Productrecensie: Afvoer hotel en kantoren De Rotterdam

De Rotterdam is met 149,1 meter hoogte en 160.000 vierkante meter vloeroppervlak het grootste multifunctionele gebouw van Nederland dat in één keer is ontwikkeld. Het gebouw is ontworpen door architectenbureau OMA. Geberit leverde materiaal voor de afvoeren en inbouwreservoirs, Sanitair Installatie Hoogendoorn bv nam de installatie voor zijn rekening.

Verder lezen Productrecensie: Afvoer hotel en kantoren De Rotterdam

Haken en ogen aan de Metropoolpas

De samenvoeging van de Rotterdampas en Ooievaarspas tot één Metropoolpas bevat meer haken en ogen dan gedacht, een eerste les voor de Haagse wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) tijdens zijn uitwisselingsweek heeft geleerd. Zijn Rotterdamse collega Marco Florijn ontdekte in zijn eerste uur al wat pareltjes die hij in Rotterdam wil invoeren.

“We moeten binnenkort even praten over die pas”, zegt Kool tegen zijn collega tijdens hun enige ontmoeting halverwege de uitwisselingsweek. De beide wethouders kondigde de samenvoeging van beide passen vorige maand aan. De Haagse Ooievaarspas is nu alleen te koop voor minima, 65-plussers en studenten. De Rotterdampas is voor iedereen, maar minima, studenten en 65-plussers krijgen korting. Het is de bedoeling dat zij samengaan in één pas die in beide steden kan worden gebruikt.

Opgestroopte mouwen

Florijn zit met opgestroopte mouwen, Kool strak in het pak. Het lijkt een stereotiep voor het verschil tussen beide steden. “Dat heeft meer te maken met vanavond, ik ben wel van de Rotterdamse mentaliteit ’geen woorden maar daden’ “, haast Kool zich te zeggen. De twee wisselden afgelopen week van werkplek. “Het idee is gezamenlijk ontstaan. Geert Dales (oud-burgemeester van Leeuwarden) en Gerd Leers (oud-burgemeester van Maastricht) waren het ooit van plan, maar zij hebben het nooit uitgevoerd. Wat wij doen is uniek”, aldus Florijn.

Beide wethouders mogen deze week geen besluiten ondertekenen, dat moeten hun vervangers doen. Waarom niet voor een stage gekozen en meelopen met de ander? “Ik moet er niet aan denken dat Henk de hele tijd in mijn nek zit te hijgen. En ik heb hier toch tamelijk veel zeggenschap, zit alleen in de staf en heb al een foute brief doorgestuurd”, zegt hij lachend tegen Kool. “Ik vind het wel spannend dat we het hebben aangedurfd, want het had ook in ons gezicht kunnen exploderen”. Kool: “We zijn serieus aan het werk en heel veel mensen willen weten wat je doet”.

Lessen

Kool vindt het logisch dat met het oog op de metropoolvorming tussen beide steden de wethouders bij elkaar gaan kijken. “Veel lijkt op elkaar, maar het is toch anders”. Zo zag hij in Rotterdam dat de aanbesteding van gemeentelijke projecten met 5 tot 50% mensen die in de bijstand zitten, of zoals hij het noemt ‘uit de kaartenbakken komen’. Bij een aanbesteding voor het groenbedrijf was 20 % gevraagd, maar kwamen alle aanbieders met 20%. “Dat zijn slimme werkgevers die eieren voor hun geld kiezen. Ik vroeg 5%, maar hier ga ik over denken”.

Florijn zag in zijn eerste uur ook al iets wat hij wil overnemen. “In Den Haag werken ze voor bijstandsgerechtigden met een introductieweek. Je krijgt meteen uitleg over je mogelijkheden en  wat ervan je wordt verwacht. De workshop schuldhulpverlening en kinderopvang zijn pareltjes die ik wil overnemen in Rotterdam”, aldus Florijn.

Papierloos

De twee wethouders wisselden niet alleen van standplaats, maar ook van appartement. De aftrap met de huizenwissel vierden zij in Kool’s stamkroeg. Voor de Haagse wethouder was het kantoor in Rotterdam wel even wennen. “Ik heb een kaal kantoor, dat vind ik wel lekker om mijn hoofd vrij te houden”, lacht Florijn. “Het enige papier zijn de wikkels om de Marsen in de kast”, schampert Kool. Hij krijgt de stukken nu uitgeprint van Florijn’s secretaresse, want een computer is ook niet te vinden in het papierloze kantoor van zijn collega.

Kool vond de collegevergadering een beleving: “Een imposante collegekamer, het stadhuis is indrukwekkend vol grandeur en met kamerbewaarders. Die hebben wij hier niet”. “Maar het uitzicht hier vanuit het restaurant op de elfde verdieping is ook indrukwekkend”, bracht Florijn ertegenin. Wat hem opviel was dat er 31 schriftelijke vragen op de Haagse agenda stonden. “Ik vind dat de raad zich daarover eens achter de oren moet krabben, wij hebben er gemiddeld een stuk of zes”. “Ja maar jullie hebben elke week raadsvergadering en wij niet, de procedure is daarvoor veranderd tijdens de collegevergadering, dan weet je dat vast”, zegt Kool tegen zijn collega.

De week vloog voorbij, vol afspraken bij bedrijven en instellingen, overleggen en raadsvergadering. “Het was hard werken, in de eerste twee dagen had ik al 24 uur gewerkt”, aldus Kool. Het minst leuke vond Florijn dat hij zijn secretaresse een week moest missen. “Dat is wel een beetje mijn maatje”. Kool lachend: “Joan is geweldig, maar mijn Sylvia is beter”.

‘Onderzoek culturele metropoolvorming komt te laat’

Culturele metropoolvorming is een noodzaak in tijden van bezuinigingen. Dat constateert onderzoeksbureau LAGroup in opdracht van de gemeenten Den Haag en Rotterdam. ‘Dat doet de markt al lang’, zegt Olof van Winden van Todays Art.

Hij is verwonderd dat hier een duur rapport voor nodig is. Hij vindt de conclusies mager en dat het rapport tien jaar te laat komt. “Het had uitdagender gemogen. In de markt zijn wij hier al lang mee bezig. In de Randstad wordt al goed samengewerkt en wij kijken zelfs over de Nederlandse grenzen heen met nu een samenwerking met Brussel en vanaf 2012 met Kobe in Japan. Alleen de overheid is daar kennelijk nog niet aan toe. Kijk hoe de gemeente in de stress schoot toen het North Sea Jazz Festival naar Rotterdam vertrok. In de markt zijn de grenzen allang weg. Het zou mooi zijn als de politiek dat ook in gaat zien”, aldus Van Winden.

Identiteit

LA Group onderzocht de mogelijkheden voor versterking van de culturele samenwerking tussen de twee steden op verzoek van de wethouders van cultuur uit Den Haag en Rotterdam. De twee steden werken ook al op bestuurlijk vlak samen, houden regelmatig gezamenlijke collegevergaderingen en willen samen een metropool vormen. Het onderzoek dient als voorbereiding op de Kunstplannen 2013-2016 die beide steden nog moeten opstellen.

Samenwerking betekent niet dat de eigen identiteit verdwijnt. De onderzoekers pleiten voor het behoud en het benadrukken van de eigen identiteit – het ruwe, jonge en directe van Rotterdam en het luxe, deftige en gepolijste van Den Haag. Dit zien zij als de kracht van beide steden.

Scenario’s

De onderzoekers adviseren de wethouders om de samenwerking te bevorderen en schetsen drie scenario’s. De eerste is gezamenlijke afstemming en aanpak van de promotie van culturele activiteiten voor extra bezoekers en inkomsten. Het tweede scenario gaat uit van specialisatie van dans in Den Haag en klassieke muziek in Rotterdam. Dansgezelschappen uit Rotterdam krijgen onderdak en financiering in Den Haag en de klassieke muziek verschuift vanuit de Hofstad naar de Havenstad. Ook kunnen instellingen denken aan gezamenlijke inkoop en administratie en het delen van personeel en huisvesting. Het Residentie Orkest kon nog niet reageren op dit onderzoek vanwege de vakantie. Scenario drie omvat de nauwe en structurele samenwerking tussen grootschalige Rotterdamse en Haagse kunstvakopleidingen en cultuureducatie-instellingen. Vanwege de schaalgrootte, de gelijksoortige bedrijfsvoering en vergelijkbare doelgroepen ligt volgens de onderzoekers samenwerking voor de hand. Dit bespaart kosten en is efficiënt.

Keuzes

Den Haag en Rotterdam kunnen volgens de onderzoekers kiezen voor een scenario maar ook meerdere met elkaar combineren. De steden kunnen deze vastleggen in de Kunstenplannen, het toekomstbeeld voor de cultuur in beide steden. Deze lopen volgend jaar af, dus de samenwerking in de metropool op cultureel gebied dan al zijn beslag kunnen krijgen in de Kunstenplannen 2013-2016. Op termijn zouden ook andere steden zich bij deze samenwerking aan kunnen aansluiten, zoals bijvoorbeeld Delft.

Ongelooflijk mooie stad

“Daar moet je niet mee wachten, Delft kun je moeilijk als enclave beschouwen. Je moet groots denken. Het is een mentale verrijking als ook officieel wordt nagedacht over culturele samenwerking in de metropool. Den Haag is geweldig, Rotterdam is geweldig, daar heb ik 15 jaar gewoond en gewerkt, maar samen is dat een ongelooflijk mooie stad aan zee met een rivier, haven, regering en een groot groen hart in Midden-Delfland”, schetst Arno van Roosmalen van Stroom. Hij verzucht: “Eindelijk kunnen we op dit niveau gaan denken en werken, goed dat de gemeenten dit onderzoek hebben laten doen. Wij zijn ingesteld om het kunstklimaat van Den Haag te versterken en we mogen niet daarbuiten kijken, terwijl ook kunstenaars in bijvoorbeeld Rotterdam van waarde kunnen zijn voor het Haags kunstklimaat”. Wel zou hij aan de motieven voor de verdergaande samenwerking, kostenbesparing en meer efficiëntie nog twee willen toevoegen: meer inhoud door het versterken van de kwaliteit en versterking van het makersklimaat, omdat de kunstenaars ook in een groter geheel werken.

Na de zomer organiseert wethouder Marjolein de Jong samen met Rotterdam een bijeenkomst organiseren met de culturele instellingen over de brede Metropool agenda. Hierbij zal dit onderzoek uiteraard ook aan de orde komen.  Zij was nu wegens vakantie niet bereikbaar voor een reactie op het onderzoek. Ook staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra is op vakantie en kon daarom niet reageren.

Mogelijk verdere samenwerking tussen HTM en RET

De RET sprak al van gesprekken over een fusie, maar volgens HTM gaat het om gesprekken om samen rijksbezuinigingen op te vangen. Desondanks dienden de GroenLinks-fracties in Den Haag en Rotterdam vandaag bij hun raden een voorstel in voor een fusie tussen de vervoersmaatschappijen. Wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer en vervoer) kijkt met belangstelling naar het voorstel.

Smit noemt een fusie is een optie, die mogelijk tot effecientievoordelen kan leiden voor beide bedrijven. “In het verleden zijn er ook al gesprekken gevoerd over samenwerking met het oog op schaalvoordelen, vooral bij inkoop en onderhoud van materieel. Maar samenwerking is geen fusie en fusie is niet de enige optie. Ook samenwerking met andere partijen dan RET kan mogelijkheden bieden”.

“Je kunt bezuinigingen die de overheid oplegt niet tegenhouden, maar je kunt wel kijken hoe je die voor je bedrijf kunt verzachten. Dan is samenwerking een optie”, zei een woordvoerder van HTM tegen het ANP. Een fusie zou volgens hem zelfs erg moeilijk zijn omdat de twee tadsgewesten waarin de stadsvervoerders opereren, heel anders zijn.

Als de twee vervoersbedrijven al samengaan, is volgens de HTM een voorwaarde dat de stadsgewesten samen een vervoersautoriteit vormen. “Laten we eerst wachten wat daar uit gaat komen en dan eventueel verder kijken”. Volgens RET-directeur Pedro Peters zitten de directies om tafel, maar moet daarover ook met de verantwoordelijk wethouders worden gepraat. Den Haag en Rotterdam zijn eigenaar van de vervoersbedrijven. Peters denkt dat er “een vruchtbare bodem is voor verregaande samenwerking”, maar stelde ook dat een fusie een een heel ingrijpend proces is, zo vertelde hij het ANP.

GroenLinksraadsleden Arjen Kapteijns en Arno Bonte zien een fusie als een kans voor meer efficiëntie en een betere openbaarvervoersverbinding tussen beide steden. Nu zijn er twee buslijnen en één Randstadrail die de twee met elkaar verbinden. Volgens GroenLinks kan lijn 1 nog worden doorgetrokken en kan er een lightrailverbinding door het Westland komen om de steden beter met elkaar te verbinden.

Beide steden zien het liefst dat ze opgaan in een metropool. De colleges van beide steden hebben regelmatig contact en vergaderen soms samen.