Ibo Gülsen nieuwe fractievoorzitter VVD Den Haag

Ibo Gülsen is deze week in de fractievergadering van de VVD unaniem gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. De functie is vacant omdat Boudewijn Revis deze week Sander Dekker opvolgde als wethouder van Financiën. Verder lezen Ibo Gülsen nieuwe fractievoorzitter VVD Den Haag

Sander Dekker nieuwe staatssecretaris van Onderwijs

Sander Dekker (1975, Den Haag) is de beoogd staatssecretaris van Onderwijs in het tweede kabinet-Rutte. Hij zat van 2003 tot 2006 in de Haagse gemeenteraad, vanaf 2004 als fractievoorzitter en in 2006 en 2010 was hij lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen en goed voor resp. 10 en 7 zetels. Hij groeide op in Transvaal tot het gezin in de jaren tachtig verhuisde naar Zoetermeer. Verder lezen Sander Dekker nieuwe staatssecretaris van Onderwijs

Boudewijn Revis opvolger Sander Dekker

Zelf is hij nog wat schuchter, want zijn naam was al uitgelekt voor zijn voorganger ontslag heeft ingediend, maar Boudewijn Revis gaat Sander Dekker opvolgen als die zoals verwacht staatssecretaris wordt in het nieuwe kabinet Rutte 2. Verder lezen Boudewijn Revis opvolger Sander Dekker

Den Haag vermijdt grote nieuwe bezuinigingen

De gemeente Den Haag gat komend jaar niet groots bezuinigen en ziet zelfs ruimte voor investeringen, bijvoorbeeld € 15,8 miljoen in het muziek- en danscentrum op het Spuiforum, al is de komst nog onzeker. Verder lezen Den Haag vermijdt grote nieuwe bezuinigingen

Donkere wolken boven de Voorjaarsnota

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag presenteert waarschijnlijk volgende week de Voorjaarsnota. Naar verwachting staan daar sombere berichten in naar aanleiding van het onlangs gesloten Lenteakkoord met aangekondigde Rijksbezuinigingen.

Wethouder Sander Dekker (VVD, Financiën) zei vier weken geleden nog in deze krant dat hij naar aanleiding van het inmiddels geklapte Catshuisoverleg uitging van extra bezuinigingen van € 81 miljoen voor de stad met een kans van 90 procent dat dit gaat gebeuren. In het Lenteakkoord zijn de accenten wat verschoven, maar het beeld blijft somber.

Daarbij hangen nog andere donkere wolken boven het huishoudboekje van Den Haag. In de Voorjaarsnota zal blijken waar de gemeente zich op voorbereidt. De Tweede Kamer is deze week begonnen met het overleg over onderwerpen die controversieel moeten worden verklaard. Dat wil zeggen dat het demissionaire kabinet-Rutte daar niet verder mee mag gaan. Daarin zitten een aantal voor gemeenten belangrijke zaken.

Wet werken naar vermogen

Vooral op het sociale terrein kunnen harde klappen vallen. De Wet werken naar vermogen, bijvoorbeeld. Dat is de wet waarmee het demissionaire kabinet verschillende wetten, zoals de bijstand, sociale werkvoorziening en de uitkering wilde samenvoegen, staat op de nominatie. Deze wet zou volgend jaar Rijksbreed al € 500 miljoen aan besparingen op moeten leveren. Als die nu niet doorgaat, ontstaat er een nieuw gat in de begroting.

Daarnaast dreigt nog uitstel van de Wet maatschappelijke ondersteuning waar ook de AWBZ begeleiding ondergebracht gaat worden bij gemeenten. Op dit vlak zijn ook extra bezuinigingen te verwachten die de gemeente direct raken. Een ander onderwerp is de jeugdzorg. Het kabinet was bezig om de verantwoordelijkheid hiervoor bij gemeenten te leggen en ook Den Haag heeft dat al voortvarend opgepakt. Uitstel, of zelfs afstel van deze nieuwe koers kan voor aanvullende lasten zorgen.

Overigens wil de woordvoerder van Dekker geen uitspraken doen welke wetten er eventueel controversieel verklaard moeten worden en welke niet. “Wij maken daar geen lijstje van, dat is geheel en al aan de Tweede Kamer”. Of de wethouder wellicht nog een telefoontje heeft gewaagd aan zijn politieke vrienden in de Kamer kon ze niet zeggen. “Daar ga ik niet over en dat zal hij mij vast niet vertellen”. De Tweede Kamer stelt de lijst controversiële onderwerpen vast op 29 mei.

Gemeentefonds

De Voorjaarsnota van de gemeente zal nog veel onzekerheden bevatten. Het Rijk heeft namelijk vanwege de uitwerking van het Lenteakkoord en de vaststelling van de Tweede Kamer van de lijst controversiële onderwerpen besloten dat de meicirculaire voor het gemeentefonds, één van de inkomstenbronnen van de gemeente is uitgesteld tot juni. Tot die tijd blijft er onzekerheid over welke gevolgen de landelijke bezuinigingen van het Lenteakkoord en de opschorting van wetten heeft voor de gemeente.

Gebruik giftig bestrijdingsmiddel niet direct van de baan

Wethouder Sander Dekker (VVD, Stadsbeheer) wil niet onmiddellijk stoppen met het gebruik van het bestrijdingsmiddel Roundup Evolution met het giftige glysofaat. Hij wil eerst een proef met diverse bestrijdingsmiddelen en een reactie van de staatssecretaris van Landbouw afwachten. Verder lezen Gebruik giftig bestrijdingsmiddel niet direct van de baan

Feestje voor 500.000ste inwoner discutabel

Deze week viert Den Haag dat de 500.000ste inwoner is geboren. Groen-gele muisjes, klokgelui, saluutschoten en een hand voor de halfmiljoenste inwoner, ouders en grootouders van de burgemeester. Maar niet iedereen vindt het een feestje waard en hoe zeker is het aantal inwoners?

Het aantal inwoners is niet helemaal duidelijk. “Wij gebruiken de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie en daaruit maken we op dat we donderdag op de 500.000ste inwoner zitten. Het is onmogelijk een nauwkeurig antwoord te geven op hoe veel ongeregistreerde Hagenaars er zijn. Juist omdat deze mensen niet geregistreerd zijn”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Niet alle inwoners staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Dat zijn illegalen, maar bijvoorbeeld ook expats. Die zijn niet verplicht zich in te schrijven. De gemeente is ook trots dat er afgelopen jaar 5000 en komende maanden 800 studenten bij komen.

Eigen dynamiek

“Volgens mij is het discutabel en weet niemand het inwonertal zeker. Er zijn ook mensen die vertrekken of overlijden. De stad heeft een eigen dynamiek en daar heeft de overheid geen vat op”, reageert Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij. Hij stelde kritische raadsvragen over de campagne. “Het handje van de burgemeester is prima, maar een opgeklopte campagne is misplaatst, zeker nu de keerzijde van groei zichtbaar is in de economische en de klimaatcrisis. Dat we met te weinig inwoners terugzakken in artikel 12 (onder curatele stelling van het Rijk, zoals in jaren 80, EK) is onzin, dat lag aan verkeerd financieel beleid en niet aan vertrekkende middeninkomens”, aldus Wijsmuller.

GroenLinksraadslid David Rietveld, onlangs vader geworden van een tweede zoon, vindt dat niet te zuur gedaan moet worden over het feestje. “Volgens mij zijn er meer inwoners. Maar vanwege ieders fascinatie met ronde getallen is een feestje niet zo gek, al moet het in deze tijden niet te uitbundig”. Nicolien van Vroonhoven, fractievoorzitter van het CDA verwacht haar vijfde kind in oktober. “Dit feest is een goede gelegenheid om te laten zien dat de stad groeit. De 500.000ste zal wel zorgvuldig uitgekozen zijn”. Ze verwachtte niet dat Merle, de pasgeboren dochter van CDA-wethouder Karsten Klein ooit de halfmiljoenste inwoner had kunnen worden. “Dat was leuk geweest, maar die hadden ze er toch niet uitgepikt”.

Dekker: Minder hard bezuinigen vanwege bevolkingsgroei

Op 1 september krijgt hij of zij een feestelijke ontvangst: de 500.000ste inwoner van Den Haag. Dat is volgens wethouder Sander Dekker (VVD, Financiën en Stadsbeheer) een teken dat het goed gaat met de stad. Een wondermiddel tegen bezuinigingen is het niet, maar: “dit is voordeliger dan in de hoek zitten waar de klappen vallen”.

Het vestigingsoverschot in Den Haag is per jaar 1500, het geboorteoverschot 2000. De bevolkingsaanwas is dus groter in de stad door geboorten dan door immigratie. Symbolisch kiest de gemeente voor een geboorte, een nieuw leven, passend bij de ooievaar in het logo van de stad en een goed excuus om groen-gele muisjes te eten. Een mijlpaal, volgens Dekker. “Waar delen van Nederland kampen met een bevolkingsdaling. zien wij de afgelopen jaren een groei van zo’n 3 procent”.

Een belangrijk voordeel van meer inwoners is extra geld. Per inwoner krijgt de stad zo’n € 1000,- van het Rijk. De helft daarvan gaat naar straatverlichting, onderhoud, groen en bijvoorbeeld een school in de buurt. De rest is voor andere zaken, zoals het aantrekken van nieuwe bedrijven en instellingen en voorzieningen als theaters, gemeentemuseum, en de een trots van Dekker: het 50-meter zwembad in Ypenburg. “Het feit dat de stad groeit maakt het mogelijk te blijven investeren in de stad, ondanks de economische tegenwind. We zitten goed in ons vel.”

Begroting 2012

De begroting van 2012 is volgens de wethouder op een haar na gevild. De bevolkingsgroei is daarin al meegenomen. “We rekenen ons niet rijk, maar dit is voordeliger dan in de hoek zitten waar de klappen vallen. We hoeven minder hard te bezuinigen dan zonder groei. Dat betekent niet dat we op onze handen kunnen zitten, want er dreigen nog tegenvallers op het gebied van sociale zekerheid, openbaar vervoer en bouwen en wonen. We zijn niet het Gallische dorpje uit Asterix dat zich aan alle invloeden kan onttrekken”. In het collegeakkoord hebben PvdA, VVD, D66 en CDA afspraken gemaakt voor bezuinigingen van €150 miljoen tot 2014. “Er komt geen hele nieuwe ronde bezuinigingen. Bezuinigingen die op ons af komen, verdwijnen niet als sneeuw voor de zon, maar onze slimme rekenaars hebben de hele zomer doorgewerkt. Ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken”.

Ozb

De VVD’er is er trots op dat ondanks bezuinigingen en crisis de woonlasten in Den Haag niet stijgen vanwege de in het collegeakkoord afgesproken verlaging van de onroerendezaakbelasting. Coalitiegenoot PvdA wil dat nieuwe tegenvallers met een verhoging van de ozb worden opgevangen in plaats van met nieuwe bezuinigingen. “Ook zij hebben getekend voor dit akkoord. Iedereen betaalt ozb, dus iedereen geniet voordeel en je moet de rekening niet onnodig bij burgers leggen. Je moet kijken of je geld kunt besparen met zaken anders organiseren, slimmer en goedkoper, en zo een betaalbare woonstad maken met een hoog voorzieningenniveau”.

Leegloop

In 2008 waarschuwde oud-burgemeester Wim Deetman bij zijn afscheid voor de gevolgen voor de stad als de groei van het inwonertal zou uitblijven. “Die angst is deels terecht. Halverwege de jaren zestig zaten we op 600.000 inwoners. In de jaren zeventig en tachtig volgde een leegloop. Dekker ondervond het aan den lijve. “Ik was nog klein en we woonden bij het Kaapseplein. De buurt veranderde snel. Toen bij ons twee keer kort na elkaar werd ingebroken, zijn mijn ouders naar Zoetermeer vertrokken, zoals veel mensen met een middeninkomen. In het precomputertijdperk heeft de gemeente de financiële gevolgen hiervan te laat doorgehad. Nu zou je het sneller zien. De leegloop was een financiële sluipmoordenaar. Begin jaren negentig zaten we op 440.000 inwoners. Dat is de stad bijna fataal geworden”. De Hofstad kwam in de zogenoemde artikel-12status terecht en van 1993 tot 1997 onder financiële curatele van het Rijk te staan. Dekker: “De waarschuwing van Deetman is terecht. Hij maakte als burgemeester de artikel-12status mee, hoeveel pijn het doet als de Residentie onder curatele staat en hoe moeilijk het is daar uit te komen”.

Groei

De stad kon weer groeien na de herindeling van 2002 en de Vinexlocaties Ypenburg, Leidschenveen en Wateringseveld. “De middengroepen hebben weer een plek in de stad en niet alleen daar, maar ook in Zuidwest, wat al lang niet meer is zoals 20 jaar terug”, aldus Dekker. De 500.000ste inwoner is volgens hem de resultante van bewust aan de stad werken. “Goede woningen, een hoog voorzieningenniveau, zoals de komst van een 50-meterbad in Ypenburg, onze voetbalclub en het Nationaal Danstheater, en aan alledaagse dingen als een fijne buurt en meer veiligheid. Natuurlijk moeten we nog aan de bak, in een stad ben je nooit klaar”. Dekker verwacht dat de stad nog fors kan groeien. “Het duurt wel een tijdje voor we de 600.000 bereiken, de huishoudens zijn kleiner en de wooneisen anders. De capaciteit van de Vinexwijken loopt op zijn einde, maar er zijn nog meer interessante plekken, zoals de Laakhavens, de Binckhorst, het Norfolkterrein en op termijn de Vlietzone. Ik denk dat we over 10 jaar wel op 525.000 inwoners kunnen zitten”. Daarmee is de wethouder gunstiger gestemd dan de laatste prognose van 508.000 inwoners in 2020. Volgens Dekker is de stad nog lang niet vol. “Er staat geen kaasstolp over Den Haag. De stad is altijd in beweging. Als iemand roept ‘ho, stop’, dan moet die zich realiseren dat stilstand achteruitgang betekent en dat we teruggaan naar een situatie waar niemand naar verlangt”.

Keerzijde

De groei heeft ook een keerzijde.In Den Haag is het aantal bijstandsgerechtigden sterk toegenomen tot 20.000 ten opzichte van de 15.000 van drie jaar geleden. “Hoe groter de stad, hoe meer mensen aan de onderkant zitten. We moeten op dit vlak alle zeilen bijzetten. We zien het nu tijdig en het is belangrijk financieel degelijk te blijven”, zegt de wethouder. “De boodschap van Deetman was ook de opgaande lijn vast te houden”, vervolgt hij. “Daarom behouden we onze voorzieningen ondanks de bezuinigingen en investeren we fors in onderwijs en in veiligheid en leefbaarheid. We willen onze basistaak beter doen dan in het verleden. De groei van de stad maakt het mogelijk te blijven investeren”.

Beter of slechter?

Is Den Haag er nu beter of slechter op geworden de afgelopen tien jaar van bevolkingsgroei? “Die vraag moet ieder voor zich beantwoorden. Ik was toen net klaar met mijn studententijd en vond het eigenlijk maar een saaie stad. Nu is er het hele jaar wat te doen, je hebt de haven, het Plein. Den Haag heeft veel te bieden en steeds meer voor jonge mensen. “Dat geeft mij wel een trots gevoel”.

Van Nieuwenhoven: ‘Ozb aan de orde stellen voor nieuwe bezuinigingen’

PvdA-fractievoorzitter in de Haagse raad Jeltje van Nieuwenhoven waarschuwt wethouder van Financiën Sander Dekker (VVD) dat hij niet meer moet bezuinigien zonder eerst de onroerendzaakbelasting (ozb) aan de orde te stellen. Zij deed dat op de Dag van de Arbeid 1 mei.

Tijdens haar toespraak bij het standbeeld van Pieter Jelles Troelstra in het Westbroekpark zei Van Nieuwenhoven dat zij het nog steeds een goed college vindt, maar ze had een wel een boodschap voor Dekker: “Als je nu denkt dat je overal kunt gaan zeggen dat vanwege de financiën en vanwege tekorten er nog meer bezuinigd moet worden, dan kan dat in ieder geval niet op het armoedebeleid, op cultuur, op welzijn en op de krachtwijken, maar het kan ook niet zonder dat we de ozb-verlaging aan de orde stellen. Want als je wel denkt dat je die verlaging aan de orde kunt stellen. Want als je wel denkt dat je die verlaging aan de orde kunt stellen voor mensen die het toch al goed hebben, maar je wilt wel bezuinigen op dingen waar mensen dagelijks de gevolgen van proeven, dan ben je verkeerd bezig”.

Zij doelt daarmee onder meer op recente uitlatingen van de wethouder. Half april bij de presentatie van de jaarrekening schetste Dekker, mede om ieder vluchtgedrag van collegawethouders te voorkomen, een zwart toekomstbeeld. Het gaat slecht met de gemeentekas, en het zal nog slechter worden, zo luidde zijn toekomstvisie. Want het rijk gaat het ambtenarenapparaat afslanken en dat zal  vanzelfsprekend effecten hebben op de werkloosheid in de stad Den Haag. De bezuinigingen van het rijk op het openbaar vervoer worden binnenkort ook zichtbaar voor de gemeente. Komende week overweegt de HTM een tweede stakingsdag uit protest tegen de voorgenomen afslanking.

De wethouder zei toen ook dat hij eerder nieuwe tegenvallers zag komen, dan nieuwe meevallers. Volgens van Nieuwenhoven zal het opvangen daarvan dus gepaard moeten gaan met het openbreken van de afspraken over de onroerendzaakbelasting in het collegeakkoord uit 2010. Daarin staat dat de tarieven voor de ozb op woningen structureel met 10 procent dalen ten opzichte van 2009, waarna de belastingdruk van de ozb in de rest van deze collegeperiode gelijk blijft. Dekker voorzag bij de presentatie van de jaarrekening al dat dit jaar de krachtproef voor de coalitie wordt, die nu moet onderhandelen over de Voorjaarsnota waarin mogelijke bijstellingen aan de begroting worden vastgelegd.

D66 verbaasd over voorstel VVD voor Reaganplein

D66 heeft verbaasd gereageerd op het plan van coalitiepartner VVD om een laan of plein naar de veertigste president van de Verenigde Staten te noemen. Vooral het omstreden buitenlands beleid van Ronald Reagan staat dit in de weg. GroenLinks noemt het een slecht idee.

D66-raadslid Joost Sneller wijst op de steun van de VVD voor de lijn van het Haagse college om ‘geen voortouw in wat voor positiebepaling dan ook’ te nemen, omdat een neutrale houding past bij een internationale stad van vrede en recht. “Ik vermoed dat landen als El Salvador, Guatemala en Nicaragua Reagan geen toonbeeld van neutraliteit vinden”, aldus Sneller.

D66 krijgt steun van de oppositie. Raadslid Inge Vianen: “GroenLinks vindt het een slecht idee en zelfs schadelijk voor het imago van Den Haag als stad van vrede en recht een straat naar de 40e president van de VS te vernoemen. Gedurende zijn presidentschap van 1981 tot 1989 zorgde het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten voor verschillende schendingen van het internationale recht en direct of indirect ook voor de schending van mensenrechten”.

In de reglementen van de commissie die adviseert over de straatnaamgeving staat dat zeker moet zijn dat degene geen ongunstig oorlogsverleden heeft. Bovendien is Reagan nog geen tien jaar dood, een andere regel van de commissie.

GroenLinks vindt vernoemen naar ‘echte mensenrechtenverdedigers’ zoals Jimmy Carter, Moeder Teresa of de Dalai Lama logischer. Vianen heeft het college schriftelijke vragen gesteld. Sneller denkt aan grondlegger van de Europese Unie Jean Monnet en Nobelprijswinnaar Dag Hammerskjold, maar beide zijn al vernoemd. “Dat is dan slordig onderzoek van mijn kant, maar het zegt genoeg dat ik ze niet ken. Die mogen best een prominentere plek hebben. Net als Roosevelt die nu een klein plantsoentje heeft”. Andere voorbeelden van Sneller zijn bijvoorbeeld een andere grondlegger van de Europese Unie, Robert Schuman, en een andere voormalige president van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson.

Sneller hoopt dat de commissie deze argumenten meeweegt. Mocht de commissie toch voor vernoeming van Reagan kiezen, dan zal hij daar negatief op reageren. “Maar volgens mij zit de commissie op dit moment toch niet om nieuwe namen verlegen”, aldus Sneller. Wethouder Sander Dekker (VVD) liet vorige week weten het vernoemen van Reagan een goed voorstel te vinden.