties

De PVV diende naast het zwartboek ook 50 moties in over het VCP. Maar zoals het zo vaak gaat met moties van deze partij werden ze niet aangenomen. Het ontlokte fractievoorzitter Machiel de Graaf al eens de uitspraak dat er een Fatwa lijkt te rusten op meestemmen met PVV-moties. De Mos: “We hebben er over de honderd ingediend en daar zijn er maar een paar van aangenomen. Je moet de gunningsfactor hebben. Ik heb zelfs een keer een motie van de PvdA opgepoetst over een wandelpromenade naar het ADO-stadion, het logo eraf gehaald en ingediend, maar ze stemden niet mee”. Dat was Van Nieuwenhoven nog niet opgevallen, zij kent een vergelijkbaar handelen van Fred van der Spek die voor de PSP in de Tweede Kamer zat. Volgens haar ging het in het voorbeeld van De Mos niet om een motie. “In dit voorbeeld heb ik het idee voor een wandelpromenade geopperd en de wethouder heeft het toegezegd. Ik heb het gecontroleerd, er gewandeld, dus die ligt er en dan hoef ik de motie niet meer te steunen. In mijn tijd, Richard de Mos en ik zitten even lang in de raad, is dit van ons geen motie geweest. Je moet de dingen in context zien. Zij dienen vaak moties in in de verkeerde context”. VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis zegt dat van een fatwa geen sprake is. “We hebben de laatste raadsvergadering nog meegestemd. Je moet draagvlak zoeken voor je ideeën, realistische moties maken die iets kunnen verbeteren, en daar heb ik regelmatig contact over ook met PVV’ers. Zij kiezen vaak een solistische lijn en dat moeten ze zelf weten. Wat ik wel verdrietig vind, is dat je met idealisme in een team begint en dat zo uiteen valt. Ik heb Machiel de Graaf nog een sms gestuurd dat ik het jammer vond toen twee raadsleden zelfstandig verder gingen”.

Van Doorn

Voormalig PVV’er Arnoud van Doorn gaf deze week na geruchten en lekken uit de PVV-fractie toe dat hij geld van de fractie had gebruikt voor privédoeleinden. “Maar ik heb dat geld steeds meteen teruggeboekt. Dat blijkt ook, want bij de accountantscontrole is het goedgekeurd. Het was fout, maar er is geen geld verdwenen. Ik vind het kwalijk dat er nu zo met modder wordt gegooid, want je krijgt het toch terug. Ik heb nooit ruzie gehad met Richard, maar ik vind het jammer dat hij ons nu in de media afschildert als ‘wrakhout dat kwam bovendrijven’.  Van Nieuwenhoven vindt dit een zaak van de partij: ”de accountantscontrole is behoorlijk streng, als er geen geld weg is, is het prima”.

Aantal moties

De PVV diende vorig jaar 74 moties in in de raad.  Het totaal aantal moties van de hele raad stond in 2011 op 549. Van de PVV-moties werd slechts een enkeling aangenomen, zoals over voorlichting over het shaken-baby syndroom, verhoging van de maximumsnelheid in de Hubertustunnel en een betere bewegwijzering van het Verkeerscirculatieplan.

Leergierig politiek talent Machiel de Graaf gaat voor senaat

Machiel de Graaf is de lijsttrekker voor de Eerste Kamer namens de PVV. Hij gaat zijn functie combineren met het fractievoorzitterschap in de Haagse gemeenteraad. Collega-fractievoorzitters noemen hem een politiek talent, leergierig, maar ook iemand die nog niet alle politieke processen onder de knie heeft.

De Graaf is geboren in Scheveningen en bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 in de Haagse raad gekozen. Sinds januari is hij fractievoorzitter van de PVV na het vertrek van Sietse Fritsma uit de raad. Deze week werd bekend dat hij lijsttrekker is voor de PVV in de Eerste Kamer.

“Dat lijkt mij moeilijk te combineren. Natuurlijk zitten in de Eerste Kamer meer mensen die ook een andere baan hebben, maar dat zijn over het algemeen ervaren mensen. Je hebt verplichte vergaderingen, dan kun je niet bij de raad zijn. Dat kon Geert Wilders niet, Sietse Fritsma niet en Richard de Mos miste laatst een vergadering over ADO”, zegt Rachid Guernaoui, fractievoorzitter van D66 in de raad. Boudewijn Revis, zijn VVD-collega voorziet geen probleem. “Het is geen Kamerlidmaatschap. Aan de Eerste Kamer ben je minder tijd kwijt en je hebt minder stukken, maar het is zijn eigen afweging”. De Graaf denkt zelf ook dat het goed te combineren valt met een vergaderdag in de Eerste Kamer, een dag voorbereiding en zijn werk voor de raad. “Het zijn allebei parttime functies, dus ik voorzie geen problemen”.

Ingrid Gyömörei, SP-fractievoorzitter in de raad, vindt De Graaf een politiek talent. “Dat is geen geheim. Al kan hij nog veel leren over het handwerk. “Hoe agendeer je wat op welk moment. En de Eerste Kamer staat bol van processen en regeltjes. Ik vraag me af of je daar wel zo’n groen blaadje tegenaan moet gooien”. Guernaoui ziet het bij wetskennis en processen in de raad ook nog vaak fout gaan bij De Graaf. “Hij weet nog niet wanneer we interpellatie hebben en wanneer mondelinge vragen. Bovendien heeft hij nog weinig resultaten behaald  en staat zijn partij in moties meestal alleen”. De Graaf lacht: “We gaan daar juist creatief mee om. We zoeken de mazen op van de processen in de raad en dat getuigt wel van kennis, lijkt me”. Bovendien komen er op de lijst ook juristen en krijgen de aanstaande senatoren een opleiding voor ze beginnen.

Revis ziet daar juist verandering in komen. “Fritsma ging vaak met gestrekt been de discussie in. De Graaf zoekt meer samenwerking. Hij is een politicus en bereid mee te doen, hij staat ervoor open en is leergierig”. Guernaoui heeft daar een hard hoofd in: “Hij moet nog een hele stap maken. Ik heb hem dat het afgelopen jaar niet zien doen en in die tijd kun je echt wel zien of ze het in de smiezen hebben”. Gyömörei is optimistischer. “De Eerste Kamer is de plek van bespiegeling. Misschien komt er wel een heel verstandig mens uit”. “Ik ben misschien met mijn 41 jaar relatief jong, maar heb de afgelopen week al in debatten bewezen dat ik het best aankan, volgens mij”, aldus De Graaf.

Guernaoui vindt het slecht voor de PVV-stemmers dat een PVV’ er met verantwoordelijke rol in de raad kiest voor een bijbaan. “Misschien gaat hij voor het dubbele salaris?”, denkt hij hardop. De Graaf werpt dat verre van zich. “Je kunt er met een gezin van rondkomen. Het is wel bovenmodaal, maar voor beide functies krijg ik ongeveer €2000,- bruto, maar daar moet ik dan wel zelf mijn pensioen van regelen”. Gyömörei snapt wel dat voor een jonge partij de mensen niet voor het oprapen liggen. “De SP bestaat nu zo’n dertig jaar en zelfs voor ons is het telkens weer een hele klus de juiste mensen met klasse en kwaliteit te vinden”.

Landelijke verkiezingen hebben gevolgen voor de raad

De landelijke verkiezingen op 9 juni kunnen gevolgen hebben voor de Haagse raad. Vorige week werd al bekend dat Anne Mulder voor de VVD op plek 24 staat van de conceptkandidatenlijst. Voor de PVV staan zeven van de acht zittende raadsleden op de landelijke lijst. Daniëlle de Winter is de enige uitzondering.

“Een deel van mijn collega’s staat op onverkiesbare plaatsen. Ik ben pas 22 jaar, ik ben nog jong. Het is al heel wat dat ik in de raad zit. Ik heb niet gesolliciteerd naar een plek in de Tweede Kamer, ik ga me voor 300 procent op het raadswerk richten”, aldus De Winter.

Haar collega’s in de raad staan op plek 1 (Geert Wilders), 7 (Sietse Fritsma), 12 (Richard de Mos), 17 (Karen Gerbrands), 20 (Willie Dille), 45 (Machiel de Graaf) en 46 (Arnoud van Doorn). “Ik denk niet dat de PVV zo groot wordt dat de hele raadsfractie vol Kamerleden zit. Dan schuiven waarschijnlijk andere leden door die op de lijst voor de gemeenteraad stonden. Ik zal niet alleen zitten”.

De Winter denkt dat naast de huidige Kamerleden Wilders, Fritsma en De Mos ook Gerbrands en Dille op een verkiesbare plek staan. Het is nog onduidelijk of zij allemaal de functie van raadslid na de verkiezingen blijven combineren met het Kamerlidmaatschap als zij gekozen zijn.

Fractievoorzitter Ingrid Gyömörei staat voor de SP op een onverkiesbare vijfenveertigste plaats. De conceptkandidatenlijst van de PvdA is nog niet bekend. Deze zal definitief zijn op 25 april. De definitieve kandidatenlijst van de VVD wordt volgende week vastgesteld. “Als ik word gekozen in de Kamer, dien ik waarschijnlijk niet mijn periode als raadslid uit. Het hangt er eerst vanaf of ik in de Kamer kom. Het is ook niet zo dat ik onmisbaar ben: we hebben talent genoeg op de kandidatenlijst voor de Haagse raad”, aldus Mulder.

Sablerolle: ik ben niet extreemrechts

Ruud Sablerolle mag geen posters meer plakken voor de PVV. De partij heeft hem een e-mail gestuurd met die strekking. Aanleiding was een uitzending van het televisieprogramma NOVA, waarin Sablerolle als extreemrechts werd neergezet. Die uitzending volgde op een artikel van Elske Koopman in Den Haag Centraal.

“Ik had het er nog over met vrienden, daarbij zijn ook GroenLinks-stemmers. Zij vonden de aantijgingen nergens op slaan”, zegt Sablerolle. Hij blijft erbij dat voormalig coördinator van de PVV in Den Haag, kersvers Kamerlid Richard de Mos hem heeft gevraagd die functie op zich te nemen, vlak voor de Europese verkiezingen van 4 juni. De Mos ontkent dat. “We hebben al twee coördinatoren in Zuid-Holland”, is zijn commentaar. “Ik vind dat een beetje flauw”, is het enige dat Sablerolle daar nog over kwijt wil.

De persvoorlichter van de PVV reageert na diverse telefoontjes niet. Pas als NOVA al aan de uitzending werkt, belt hij terug. Eerst zegt hij dat hij nog nooit van Sablerolle heeft gehoord. Later geeft hij toe dat het een vrijwilliger is. “Hij plakt af en toe wat posters en deelde folders uit”, aldus de persvoorlichter in tweede instantie.

Volgens Sablerolle ging zijn functie verder dan dat, maar nu is hij er klaar mee. “Het is vervelend zoals ik persoonlijk word aangevallen op diverse internetsites. Ik ben het pispaaltje en dat is geen fijne ervaring”. Hij verwijst ook nog naar onderzoek van de Universiteit Leiden en de Anne Frankstichting waarin Wilders extreemrechts is genoemd. Wilders zelf was hier woedend over.

Sablerolle heeft wel vrienden die actief extreemrechts zijn. “Ben van der Kooi ken ik, ja, maar het is een vrij land en ook hij heeft recht op een eigen mening. Ik ben het niet eens met extreemrechts. Bovendien heb ik ook linkse vrienden. Ook zij vinden dat het nergens op slaat om mij extreemrechts te noemen”.

Sablerolle stapt nu uit de politiek. “De gemeentepolitiek vond ik toch al niet zo interessant en een andere partij is er voor mij niet. Bij Trots op Nederland zal ik mij niet aansluiten, Rita Verdonk is mislukt als minister en bovendien kelderde de partij van 25 naar nul zetels. Ik ga gezellig leuke dingen doen, zonder Nova”, besluit Sablerolle.

Kandidaten PVV zwijgen

Kandidaten voor de lijst van de Partij voor de Vrijheid willen niet praten. Zij moeten vragen doorgeleiden naar de persvoorlichting van de PVV in de Tweede Kamer.

Dat blijkt uit gesprekken met enkele potentiële kandidaten voor de lijst van de partij van Geert Wilders. Deze week werd bekend dat de PVV alleen in Almere en Den Haag meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 vanwege het gebrek aan goede partijvertegenwoordigers elders. De partij heeft volgens Ruud Sablerolle, coördinator Den Haag en omstreken voor de PVV, 50 tot 100 geschikte kandidaten voor de Haagse lijst.

De selectie van de kandidaten loopt nog en de definitieve lijst wordt begin volgend jaar verwacht. Een lijsttrekker is er volgens Sablerolle ook al. Dat wordt een bekende Hagenaar, maar een naam mag hij nog niet noemen. Wel bevestigt hij, net als PVV-Kamerlid Richard de Mos eerder in Den Haag Centraal dat deze functie niet vervuld zal worden door Fritsma of Geert Wilders.

Het verkiezingsprogramma van de PVV krijgt al vorm. Hiervoor komen de kandidaten verschillende zaterdagen bij elkaar om over de invulling te praten. Geruchten over een mager programma van tien punten ontkent hij. “De laatste keer dat ik keek, was het heel wat papier. Ik sluit niet uit dat we het samenvatten in tien punten, maar het is zeker meer dan dat”. Een typisch Haags punt is volgens Sablerolle dat misstanden in de Assoennah moskee worden aangepakt. “Die moet geen subsidie meer krijgen en op termijn gewoon dicht”. Fritsma sprak eerder in deze krant van het ontmantelen van Chinatown, omdat niet meer dan de helft van elke straat mag bestaan uit allochtonen. “Dat punt ken ik niet, ik heb het programma niet uit mijn hoofd geleerd en kan niet alles weten”, aldus Sablerolle.

LPF

Sablerolle was tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen actief voor de LPF. De raadsfractie veranderde vorig jaar de naam in Groep van der Velden. Sablerolle heeft de partij en het raadswerk niet meer gevolgd, maar zich aangesloten bij de PVV ‘omdat Geert Wilders zaken op een heldere wijze verwoordt’. Het zwijgen van de kandidaten en de rol van de Tweede-Kamerfractie hierin vindt hij logisch. “We moeten uitkijken voor LPF-achtige toestanden. Het levert ook risico’s op voor die mensen. Ik had een poster van Wilders voor mijn raam hangen, maar moest die snel verwijderen”. Werd Sablerolle bedreigd? “Soort van”, is het enige antwoord. Bovendien is er angst dat de verledens van de kandidaten worden doorgelicht. “Dan kunnen ze beter in de raad zitten, want dan hebben ze recht op politiebescherming. Ik verwacht wel dat het zover komt”.

Overigens ontkent Sablerolle dat er een bevel is om de mond te houden, of dat er een zwijgplicht is. “Het is gewoon verstandig om het nu zo te doen”.Aspiraties om raadslid te worden, heeft hij zelf niet. “Ik voel me als coördinator op mijn gemak, dat kan ik goed”, aldus Sablerolle. Een concreet zetelaantal waarmee de PVV in de Haagse Raad zal debuteren, noemt hij niet. “Het zal ongeveer een uitslag zijn zoals bij de Europese Verkiezingen”, schat hij in. Toen was de PVV de grootste.

Overigens laat Sablerolle er geen misverstanden over bestaan dat de pijlen van de PVV vooral gericht zijn op de Provinciale en Tweede Kamerverkiezingen. “Het gaat om de landelijke macht en via de Provinciale Verkiezingen stem je indirect op de Eerste Kamer”.

Reacties

De partijen in de gemeenteraad hebben al eerder gereageerd op de komst van de PVV. De PvdA wil vanwege ‘verwerpelijke standpunten’ niet zomaar met de partij in een coalitie. De VVD liet weten de leden rauw te lusten. GroenLinks ziet de partij als het andere uiterste van het spectrum, de SP laat het woord aan de kiezer en de Haagse CDA-fractie sluit een samenwerking  met de PVV niet uit.

De Tweede Kamerfractie van de PVV is ook om een reactie gevraagd, maar die heeft niet gereageerd.

PVV in aantocht: ‘We zijn er niet om vrienden te maken’

De Partij Voor de Vrijheid heeft al tientallen aanmeldingen van mensen die namens de partij in de Haagse raad willen zitten. Zij gaan een uitgebreide selectieprocedure tegemoet, want de PVV wil kwaliteit. Doel is niet om vrienden te maken, wel om de boel op te schudden en de burgemeester de gordijnen in te jagen.

Sietse Fritsma is Kamerlid in de partij onder leiding van Geert Wilders. Hij regelt samen met beleidsmedewerker Richard de Mos de kandidaatstelling voor de PVV voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in Den Haag. Beide ontkennen stellig dat zij lijsttrekker worden en ook geruchten dat Geert Wilders zelf de Haagse lijst gaat aanvoeren ontkennen zij. “De kandidaatstelling is nog in volle gang en aanmeldingen komen nog dagelijks binnen. Elke vrijdag voeren we gesprekken met mogelijke kandidaten en zij gaan nog een uitgebreide procedure volgen op de zaterdagen met debatten en het schrijven van het verkiezingsprogramma”.

Namen willen ze niet prijsgeven, maar wel dat tussen de aanmeldingen allerlei types zitten, van buschauffeurs tot ondernemers met een miljoenenonderneming, uit alle wijken van Den Haag. Eerst meldden vooral mensen uit de Schilderswijk en Transvaal zich aan, maar inmiddels komen ze uit de hele stad.

Programma

De kandidaten gaan het verkiezingsprogramma schrijven, omdat zij het beste weten wat er in de stad leeft, meent de PVV. Dat gebeurt op de zaterdagen in de tweede helft van het jaar. Daar krijgen zij les over de raad en in debatteren. Het moet dan ook klikken tussen de kandidaten en de PVV, anders wordt de samenwerking alsnog beëindigd. Punten uit het verkiezingsprogramma zijn dus nog niet tot in detail bekend. Een tipje van de sluier wordt wel opgelicht. “We willen Marokkaanse straatterroristen keihard aanpakken. Een lampionnentocht verhinderen zoals afgelopen jaar in Transvaal, kan echt niet. Daar moet de politie harder tegen optreden. Dat daders van mishandeling wegkomen met een taakstraf is waanzin. Wij zijn voor harder straffen. Een crimineel met verblijfsvergunning of dubbel paspoort moet het land uit en als die minderjarig is, moeten de ouders mee. Verder willen we dat de straten maar voor de helft uit allochtonen gaan bestaan. Wij zijn voor spreiding en het inkomen zou daarbij als maatstaf kunnen dienen”, somt Fritsma op. Dat betekent volgens hem ook een einde aan Chinatown.

Fritsma erkent dat er allochtonen zijn die het wel goed doen. “De Chinezen en Hindostanen, bijvoorbeeld. Die mensen zitten al bij onze aanhang, zij hebben ook last van de Marokkaanse straatterreur”, zegt Fritsma. Overigens vindt hij ook dat autochtonen of expats die rotzooi trappen harder worden aangepakt.

Saai

Het beeld van de PVV op de Haagse raad is vooral gezapigheid. De partij wil de boel opschudden, zoals ze dat in de Tweede Kamer doen. “We zijn er niet om vrienden te maken”, zegt Fritsma. Hij heeft zelf al enkele raadsvergaderingen gevolgd en vond die ‘dodelijk saai’. De Mos, geboren en getogen in Den Haag vindt dat de raad ook ver af is komen te staan van de inwoners van Den Haag. Ook daar wil de partij iets aan doen. “En na vier jaar PVV in de Haagse raad zal er in ieder geval meer daadkracht zijn in de Haagse politiek”, aldus Fritsma.

Op 25 mei is in Kijkduin een grote bijeenkomst voor PVV’ers. Deze is besloten. “We gunnen de aanwezigen hun privacy. We willen er geen pers bij. En dat de VVD niet binnen mag is vooral omdat we onze eigen achterban voor willen laten gaan. Het loopt namelijk storm met aanmeldingen”. De bijeenkomst is dan ook helemaal volgeboekt. Er kan niemand meer bij.