Moet dat cultuurcomplex er nou echt komen?

De culturele instellingen in Den Haag vinden van wel. Zij zijn akkoord met de plattegronden, de basis voor het definitieve ontwerp. Daarmee eindigt een tumultueuze week toch nog positief voor de Haagse cultuurwethouder Joris Wijsmuller, al hangt hem een motie van wantrouwen boven het hoofd over het complex.
De gemoederen lopen nog steeds hoog op rond het nieuw te bouwen onderwijs en cultuurpaleis van 177 miljoen euro in de Haagse binnenstad. Het houdt de gemeenteraad al jaren verdeeld.
Gisteren was er voor het stadsbestuur weer een kleine mijlpaal met het akkoord van de culturele instellingen die na de oplevering in het pand trekken. De plattegronden wijken op verschillende punten af van het eerste ontwerp van architect Jo Coenen. De aanpassingen zijn grotendeels te wijten aan bezwaren van de welstandscommissie.
Raadsonderzoek
Afgelopen week vergaderde de raadscommissie ruimte weer tot in de kleine uurtjes over de kwestie, onder meer omdat de wethouder vlak voor Kerst schreef dat de bouw een jaar vertraging oploopt. De oppositie wil een raadsonderzoek naar het proces rond de bouw, maar de coalitie van D66, PvdA, Haagse stadspartij en CDA is tegen. De wethouder schreef verder dat er een aantal geschillen waren tussen de gemeente als opdrachtgever en het bouwconsortium Cadanz (Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw). Tijdens de commissievergadering bleek het om 159 geschillen te zijn waar een uitspraak van de Raad van Arbitrage over moet komen.
Vertrouwen
Volgens de wethouder Cultuur, Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij heeft dat geen consequenties voor de kosten van het gebouw. Hij heeft daar alle vertrouwen in en landsadvocaat Pels Rijcken kijkt mee. Hij vroeg de raadsleden om hem en zijn meekijkende collega’s in het college van burgemeester en wethouders en het ambtenarenapparaat van de gemeente te vertrouwen. Wijsmuller was als raadslid altijd tegen de nieuwbouw aan het Spuiplein vanwege de hoge kosten. Een deel van zijn partij denkt er nog zo over. Dat bleek ook uit een e-mailwisseling tussen partijleden waar de lokale weekkrant Den Haag Centraal gisteren over berichtte. Maar ook in en om de raadszaal uiten ze openlijk hun twijfels over het project. Hun wethouder vraagt vertrouwen. Er zou een extra raadsvergadering over over de nieuwste ontwikkelingen rond het Spuiforum komen. Maar aanvrager PVV vond de spoed er wel af, omdat het aangevraagde spoeddebat pas drie weken na de aanvraag was gepland, op 12 januari. Die vergadering ging dus niet door. Komende donderdag is er een werkbespreking voor raadsleden met een toelichting op de veranderingen. De kwestie staat eind januari op de agenda van de reguliere raadsvergadering.
Motie van wantrouwen
De PVV heeft al aangekondigd dat er een motie van wantrouwen komt. Ondanks het gerommel in de eigen partij zal Wijsmuller die motie overleven. Net als zijn voorganger Norder dat deed tijdens de vorige raadsperiode met een vorig ontwerp van het onderwijs- en cultuurcomplex.

Spuikwartier gaat definitief op de schop

De Haagse gemeenteraad is in de nacht van vrijdag op zaterdag akkoord gegaan met de plannen voor het Spuikwartier. Uiteindelijk stemden 26 raadsleden voor het plan en 18 tegen. Onder de laatste groep was Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij die al kritisch was op het plan van zijn partijgenoot wethouder Joris Wijsmuller. Verder lezen Spuikwartier gaat definitief op de schop

Den Haag vermijdt grote nieuwe bezuinigingen

De gemeente Den Haag gat komend jaar niet groots bezuinigen en ziet zelfs ruimte voor investeringen, bijvoorbeeld € 15,8 miljoen in het muziek- en danscentrum op het Spuiforum, al is de komst nog onzeker. Verder lezen Den Haag vermijdt grote nieuwe bezuinigingen

Strop van €75 miljoen dreigt na terugtrekken ontwikkelaar JuBi-kavel

Net als in 2002 staat Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij nog steeds achter hergebruik van de huidige onderkomens van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, de JuBi-kavel. De kwestie is weer actueel nadat projectontwikkelaar MAB is afgehaakt voor de nieuwbouw op die plek. De gemeente moet de gebouwen volgens oude afspraken kopen, een strop van €75 miljoen.

Het nieuws dat de projectontwikkelaar zich terugtrok, lekte afgelopen weekend uit via AD/HC. Wijsmuller was in 2002 al kritisch over de plannen. Hij diende toen met de voltallige oppositie een alternatief plan in om zowel de gebouwen van de ministeries als de Zwarte Madonna te behouden. Eén ministerie zou volgens het plan naar het Koningin Julianaplein gaan, het andere bleef achter in een gerenoveerde toren en in de ander zouden woningen komen. “Dat plan is nu achterhaald. De gemeente moet de panden kopen en geld lenen, dan krijg je ook nog rente erbij, dus dat gaat veel meer geld kosten”. De aankoop is pas in 2013 als de ambtenaren gaan verhuizen naar de nieuwbouw, maar Wijsmuller voorziet voor die tijd geen oplossing. “Dat zou wel een nieuw record zijn. Planontwikkeling kost tijd”. Hij heeft wel een idee om een deel van het oude oppositieplan te behouden. “Je zou in plaats van de miljoenen aan nieuwbouw op het Spuiplein slimmer aan de slag kunnen en goed combineren. Het conservatorium zou voor een deel in de 100.000 m2 tellende panden kunnen. Je zou een deel van het geld kunnen inzetten voor de renovatie en een deel kunnen ombouwen tot woningen. Ik ben nog steeds voor meer woningen op die plek, dat maakt de buurt levendiger”. Hij voelt wel iets voor de plannen zoals Peter Drijver die vorige week in deze krant beschreef. Drijver ging daarin uit van behoud van de gebouwen, de vestiging van het conservatorium in de laagbouw en woningen in de hoogbouw in combinatie met een facelift voor het hele gebied.

De kostenpost van 75 miljoen kan een woordvoerster van wethouder Marnix Norder (PvdA, Stedelijke Ontwikkeling) niet ontkennen, noch bevestigen. Als er geen andere oplossing komt voor de gebouwen, dan moet de gemeente de gebouwen in 2013 kopen. “We zijn wel in overleg met andere ontwikkelaars, maar meer kan ik daarover nog niet zeggen”, aldus de woordvoerster.

MAB heeft zonder sanctie de gemeente laten zitten. “MAB bouwde De Kroon in de eerste fase van Wijnhaven. Het bouwen op die locatie, dat doen ze op risico. Ook al is het een zogenoemde AAA-locatie, je weet vooraf nog niet of je als projectontwikkelaar na de bouw wel kopers hebt. En ondertussen moet je wel investeren. In de tweede fase wilde MAB meedoen aan de herontwikkeling van de oude ministeriegebouwen. In die tijd hebben we daarover een intentieovereenkomst met een bouwrecht gesloten”.

Sinds het aantreden van wethouder Norder , ruim vijf jaar geleden, kent de gemeente geen bouwrecht meer, maar een bouwplicht. “We werken met een grondreserveringsovereenkomst. De gemeente doet een aanbesteding of de ontwikkelaar benadert de gemeente met een plan.  We maken afspraken over grondprijs, functies, feitelijk gebruik van de grond en een termijn voor de ontwikkeling tot het verlenen van de bouwvergunning. De ontwikkelaar maakt kosten voor het meedoen aan de aanbesteding, inhuur van een architect en andere voorbereidingen voor de bouw. De gemeente reserveert de grond voor de ontwikkelaar en deze betaalt hiervoor. Als hij zich na het sluiten van de overeenkomst terugtrekt, volgt volgens de overeenkomst een boete”. Dat was in de tijd van de afspraken met MAB dus nog niet opgenomen in de overeenkomst. Dat Eurocommerce met het terugtrekken uit de bouw van de M van Koolhaas dat aan het Koningin Julianaplein had moeten komen, ook zonder boete wegkwam, was volgens de woordvoerster omdat toen alleen de intentieovereenkomst er was en nog geen nadere afspraken voor een grondreserveringsovereenkomst waren gemaakt.

“Ik waarschuwde toen al dat het onverstandig was om te roeien met de riemen die je niet hebt”, besluit Wijsmuller.

 

Algemene Beschouwingen rond ‘feestelijke begroting’

De laatste Algemene Beschouwingen van voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 stonden bol van verkiezingsretoriek. De meeste partijen bereden hun stokpaardjes, maar er waren ook onverwachte wendingen, zoals een mogelijke aanzet tot een  referendum over het Cultuurforum.

Een feestelijke begroting noemde D66-fractievoorzitter Marjolein de Jong de programmabegroting 2010-2013. Zij was niet de enige oppositiepartij met kritiek op de toon van de begroting. De Politieke Partij Scheveningen formuleerde het bij monde van Arina van der Zwan als volgt: de kiezer plezieren en het zuur pas daarna laten komen. Het CDA pleitte voor bezuinigingen op personeel en meer investeringen in de economie. Als enige fractie presenteerde het CDA plannen in een tegenbegroting. Wethouder Marieke Bolle (PvdA, Cultuur en Financiën) prees dit initiatief, omdat het debat zo scherper werd.

Crisis

Bolle stond tijdens de verdediging van haar eerste begroting lang stil bij de gevolgen van de economische crisis. “In de eerste helft van dit jaar zijn 51 bedrijven in Den Haag failliet gegaan. Eerst was de crisis de ver-van-mijn-bedshow, maar nu ondervinden veel mensen de crisis aan den lijve”. Zij zegt dat het college met de begroting doet wat het kan met investeringen en het scheppen van banen. Volgens haar hoeft ze door gemaakte afspraken tot 2011 nog geen rekening te houden met minder rijksgeld, waar veel partijen voor waarschuwden. “Daarna volgt een nieuwe afspraak tussen rijk en gemeenten en gaat het erom spannen wat Den Haag gaat krijgen. We moeten rekening houden met pijnlijke maatregelen, een volgend college zal die moeten nemen”.

GroenLinks waarschuwde de aanwezigen zich niet te laten leiden door angst met de woorden van de Amerikaanse president Roosevelt: ‘Het enige waarvoor men angst hoeft te hebben, is de angst zelf’. “Wie zich laat leiden door angst, leidt een stad als Den Haag niet uit deze crisis, biedt de Hagenaars geen perspectief op een zonnige toekomst”, aldus fractievoorzitter Heleen Weening. Zij miste wel extra investeringen in duurzaamheid.

Arrestatie

De arrestatie van de directeur van kunstfestival Todays Art daags voor de Algemene Beschouwingen hield de gemoederen ook bezig. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij noemde het schandalig dat het college de buitengewoon intimiderende actie legitimeert. Volgens het College is het een zaak van justitie. Ingrid Gyömörei, fractievoorzitter van de SP, vond de arrestatie met de reden dat hij mensen had laten schrikken, onterecht. “Het is beter een arrestatieteam op wethouders af te sturen, zij laten Hagenaars al jaren lang schrikken”.

Armoede

Zij haalde haar eerdere bijdragen aan Algemene Beschouwingen aan waarin ze het college waarschuwde en pleitte voor meer investeringen in de onderkant van de samenleving in goede tijden, zodat ze tegen een stootje zouden kunnen”. Veel partijen vonden dat er meer aan armoedebestrijding moest gebeuren. Wim Pijl van ChristenUnie-SGP riep het college op de stille armoede, verzwegen uit schaamte, in beeld te brengen en aan te pakken. Bolle zei dat het college al veel doet, juist ook aan armoedebestrijding. PvdA-fractievoorzitter Bas Sepers pleitte in dit kader voor een kerstcadeautje van €50,- voor de minima en kreeg steun van SP, GroenLinks en de Haagse Stadspartij.

Cultuurforum

Gyömörei ageerde bovendien tegen het plan voor een Cultuurforum aan het Spuiplein. “De Hagenaar wordt niets gevraagd. Het is een enorme ongedekte cheque. Wat kunnen we allemaal niet doen als we deze natte droom niet naleven?” GroenLinks-collega Heleen Weening steunde het plan ondanks de economische crisis. “Juist in barre tijden moet je investeren in cultuur, anders krijg je armoedige samenleving”. De VVD deed per interruptie tijdens de bijdrage van D66 het voorstel om een startnotitie te maken, zodat eventueel een referendum kan komen over het Cultuurforum. D66 was in ieder geval blij verrast door deze geste.

Spreektijden

De Haagse Stadspartij maakte het eind van de vergadering niet mee. De elf minuten spreektijd van Wijsmuller was al op voordat hij zijn bijdrage had uitgesproken. Omdat ook vragen tijdens bijdragen van anderen van de tijd afgaan, restte hem niets anders dan zwijgend de rest van het debat te volgen. Dat komt door de afspraak tussen raad en college voor het strenger hanteren van de spreektijden om te vaak nachtelijk vergaderen te voorkomen. Wijsmuller probeerde een raadsmeerderheid achter meer spreektijd te krijgen, maar dat lukte niet. “Dan kan ik beter thuis op de bank gaan kijken”. Toen verliet hij de raadszaal.

Onwel

Hij was niet het enige raadslid dat voortijdig de zaal verliet. Rabia Bouchtaoui van Solidair Nederland werd onwel. De vergadering werd korte tijd geschorst en het raadslid werd met uitdrogingsverschijnselen met de ambulance afgevoerd. Van Aartsen liet nog tijdens de vergadering weten dat het best goed ging. Bij het ter perse gaan van deze krant lag Bouchtaoui nog steeds in het ziekenhuis. Het was voor het eerst in deze raadszaal dat zoiets is voorgekomen.

De raad vergadert de komende tijd in commissieverband over de begroting. Op 5 november praat de hele raad er weer over en moet blijken of er nog wijzigingen komen.