Vrouwen belangrijk voor vrede, veiligheid en stabiliteit

Gelijkheid voor vrouwen is belangrijk voor vrede, veiligheid en stabiliteit. Dat zegt speciaal coördinator van de Verenigde Naties voor Libanon Sigrid Kaag. Nederland heeft volgens haar nog een lange weg te gaan met een zestiende plek in de vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement. Ze pleitte in de Tweede Kamer voor quota en en riep politieke partijen op geen poortwachter te zijn, maar vrouwen aan te moedigen.

VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwé had Kaag namens het Gender Meerpartijen Initiatief uitgenodigd om in de Tweede Kamer te praten over vrouwen in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) en hun rol in vredesbesprekingen. Haar partij is tegen quota, maar vindt meer aandacht voor de rol van vrouwen in vredesprocessen wel erg belangrijk.

Duurzamere vrede
En die is groot, legde Kaag uit. “We zien dat als vrouwen betrokken zijn bij vredesprocessen dat er meer dan 50 procent kans is op een duurzamere vrede. Het is een utopie dat je een vredesproces tot een goed einde brengt met alleen heren, maar zij zijn er wel het meest bij betrokken”, aldus Kaag. De aanwezigheid van vrouwen zou versterkend werken.

Dat leert ook de geschiedenis. “Emancipatie gaat vaak hard in tijden van conflicten. Vaak omdat vrouwen in die tijden wel moeten werken en voor zichzelf op moeten komen. Op  treurige wijze werkt dat bevrijdend.”

Het is belangrijk dat vrouwen de kans krijgen om een bijdrage te kunnen leveren. “We moeten stoppen om vrouwen te zien als sectorgroep. In Libanon zijn 128 parlementsleden en onder hen drie vrouwen. Daar zien ze vrouwen als sectorgroep in plaats van de helft van de maatschappij. We moeten het belang benadrukken van complementariteit.” Volgens Kaag roept de nieuwe Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties juist op tot de inzet van vrouwen bij vredesprocessen van het onderhandelen tot het waarborgen.”

Opwaardering
In dat kader wees ze ook op moeders van jihadisten die zich verenigen in netwerken en samen praten over hoe ze dat kunnen voorkomen. De thuiszorg, sociale netwerken en de familie zijn daarbij ook van groot belang. “Een opwaardering van de rol van de vrouw is ontzettend belangrijk. Een stijging van 5 procent aan vrouwen die deelnemen, betekent vijf keer minder geweld.”

Een quotum instellen om een minimum aantal vrouwen in de politiek te krijgen is niet genoeg, betoogde Kaag. Dat illustreerde ze met een voorbeeld uit haar eigen werk: “De premier van Libanon vroeg mij of hij een vrouw moest vragen voor het ministerie van gender. Dat hebben ze daar. Ik heb gezegd dat een vrouw benoemen tot minister prima is, maar wel op Defensie, Financiën of Economische Zaken, wat ze daar soevereine dossiers noemen. Dat resulteerde tot een man op genderzaken. De arme man werd vervolgens door iedereen bekritiseerd om zijn post.” Haar advies is om portfolio’s op te zoeken en te kijken naar de bredere samenleving. De juiste persoon moet op de juiste plek komen. “Dat geldt ook voor Nederland, we hebben hier ook nog geen vrouwelijke premier gehad”, hield ze de Kamerleden voor. “We hebben hier ook nog geen minister voor Financiën of Buitenlandse Zaken gehad”, vulde PvdA-Kamerlid Roelof van Laar aan. Volgens Kaag is het in sommige vrouwen heel normaal dat vrouwen in hoge functies zitten, bijvoorbeeld in Syrië. Terwijl daar nu geen vrouwen betrokken zijn bij het vredesproces. Ook is er voor hen een rol als mentor en ondersteuner om ook degenen die nu nog niet actief zijn ‘de nieten’ een rol van betekenis te laten spelen.”Verandering komt meestal van binnenuit. We hebben champions nodig.”   

Tussenpaus Kuiken

Diederik Samsom verloor de lijsttrekkersstrijd en verliet het podium, zoals hij had aangekondigd. Het principe van de PvdA is dat ze als ze een man op één hebben, een vrouw op twee komt. Dat betekent dat Attje Kuiken nu tegen wil en dank de tussenpaus is: tijdelijk fractievoorzitter tot aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Verder lezen Tussenpaus Kuiken

Motie-van-wantrouwen-moe

Het was een beetje beschamend in de Tweede Kamer gisteravond. 17 Kamerleden namen de moeite om te komen stemmen voor een motie van wantrouwen tegen premier Mark Rutte. Indiener van de motie was Louis Bontes van de Groep Bontes/Van Klaveren. Overigens schitterde zijn fractiegenoot Joram van Klaveren in afwezigheid. Bontes foeterde daarna dat hij zich geschoffeerd voelde en dat hij dit toch niet vond kunnen in de Tweede Kamer. Schoorvoetend, of in ieder geval aarzelend, gaf Kamervoorzitter Khadija Arib hem gelijk. Verder lezen Motie-van-wantrouwen-moe

Hand modder

“Het is als een hand modder gooien in schoon water en zeggen dat het water troebel is”, hoorde ik minister-president Mark Rutte gisteravond zeggen. Hij was duidelijk geraakt door de kritiek van CDA’er Pieter Omtzigt en Louis Bontes van de Groep Bontes/Van Klaveren als zou hij het onderzoek naar het neerschieten van vliegtuig MH17 in de doofpot willen stoppen.  Verder lezen Hand modder

Aribs eerste misser

De nieuwe Kamervoorzitter kreeg vorige week te maken met een afscheidsbrief van een Kamerlid. Zoals het de voorzitter betaamt, las ze die voor en eindigde met de woorden: Wassila,  bedankt. Om vandaag in de Telegraaf te zeggen dat hetzelfde inmiddels ex-Kamerlid Wassila Hachchi snel ‘inzicht moet geven in haar beweegredenen’. Daar had ze voor het voorlezen van de brief aan moeten denken. Verder lezen Aribs eerste misser

Lek

Veel kenners op en om het Binnenhof hadden het al verwacht, maar nu is het officieel: De Tweede Kamercommissie van onderzoek heeft het lek uit de Tweede Kamercommissie Stiekem niet gevonden. Daarin zitten de fractievoorzitters en de informatie die zij daar krijgen, moet binnen de commissie blijven. Volgens commissievoorzitter Carola Schouten is er geen lek gevonden, zijn er wel tien berichten in de media verschenen die rechtstreeks tot de commissie zijn terug te voeren en is er geen aanleiding om aan te nemen dat de fractievoorzitters tegen de commissie hebben gelogen.  Verder lezen Lek

Aanstaand ereburger Duivesteijn altijd trouw aan Den Haag

Adri Duivesteijn, de man achter het huidige stadhuis met de bijnaam IJspaleis, mag zich vanaf volgende week donderdagavond ereburger van Den Haag noemen. Een titel die zeldzaam is. Na zijn vertrek vanwege de crisis over de bouw van het stadhuis en zijn functies als Tweede Kamerlid, wethouder in Almere en senator, bleef hij de stad trouw. Verder lezen Aanstaand ereburger Duivesteijn altijd trouw aan Den Haag

Plasterk overleeft motie leeuwendeel van de oppositie

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft vannacht een motie van wantrouwen overleefd in het debat over het aftappen van 1,8 miljoen stuks metadata. De coalitie van VVD en PvdA bleef achter hem staan en de SGP en ChristenUnie accepteerden zijn excuses. D66 vond de garantie van Plasterk dat hij de volgende keer direct zou rectificeren te mager, omdat hij ook zei dat hij het weer zou doen. Alexander Pechtold diende darom de motie in namens zijn partij en kreeg de steun van het leeuwendeel van de oppositie. Verder lezen Plasterk overleeft motie leeuwendeel van de oppositie

Willem-Alexander is nog niet klaar

Rijen op de Hofweg bij Dudok, ineens overlopen worden door een groep scholieren of ouderen. Zijn de taartjes zo populair? Nee, het zijn de bezoekers van ProDemos, Huis voor de democratie en rechtstaat. Vanaf april verschijnen ook fietsers voor de fietsroute langs onder meer het Vredespaleis. Verder lezen Willem-Alexander is nog niet klaar

Regeerakkoord VVD-PvdA: Bruggen slaan

Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA moet ook bezuinigen en daar zal iedereen iets van merken. De zorgpremie en het eigen risico worden inkomensafhankelijk, de hypotheekrenteaftrek is niet langer onaantastbaar, de sociale voorzieningen gaan op de schop en de gemeenten krijgen meer zeggenschap, bijvoorbeeld over de openstelling van winkels op zondag. Verder lezen Regeerakkoord VVD-PvdA: Bruggen slaan