Lokale democratie vaker verstoord door discussie over opvang vluchtelingen

De opvang van vluchtelingen in Nederland leidt tot meer lokale verstoringen in het democratisch proces, onder meer door bedreiging van raadsleden, wethouders en burgemeesters, zoals in Geldermalsen. Van 1992 tot en met 2014 waren 13 van dit soort zaken bekend, sinds begin 2015 zijn het er al tien ‘die vooral betrekking hebben op de gebeurtenissen in Geldermalsen’. Verder lezen Lokale democratie vaker verstoord door discussie over opvang vluchtelingen

Plasterk overleeft motie leeuwendeel van de oppositie

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft vannacht een motie van wantrouwen overleefd in het debat over het aftappen van 1,8 miljoen stuks metadata. De coalitie van VVD en PvdA bleef achter hem staan en de SGP en ChristenUnie accepteerden zijn excuses. D66 vond de garantie van Plasterk dat hij de volgende keer direct zou rectificeren te mager, omdat hij ook zei dat hij het weer zou doen. Alexander Pechtold diende darom de motie in namens zijn partij en kreeg de steun van het leeuwendeel van de oppositie. Verder lezen Plasterk overleeft motie leeuwendeel van de oppositie

Den Haag weer in beeld voor NHM

De stad Den Haag moet een belangrijke stem krijgen in de toekomst van het Nationaal Historisch Museum. Dat zegt wethouder Marjolein de Jong (D66, cultuur) in reactie op het schrappen van de bouwplannen voor het museum in Arnhem. Zij zou het mooi vinden als het museum samen zou gaan met het Huis voor de Democratie.

“Het schrappen van de plannen betekent allereerst dat er op andere vlakken van het cultuurbeleid minder wordt bezuinigd. Dat is mooi meegenomen. Als Den Haag hebben wij het altijd een vreemde keuze gevonden dat het museum naar Arnhem ging. Ik heb zelf vanaf dag één dat in de week gelegd bij verschillende fracties in de Tweede Kamer. Het is een mooi instituut voor Den Haag waar de democratie geboren is. Het zaadje is geplant en groeit gestaag”, aldus de wethouder.

In de aanloop naar het Nationaal Historisch Museum was eerst het idee om een centrum voor geschiedenis en politiek te maken. Toen toenmalig minister Ronald Plasterk (PvdA, Cultuur) besloot dat het Nationaal Historisch Museum in Arnhem moest komen was er geen sprake meer van een koppeling aan de democratie. “Wij zijn ook de enige stad waar het Huis voor de Democratie en Rechtstaat kan functioneren”, zegt De Jong. Van haar mag het museum alsnog en met alle liefde naar Den Haag komen. “We hebben er plek voor. Er lag een prachtig ontwerp voor het museum op de plek van het Marca-gebouw waar nu de Albert Heijn in zit, maar er zijn meer plekken te bedenken”.

Zij vindt wel dat nu even pas op de plaats gemaakt moet worden, om te bezien of het Huis voor Democratie en Rechtstaat en het Nationaal Historisch Museum moeten worden samengevoegd of apart verder gaan. “Er zijn veel argumenten voor allebei de opties. Ik begrijp de beslissing voor het schrappen van het gebouw in Arnhem en vindt dat Den Haag een belangrijke stem moet hebben over de toekomst van het museum. Ik zou het mooi vinden als het samenging in een gebouw. Democratie is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Bij voldoende meerderheid in mensen en middelen vind ik dat Den Haag weer in beeld moet zijn als locatie”.

De directeuren van het Nationaal Historisch Museum, Erik Schilp en Valentijn Byvanck hebben direct na het kabinetsbesluit voor het schrappen van het gebouw in Arnhem diverse media te woord gestaan. Het museum gaat door met de activiteiten en het inrichten van exposities door het hele land. Beide willen graag op een of andere manier een gebouw realiseren en denken eventueel aan particuliere investeerders, of het huren van een gebouw vanuit de subsidies die het museum krijgt.

Byvanck zei in het radioprogramma OVT van de VPRO dat al gesprekken gaande zijn met het Rijksmuseum en het Huis voor Democratie en Rechtstaat in Den Haag. “Daar weet ik niks van”, reageert interim-directeur van het Huis, Nel van Dijk. “Ik spreek ze wel eens, maar de laatste keer was voor de zomer tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Toen heb ik gezegd dat we als het wat rustiger zou zijn wel een gesprek moesten voeren. Ik heb daar niets meer op gehoord. Ik ben altijd bereid tot samenwerking, maar mij is daarover nog niets gevraagd of gezegd”, aldus Van Dijk.

Intussen is zij volop bezig met het ontwikkelen van het Huis en wacht ze op uitsluitsel daarover van de stuurgroep. Dat zal in ieder geval niet deze week zijn, omdat er geen vergadering is ingepland van de stuurgroep, zegt een woordvoerder van burgemeester Jozias van Aartsen.

Geld voor Haagse karakteristieke gebouwen

De ministers Eberhard van der Laan (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie) en Ronald Plasterk (PvdA, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben vier Haagse projecten ruim zeven ton gegeven. Het gaat om een bijdrage aan de herontwikkeling van karakteristieke gebouwen in krachtwijken.

De bewindslieden willen met het geld kenmerkende gebouwen of gebieden in de krachtwijken ondersteunen, zodat die als kenmerkend voor de buurt behouden blijven. Drie projecten in Den Haag Zuidwest krijgen geld, namelijk het Urbancentre/jeugdherberg ofwel jongerencentrum, het centrum voor kunst en cultuur aan de Zuidlarenstraat met dependance van het Koorenhuis en Kerk en Klooster. Deze drie projecten krijgen ieder € 200.000,­-. Het gebouw van de voormalige bierbrouwerij De Drie Hoefijzers in Stationsbuurt/Rivierenwijk krijgt € 130.500,-.

Van de 59 projecten die door gemeenten zijn ingediend, krijgen in totaal 28 een bijdrage. De voorstellen die werden ingediend voor de regeling  behelzen de herbestemming van bijvoorbeeld oude elektriciteitscentrales en schoolgebouwen. De rijksbijdragen worden op 3 september definitief vastgesteld als de ministers en de wethouders een bijlage bij de afspraken over de wijkenaanpak ondertekenen.

Stille diplomatie rond NHM

Het gedoe rond het Nationaal Historisch Museum (NHM) kan Den Haag in de kaart spelen. Burgemeester Jozias van Aartsen voert een stille diplomatie om Den Haag nogmaals op de kaart te zetten als thuisbasis voor het museum nadat vorig jaar Arnhem de strijd won.

De Tweede Kamer houdt volgende week een hoorzitting over het Nationaal Historisch Museum. Aanleiding is het veranderen van de plannen voor het museum door de directie in Arnhem. Zo is de gewenste locatie nu bij de John Frostbrug en niet meer naast het Openluchtmuseum. Een deel van de Tweede Kamer reageerde gepikeerd en vindt dat de plannen nu weer opnieuw bekeken moeten worden. Daarbij zouden ook de plannen voor het Haagse idee van een Nationaal Historisch Museum moeten worden betrokken. De gelopen race ligt daarmee weer een beetje open. Van Aartsen zei vorige week tijdens een commissievergadering dat hij niet actief aan het lobbyen is, ‘maar ik spreek nog wel eens iemand’.

Jan Marijnissen pleitte vorige week tijdens een debat over het Nationaal Historisch Museum voor het opnieuw overwegen van de plannen. De vraag of Van Aartsen hem alweer heeft gesproken hierover, beantwoordt de burgemeester ontwijkend met ‘ik ken Jan Marijnissen erg goed’. “Het is de keuze van de minister en de Tweede Kamer. Men moet ons willen en wat mij betreft kan het museum nergens beter dan in Den Haag en inderdaad ik doe wel eens wat daarvoor”. Hij vindt het bovendien goed te combineren met het Huis voor de Democratie waar hij ook hard voor werkt. “En in Arnhem brengt het NHM vooral gedoe. Zoiets kun je beter aan Den Haag overlaten”, grijnst hij.

Cultuurminister Ronald Plasterk zei in de Tweede Kamer dat het besluit voor Arnhem in principe onomkeerbaar is. Op 11 juni debatteert de Tweede Kamer opnieuw over het museum.

Uitwisseling slachtoffers homogeweld

Den Haag werkt samen met de drie andere grote steden aan een uitwisseling van bedreigde homoseksuelen, zowel allochtoon als autochtoon. In het Haagse centrum is een opvanghuis, Amsterdam heeft ook al zoiets en Rotterdam en Utrecht volgen binnenkort. Bij groot gevaar kunnen slachtoffers worden uitgewisseld. Vorige week kregen de vier steden elk € 200.000, – voor meer sociale acceptatie van homoseksuelen.

Den Haag heeft in het centrum een pand geopend waar homoseksuelen worden ondergebracht die lijden onder geweld en bedreigingen. “De locatie daarvan is geheim. Het is niet de bedoeling dat de daders de locatie weten. Het is een soort blijf-van-mijn-lijfhuis, maar dan voor bedreigde homoseksuelen”, zegt Nico Mokveld, woordvoerder van emancipatiewethouder Bert van Alphen. De andere grote steden werken ook aan zo’n locatie. Tussen de vier steden die door minister Ronald Plasterk (Emancipatie) zijn uitgeroepen tot koplopers, is al een akkoord gesloten voor bescherming van deze groep mensen en mogelijke uitwisseling als de bedreiging voor de persoon in kwestie in eigen stad nog te groot is.

De koplopers ondertekenden vorige week een akkoord met de minister en krijgen ieder twee ton om te komen tot een betere sociale acceptatie van homoseksualiteit. Volgens betrokkenen is dat nodig. Een woordvoerder van minister Plasterk wijst op het toenemend geweld tegen homoseksuelen. Ook in Den Haag is dat volgens Mokveld zichtbaar. Vandaar het opvanghuis en ook eerwraak tegen homoseksuelen komt regelmatig voor, voornamelijk in de moslimgemeenschap. Ook daarvoor zijn speciale voorzieningen. “We hebben bijvoorbeeld gemeenschapsbemiddelaars. Dat zijn mensen uit de eigen gemeenschap die homoseksualiteit bespreekbaar proberen te krijgen. Er zijn al zeker 21 bemiddelaars actief in de stad”, zegt Mokveld.

Den Haag gebruikt het geld van Plasterk verder voor een betere voorlichting op scholen, zowel in het basis- als middelbaar onderwijs over homoseksualiteit. Docenten krijgen daarvoor extra cursussen en ondersteuning vanuit de gemeente. “ Daarnaast blijft het belangrijk vooral het gesprek aan te gaan met mensen en organisaties over dit onderwerp”, aldus Mokveld.

Van Alphen komt binnen enkele weken met een eigen nota homo-emancipatie. Mokveld verwacht dat de afspraken die nu met het Rijk en de andere grote steden zijn gemaakt daar ook in komen te staan.