‘Koning Willem-Alexander moet zijn medeleven betuigen’

Theater de Vaillant is deels dichtgespijkerd, binnen liggen de glasresten op de fauteuil. Verderop klagen voorbijgangers over de brandlucht en modezaak Herman is gewoon open, alsof ze vannacht niet zijn geplunderd. De vier blonde dames achter de kassa willen geen commentaar geven, houten planken tegen de buitenkant zijn stille getuigen. Binnen is niets meer te zien. Het is het gesprek van de dag in de buurt, die zich opmaakt van weer een avond rellen, na drie avonden onrust en geweld. “Willem-Alexander zou hier iets over moeten zeggen, dan zou het zo rustig zijn”, aldus een buurtbewoonster. Verder lezen ‘Koning Willem-Alexander moet zijn medeleven betuigen’

Aanstaand ereburger Duivesteijn altijd trouw aan Den Haag

Adri Duivesteijn, de man achter het huidige stadhuis met de bijnaam IJspaleis, mag zich vanaf volgende week donderdagavond ereburger van Den Haag noemen. Een titel die zeldzaam is. Na zijn vertrek vanwege de crisis over de bouw van het stadhuis en zijn functies als Tweede Kamerlid, wethouder in Almere en senator, bleef hij de stad trouw. Verder lezen Aanstaand ereburger Duivesteijn altijd trouw aan Den Haag

Gemeente wil Schilderswijk omvormen tot aantrekkelijke wijk

De Schilderswijk moet weer een wijk worden waar mensen willen wonen, dat zei wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling) tijdens de presentatie van het actieplan Deal Schilderswijk –Wereldwijk. Het college steekt € 11 miljoen in de wijk, ongeveer de helft daarvan was al gereserveerd voor de krachtwijken, de andere helft is extra. Verder lezen Gemeente wil Schilderswijk omvormen tot aantrekkelijke wijk

Zomerserie: Onderwijs

Op 12 september gaat Nederland weer naar de stembus. Ook in Den Haag duiken de partijposters weer op en zijn de pamfletten niet aan te slepen. Terwijl partijen hun messen slijpen, kijkt Den Haag Centraal hoe politieke thema’s in de stad worden vertaald. Ditmaal: onderwijs Verder lezen Zomerserie: Onderwijs

‘Bewoners Den Haag moeten zelf meer doen tegen overgewicht’

Paul Uitewaal, huisarts in de Schilderswijk ziet te weinig verandering door de Haagse aanpak tegen overgewicht ofwel obesitas vanuit de gemeente. Zijn oplossing is bewoners met ideeën laten komen. De harde cijfers zijn pas in het najaar bekend, meldt Carolien van Hooijdonk, projectleider Haagse Aanpak Gezond Gewicht. Verder lezen ‘Bewoners Den Haag moeten zelf meer doen tegen overgewicht’

Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) heeft alternatieven gevonden voor de zes wijkbibliotheken die moeten verdwijnen. Het levert een bezuiniging op van ongeveer € 2 miljoen per jaar. Daarmee voldoet zij aan de eis van de Haagse gemeenteraad om nog voor de zomer een plan te hebben.

In het plan komen er zeven vervangende locaties voor de bibliotheken. Dit is vooral bedoeld om mindervalide ouderen en kinderen van 0 tot 12 een goed te bedienen. Deze locaties zijn minstens drie dagen per week drie uur open. “Dat is een minimum, ik denk dat de meeste locaties wel langer open zullen zijn, maar dat is aan de buurtbibliotheken zelf. Zij zien wanneer het nodig is”, aldus de wethouder. De zevende nieuwe locatie komt op verzoek van de nieuwe brede buurtschool de Vuurvlinder in Mariahoeve. Deze gaat pas in 2015 open, als de nieuwbouw van de school klaar is. “We hebben breed gekeken wat nu de prettigste en meest toegankelijke oplossing was voor de te sluiten filialen en dat is gelukt. Iedereen houdt een bibliotheek binnen twee kilometer van huis. Natuurlijk wil iedereen het liefst de eigen wijkbibliotheek open houden, maar ze zien ook wel in dat dat niet kan in deze tijd. We krijgen nu bovendien nieuwe vormen van samenwerking van de buurtcentra van de toekomst, scholen, bibliotheken, buurtbewoners en vrijwilligers”. Het is de bedoeling dat de buurtbibliotheken zelf hun vrijwilligers regelen. Zij krijgen wel ondersteuning van de gemeente, ook bij het inwerken.

Lastige klussen voor het vinden van alternatieven waren vooral Benoordenhout en de Schilderswijk. “In Benoordenhout stak Florence de vinger op en is onderdak gevonden in verzorgingshuis Oostduin. Dit is uiteindelijk in harmonie met de bewoners besloten. De buurt wilde zelf in het oude filiaal verder, maar de kosten daarvoor waren te hoog, dus dat was niet haalbaar. In de Schilderswijk komt een locatie schuin tegenover het huidige filiaal in buurtcentrum De Mussen. Daar was het nog een hele kluif, omdat de huurkosten per vierkante meter niet mals waren. We nemen nu de helft van het deel wat eerst werd gehuurd door Triodos over, dat staat leeg en zo blijft de huur beperkt tot €20.000 per jaar”, zegt Van Engelshoven.

Voor de andere filialen waren al eerder afspraken bijna rond. Het Henri Couvéehuis bood zichzelf aan als alternatief voor het filiaal Statenkwartier/Duinoord, in Escamp komen er naast de grote nieuwe wijkbibliotheek in Escamp nog twee kleine locaties voor Bouwlust/Vrederust en Moerwijk in scholen, de laatste wordt nog gebouwd en tot de opening is een alternatief gevonden in het Coornhertcentrum. In Spoorwijk gaat de Oase aan de Van Meursstraat naast het te sluiten filiaal een buurtbibliotheek herbergen. “Het gebouw is van de Stichting Stad en Kerk, maar ik verwacht niet dat het woord kerk een drempel vormt voor bezoekers. Er komen daar nu al veel mensen die ook gebruik maken van de bibliotheek”.

De hele operatie, het sluiten van de wijkbibliotheken en het openen van de buurtbibliotheken, gaat een paar weken duren. Er is € 227.000,- uitgetrokken voor de inrichting en het begeleiden van vrijwilligers. Daarnaast is structureel €110.000,- nodig. Buiten de huur van een deel van De Mussen, gaat dat geld naar de begeleiding van de vrijwilligers, logistiek en het onderhoud van locatie en collectie. “Het schrikbeeld van een plank in de gang op de nieuwe locaties, komt niet uit. Er komen prettige leerplekken voor kinderen. De expertise voor de inrichting van de bibliotheken komt in handen van de Dienst Openbare Bibliotheken van de gemeente. De collecties worden wel kleiner, wat overblijft, blijft beschikbaar als achtervang”.

In de buurtbibliotheken komt een kleinere collectie boeken, tussen de 2500 en 4000 boeken met een systeem van reserveren bij andere filialen en ophalen in de buurt. Daarnaast start in het schooljaar 2013/2014 een programma bibliotheek in de school waar scholen aan mee kunnen doen. Iedere school die meedoet krijgt een eigen collectie en kan ook boeken reserveren. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan leesbevordering. Via een computer op school krijgen leerlingen toegang tot een grote collectie boeken. “De scholen bepalen zelf of ze meedoen, het kost geld per leerling en ik ga niet over de materialen. Ik zie het als een mooie toekomstbestendige ontwikkeling”, aldus de wethouder.

Bewoners medeverantwoordelijk voor krachtwijkenaanpak

De gemeente Den Haag bezuinigt niet op de aanpak van krachtwijken. Ondanks dat het Rijk de geldkraan dichtdraait, gaat de gemeente door. De tweede fase krachtwijkenaanpak verwacht meer van bewoners en heeft speciale aandacht voor de Schilderswijk.

Wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsontwikkeling) heeft geen goed woord over voor de bezuinigingen op de krachtwijken door de Rijksoverheid, ondanks eerdere beloften van tien jaar steun. “Waar wij niets bezuinigen heeft het Rijk er niets meer voor over. Dit is een contractbreuk die zijn weerga niet kent”. Ondanks alle bezuinigingen is Norder er trots op dat Den Haag als enige grote stad €0,- bezuinigt op de krachtwijken.

Nieuwe accenten

In de tweede fase is de Schilderswijk verheven tot apart onderwerp. “Waar je in de andere drie krachtwijken, Zuidwest, Rivierenbuurt/Spoorwijk en Transvaal vooruitgang ziet, blijft de Schilderswijk achter”. Norder wil kijken of hij met het Rijk hierover afspraken kan maken. Het Rijk biedt namelijk al hulp aan Rotterdam-Zuid, Norder wil hetzelfde voor de Schilderswijk.

Daarnaast blijven de oude pijlers: schoon, jongeren en onderwijs, aan het werk en de wijkeconomie in de tweede fase overeind. Maar wel met meer verantwoordelijkheid van bewoners, ondernemers en scholen. Scholen gaan de ‘snoeproutes’ schoonhouden, de wandelwegen van openbaar vervoer naar school waar veel snoepwikkels op straat belanden.

Meewerken

Van bewoners wordt ook meer gevraagd dan het meedenken in de eerste fase. Wie niet meewerkt aan hulp, het vinden van een baan, of aan het schoonhouden van de buurt loopt het risico op een sanctie, bijvoorbeeld korting op de uitkering. “Op de bank zitten is geen optie meer”. De wethouder start een experiment met 20 blokken in de vier wijken. Hij wil bewoners daar verantwoordelijk maken voor het schoonhouden van hun directe omgeving. Zij krijgen een rechtstreeks nummer naar een speciaal serviceteam waar zij bijvoorbeeld groot zwerfvuil als een matras rond ondergrondse containers kunnen melden. “En als zij weten wie die matras daar heeft neergelegd, mogen ze dat ook vertellen. De gemeente gaat erop af, ruimt de troep op en als bekend dan gaan we bij de dader langs om een boete te innen”.

 15 Miljoen

Voor de tweede fase zijn de activiteiten van de afgelopen vier jaar tegen het licht gehouden. Daaruit bleek dat met het stoppen van projecten die weinig opleveren en restanten uit afgeronde projecten €15 miljoen vrij komt voor de tweede fase. Een deel hiervan komt uit afgeronde projecten die goedkoper konen, zoals de Paul Krugerlaan, of die niet werkten, zoals met meer communicatie bewoners betrokken krijgen bij hun wijk.

Prestatieafspraken

Norder en de woningcorporaties gaan ‘full swing’ door met de wijkenaanpak. Een deel daarvan is eerder opgenomen in nieuwe prestatieafspraken die deze week met corporaties zijn gesloten. Naast productieafspraken over aantallen woningen in goedkope en middensegment is extra ingezet op het verbeteren van de woonomgeving van huurders door bestrijding van woonoverlast, onderhoud van de woningen en het verduurzamen van de woningvoorraad. Daarnaast zijn maatregelen tegen scheefwonen, huisvesting voor arbeidsmigranten en het wonen voor kwetsbare groepen opgenomen.

Zes bibliotheken dicht in 2013

Van nu tot 2013 zullen zes van de negentien bibliotheken verdwijnen. In elk stadsdeel blijft wel een filiaal over. Dat heeft wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) bekend gemaakt in het spreidingsplan Haagse bibliotheken. Zij haalt daarmee de beloofde bezuiniging van €2,0 miljoen uit het collegeakkoord.

Met de sluiting verdwijnen 40 mensen, zo’n 26 voltijdsbanen. Zij verdwijnen niet per definitie bij de te sluiten filialen. Voor de procedure wordt het sociaal beleidskader van de gemeente gevolgd. Zij krijgen binnen de gemeente een andere baan of een loopbaantraject aangeboden. “We vullen nu al geen vacatures in en gebruiken waar nodig uitzendkrachten. Straks zijn de veertig als eerste aan de beurt bij vervanging en een vacature, want die hebben ervaring”, zegt Charles Noordam, directeur van de Dienst Openbare Bibliotheek in Den Haag.

Zes filialen dicht

Daaruit volgde dat zes filialen dicht moeten: Schilderswijk aan de Koningstraat, , Benoordenhout aan de Utenbroekestraat, Spoorwijk aan de Van Meursstraat. Statenkwartier/Duinoord aan de Valeriusstraat, Moerwijk aan de Erasmusweg, Bouwlust aan de Beresteinlaan en Morgenstond aan de Leyweg. De laatste drie gaan op in de gloednieuwe grootste wijkbibliotheek aan de Leyweg die in juni de deuren opent. De verhuizing van Morgenstond naar het nieuwe pand was al voorzien.

De functies van te sluiten filialen worden ondergebracht bij het behouden wijkfiliaal. “Ieder stadsdeel beschikt straks namelijk nog over minstens een sterke wijkbibliotheek. Maar ook andere instellingen kunnen functies overnemen van te sluiten vestigingen. Denk aan brede buurtscholen, verzorgingstehuizen, of commerciële partijen. In Brabant is er bijvoorbeeld een bank met een bibliotheekcollectie”, aldus wethouder van Engelshoven.  Eerder tijdens een raadsdebat over deze bezuiniging wilden enkele raadsleden geen kleine balie ergens achterin. Daar is de wethouder niet bang voor. “Tot 2013 nemen we de tijd om naar de invulling te kijken. We willen ook met bewoners, scholen en verzorgingstehuizen in gesprek over wat zij nodig vinden in hun wijk, want iedere wijk is anders. Ik streef naar een kleine eigen collectie uit de te sluiten filialen. Ook het overblijvende wijkfiliaal kan ook boeken aanleveren”.

Enige manier

Sluiting was volgens de wethouder de enige manier om de bezuiniging te halen. “Ik heb alle filialen bezocht en we hebben gekeken hoe ze eruit zien, hoe groot het verzorgingsgebied is, wat de samenstelling van de bezoekers is en hoeveel bezoekers er komen. Voor Benoordenhout was volgens de wethouder geen betrouwbaar bezoekersaantal vast te stellen. Daar komen veel kinderen die graag met hun handen voor de sensoren wapperen en daarmee het bezoekersaantal vertekenen. Het mooie is dat geen enkel filiaal hetzelfde is. Overal komt ander publiek. We hadden overal wel wat af kunnen halen, maar dan was het allemaal net niets geweest. Nu blijft in ieder stadsdeel tenminste één sterke bibliotheek binnen bereik.”

Voor het bepalen van de te sluiten filialen is gekeken naar groeimogelijkheden, bezoekersaantallen en openingstijden. “Een goed voorbeeld daarvan is Bomenbuurt. Die is afgelopen jaar met ruimere openingstijden verhuisd naar het winkelgebied in de Fahrenheitstraat en kreeg in de tweede helft van vorig jaar daardoor 22 procent meer leden”, zegt wethouder van Engelshoven.

De openingstijden van de negentien bibliotheken variëren nu van 15 uur in Statenkwartier/Duinoord tot 50 uur in Loosduinen. “Straks zijn de bibliotheken in de stad gemiddeld 39 uur per week open. We streven naar een goede bereikbaarheid en gaan uit van een bibliotheek op 1,5 kilometer afstand. Dat halen we niet meer overal en daar waar dat het geval is, gaan we op zoek naar ondersteunende locaties, zoals campus Teniersplantsoen in de Schilderswijk of de brede school plus in Moerwijk. We willen slim samenwerken”, aldus Ingrid van Engelshoven.

De filialen die open blijven kunnen nog groeien. Bovendien bieden ze stuk voor stuk ruimte voor andere activiteiten, zoals taalcursussen en computerlessen . Dat klinkt als meer werk voor minder personeel. “Een deel daarvan vangen we op door automatisering van het terugbrengen van boeken en van betalingen. We hebben veel stagiairs en we staan niet overal alleen voor. Er zijn ook andere instellingen met mediawijsheid en die taalcursussen geven. We gaan efficiënter organiseren”, aldus directeur Noordam.

 

Het jaar van de Haagse krachtwijk

Het Haags gemeentebestuur wil dit jaar resultaten boeken op het gebied van de krachtwijken. In Transvaal, de Schilderswijk, Den Haag Zuidwest en de Stationsbuurt/Rivierenbuurt moeten verbeteringen snel zichtbaar zijn, in ieder geval voor de verkiezingen van maart 2010.

Afgelopen week kwamen liefst twee bewindslieden kijken in de Haagse krachtwijken. Het bezoek van wijkminister Eberhard van der Laan werd aangegrepen om het akkoord van diverse partijen over  de Brede Buurtscholen Plus te ondertekenen. Hij werd begeleid door de vier krachtwijkwethouders.

Begin dit jaar opende staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van onderwijs al de zaterdagschool in het Nova-college. Dat is zo succesvol dat waarschijnlijk komende zomer al de door directeur Kars Veling gedroomde zomerschool er komt. Mijlpalen voor wethouder Sander Dekker (VVD, Onderwijs, Jeugdzaken en Sport). Hij hoopt daarbij dit jaar nog het begin van het topsportcentrum in het Zuiderpark en de komst van een havo/vwo-school in Zuidwest te realiseren. Verder gaat in juni de eerste van 2285 ondergrondse vuilcontainer de grond in. Voor de plaatsing van de vuilcontainers in alle krachtwijken is €30 miljoen beschikbaar en binnen twee jaar moeten ze zijn geplaatst.

Dit jaar moeten achttien van de 77 projecten voor de krachtwijken zijn opgestart. De projecten variëren van concrete acties, zoals de ondergrondse afvalbakken, een bedrijfsverzamelgebouw aan de Paul Krugerlaan en een Ondernemingshuis aan de Vaillantlaan tot het aanpakken van overlast door jongeren. Voor de aanpak van de krachtwijken is tien jaar uitgetrokken.

‘Gerichte aandacht beste medicijn voor probleemwijken’

WIE Annet Bertram, 49 jaar, getrouwd met Kees, twee dochters
OPLEIDING Sociologie en Rechten aan de Technische Universiteit Delft
VORIGE BAAN Directeur-generaal Wonen, ministerie van VROM
HUIDIGE BAAN Gemeentesecretaris Den Haag

De probleemwijken zijn een hardnekkig probleem en prioriteit van het kabinet. Annet Bertram stond aan de wieg van adoptiewijken en past dit nu ook toe in de krachtwijken in Den Haag.

De klok tikt door voor de probleemwijken. Over acht jaar moeten ze in alle opzichten bloeien. Annet Bertram, gemeentesecretaris in Den Haag, heeft de hulp ingeroepen van vier bewindslieden. ‘Het helpt echt als je een directe lijn hebt naar de bestuurlijke top.’

Tekst Elske Koopman
Beeld Arenda Oomen

Sinds haar studie sociologie interesseerde Annet Bertram (49), gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag, zich al voor probleemwijken. Zij deed onderzoek in een stadsvernieuwingswijk, wijdde haar scriptie eraan, maar wilde meer van de problematiek weten. Ze plakte er een studie rechten aan vast, om meer te weten over volkshuisvestingsrecht. In 1985 kreeg ze een baan bij het ministerie van VROM en na verschillende functies werd zij in 2002 directeur-generaal Wonen. Vijf jaar later koos ze voor een baan bij de gemeente Den Haag, waar vier van de veertig Vogelaarwijken liggen: Schilderswijk, Stationsbuurt, Transvaal en Zuidwest.

Je bent één van de architecten van de adoptiewijken.
Lacht… ‘Ja, en hoe kwam dat… Ik was net directeur-generaal en Calvinist genoeg om te zeggen dat als iets niets oplevert, het anders moet. Je moet een goed onderbouwd verhaal hebben. Aantonen wat de slechtste wijken zijn en weten dat het wat oplevert als je er geld instopt. We hebben twee jaar onderzoek gedaan en een methodiek ontwikkeld waar ik, samen met mijn collega’s bij Financiën en Léon van Halder, toenmalig directeur-generaal Grotestedenbeleid en mijn opvolger bij VROM, helemaal achter stonden. We hebben toen adoptie bedacht.’

Hoe gaat dat?
‘We hebben adoptieteams voor de wijken samengesteld, dwars door de kokers heen. Daarin zaten wethouders uit de stad zelf, een bewindspersoon, een onafhankelijk deskundige en een topambtenaar met verschillende achtergronden. De opdracht was simpel: laat partijen vertellen waar ze tegenaan lopen en probeer daar wat aan te doen in regelgeving, bijvoorbeeld. De betrokken directeuren-generaal overlegden elke zes weken over de vorderingen. Ik had mezelf twee wijken toebedeeld: Overtoomse veld in Amsterdam waar de Ru Parée school wordt omgevormd tot Community Center met allerlei activiteiten. Mijn adoptieminister was toen Gerrit Zalm van Financiën. In Utrecht-Overvecht begeleidden we, met toenmalig minister Aart-Jan de Geus van Sociale Zaken en wethouder Rinda den Besten, onder meer een autopimpbedrijf waar tien tot twintig jongeren werden opgeleid die echt niet vooruit kwamen, geen lieverdjes.’

Kom je daar nog wel eens?
‘Ik ben nog voorzitter bij de vergaderingen over de Ru Paréeschool en dat Community Center komt er. Wouter Bos zet zich daar ook voor in. De man uit Utrecht belt me nog regelmatig voor advies en toevallig was ik daar pas nog.’

Er was wel kritiek op het woord adoptie en de actiefste begeleiders bereikten het meest.
‘Dat is zo. Ik heb zelf het hele project laten begeleiden door onderzoekers. Je hebt mensen nodig die op onorthodoxe manier willen sjouwen. In sommige groepen ontbrak de chemie. Na dit project wilde ik ook echt bij een gemeente werken, om in de praktijk dwars door de kokers te kijken. Ik heb ervan geleerd en de aanbevelingen toegepast in Den Haag.’

Welke?
Je moet je richten op het echte probleem. Geen carrousel van dertig projecten van een bezoek bij 75-plussers tot het opknappen van de markt. En de gemeentetop moet in de wijk zitten, omdat je anders niet door de regels en kaders komt. Je moet snel contact kunnen leggen met meerdere ministeries, want het probleem zit niet op één onderwerp. Ik heb echt twaalf hulpverleners per gezin gezien, we willen naar één gezinscoach en met verschillende instanties gaat dat niet zomaar. Je hebt de juiste connecties nodig om dat te bereiken. In feite heeft die autopimpman dat met mij.’

Dus alle vertrouwen in adoptie?
‘Het helpt… het helpt echt.’

Hoe heb je dat toegepast in de vier Haagse krachtwijken?
‘We hebben eerst wijkplannen gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders zei bij het begin al dat als er vier dezelfde plannen lagen, er iets niet klopt. De wijken zijn te verschillend. We hebben vijf pijlers benoemd waar we ons op richten: Schoon, heel en veilig, Jongeren en gezondheid, Multiprobleemgezinnen, Werk, inburgering en wijkeconomie en Leefbaar wonen. We hebben vier wethouders uit het college bereid gevonden om koplopers te zijn en de kar te trekken, maar het hele college doet natuurlijk mee. Samen met de betrokken directeuren vorm ik een ontstoppersteam, dat snel problemen op kan lossen. In de wijken zitten teams met mensen van verschillende achtergronden met een directe lijn naar de gemeentetop.’

Maar ook dit keer zijn er bewindslieden in het spel.
‘We hebben bewindspersonen gekoppeld aan businesscases. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van onderwijs begeleidt het 7/24 project op het Novacollege, waar jongeren en ouders zeven dagen per week een activiteitenprogramma krijgen aangeboden, zodat ze niet buiten de boot vallen. Ernst Hirsch Ballin, minister van Justitie, begeleidt het veiligheidsonderdeel, staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk begeleidt de economische ontwikkeling van Transvaal en Ab Klink, minister van Volksgezondheid, heeft het gezondheidsprogramma onder zijn hoede. Een coalitie met zorgverzekeraars en zorginstellingen zet zich in voor preventie. We willen mensen in beweging krijgen en anticiperen op specifieke ziektes, zoals suikerziekte bij Hindostanen. Het is handig als je de departementen achter je hebt staan’

Is adoptie het middel tegen de kwaal probleemwijken?
‘Niet de adoptie, wel de gerichte aandacht op de wijk. Kars Veling van het Novacollege wilde alleen meedoen met steun van gemeente en Rijk, omdat hij tegen veel regels opliep. De bereidheid van de overheid om mee te doen, geeft mensen energie.’

Horen probleemwijken niet gewoon bij Nederland?
‘Ja, natuurlijk. Maar dat betekent niet dat je een hek erom moet zetten en klaar.’

Ben je bang dat na de opknapbeurt omliggende wijken problemen krijgen?
‘Ah, het waterbedeffect. Nee. We beginnen bij de wijken waar het om gaat. Daar bouwen we kennis op die we later in andere wijken kunnen gebruiken. We hebben nu dertig miljoen uitgetrokken voor 2.200 ondergrondse vuilcontainers in de krachtwijken, maar de bedoeling is dat ze in de hele stad komen. Pieter Winsemius (oud-minister van VROM, EK) zei eens: als een huis in brand staat, begin je toch niet met het afblussen van de panden eromheen. Dan begin je bij de brand. Mooie beeldspraak vind ik dat.’

Kunnen andere gemeenten leren van de Haagse aanpak?
‘Poeh. Het staat nog wel in de kinderschoenen. Ik hoop wel dat we in de loop van dit jaar ervaringen kunnen uitwisselen over de wijken. Deze maand moet de aanpak echt op stoom komen en dit jaar moeten we resultaten boeken, vindt het college.’

Het is ook het laatste jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.
‘Daarom.’

Is er al wat gebeurd in de krachtwijken?
‘Eind deze maand begint het Novacollege met de zaterdagschool, met activiteiten voor de jeugd. We zijn ver met de gezincoaches en met het instellen van een Veiligheidshuis, een samenwerkingsverband voor een veiliger stad. De eerste ondergrondse container gaat hopelijk dit kwartaal de grond in. Tijdens een speciale participatietop deed het bedrijfsleven toezeggingen. Ballast Nedam betrekt de jeugd in een renovatie- en reparatiewerkplaats in Transvaal en Albert Heijn opent filialen in alle krachtwijken.’

Hoe ziet de toekomst van de wijken eruit?
‘Dit soort processen hebben wel tien jaar nodig. In Den Haag zie ik al beweging. Partijen willen ervoor gaan en dat moeten we vasthouden. Als het ons lukt voor de komst van een nieuw kabinet resultaten te laten zien, maken we een kans. Je moet het wel samen goed doen. Niet iedereen kan onconventioneel doorsjouwen en risico’s nemen.’

En de toekomst van Annet Bertram?
Ik heb heel bewust voor deze baan gekozen. Mijn takenpakket is breder dan de krachtwijken en gaat ook over Den Haag internationale stad en de gemeentelijke organisatie. Je gaat pas weg als je klaar bent.’