VVD wil Ronald Reagan in Haags stratenboek

De Haagse VVD-fractie wil dat een plein of laan in Den Haag de naam van Ronald Reagan krijgt. Het collegebesluit hierover zou als het aan fractievoorzitter Boudewijn Revis ligt moeten vallen voor 6 februari, de honderdste geboortedag van Reagan.

“Hij heeft het grootste internationale conflict beslecht, dat is toch best stoer”, motiveert Revis zijn verzoek aan het college. Hij vindt dat de vijftigste president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan een naamsvermelding verdient in Den Haag. “Reagan heeft als president veel betekend voor de internationale vrede en verdient een plek in de stad van Vrede en Recht”, aldus Revis. Hij doelt daarmee op het beëindigen van de Koude Oorlog, waar Reagan hard aan heeft getrokken. Hij vindt het gek dat zijn naam nog niet voorkomt en die van Kennedy wel, ‘die in de praktijk niet voor elkaar heeft gekregen wat Reagan in de jaren tachtig realiseerde voor de wereldvrede’.

Reagan was president van 1981 tot 1989. “Zijn stevige beleid richting de Sovjet-Unie heeft ervoor gezorgd dat in 1989 de Berlijnse Muur viel en de Koude Oorlog, het grootste internationale conflict na de Tweede Wereldoorlog, ten einde kwam”, stelt Revis bij zijn vragen aan het college. De andere partij in dit conflict was Michail Gorbatsjov, toenmalig leider. “Maar hij had wel wat aansporing nodig”, vindt Revis. Vandaar dat hij voor de voormalig Sovjetleider geen naamsvermelding vraagt. “Het is ook geen wedstrijd. Misschien verdienen wel meer mensen een naamsvermelding, maar wij vragen het nu voor Reagan om zijn verdienste voor de wereldvrede”.

Wat Revis betreft zijn er twee opties voor een Reaganplein of -laan. “In de Internationale Zone of bij de toekomstige uitrit van de Rotterdamse baan, wat in de plannen Mercuriusplein heet. Het eerste vergt een hernoeming van een straat, dat kan ingewikkeld zijn. De poort van de stad, het nieuwe plein, kan daarom een alternatief zijn. Al kan het nog vijftien jaar duren voor dat plein er is. Als het college op 6 februari al een besluit kan nemen, zijn wij tevreden”. Dat is kort dag, komt de vraag niet een beetje laat? “Misschien had het in 1989 al gemoeten, maar beter laat dan nooit”.

 

Afghanistanconferentie naar Den Haag

De grote conferentie over vrede in Afghanistan is op 31 maart in Den Haag. Het is volgens burgemeester Jozias Van Aartsen de grootste VN-conferentie in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Waarschijnlijk komt ook een delegatie uit Iran en dat betekent de eerste officiële contact op dit niveau tussen de Verenigde Staten en Iran sinds Den Haag dingde met drie andere Nederlandse steden mee naar de conferentie.

Saillant detail is het Maastricht van Gerd Leers een van de andere steden was. Leers was ook in de race voor het burgemeesterschap met Van Aartsen en legde het ook toen af. “Ik heb daar met geen woord over gerept, maar in mijn gesprekken met de minister van Buitenlandse Zaken aangegeven dat Den Haag dit kan doen en dat dit bij de stad past.” Deze week maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat de conferentie in Den Haag wordt gehouden.

Vrede en recht

De locatiekeuze van Den Haag bewijst volgens de burgemeester dat Den Haag echt de stad van vrede en recht is. Hij moet nu wel in een vloek en een zucht een grootschalige conferentie opzetten. Van Aartsen heeft meteen 1600 bedden gereserveerd voor de verwachte gasten. Ongeveer zeventig ministers van Buitenlandse Zaken praten in het World Forum op 31 maart over de nieuwe strategie voor Afghanistan. De conferentie zal worden voorgezeten door de Verenigde Naties. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN wordt hiervoor in Den Haag verwacht. Afghanistan en Nederland zullen de conferentie met de VN leiden.

De conferentie komt er op verzoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Zij wilde een ‘big tent meeting’ over de toekomst van het land. Dit jaar zijn er verkiezingen in Afghanistan en dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt voor de toekomst. Verwachte  delegaties worden verwacht uit de landen van de veiligheidsmacht die nu in Afghanistan actief zijn (ISAF), de donorlanden, landen in de regio, en van internationale organisaties.

Catshuis

De delegaties kunnen landen op Schiphol en vooral als ze met eigen luchtvervoer komen op Rotterdam-The Hague International Airport. Van beide vliegvelden worden delegaties met beveiligde escortes naar Den Haag gebracht. Eventueel kunnen helicopters landen op het Malieveld, het Norfolkterrein, maar ook dichterbij de congreslocatie bij het Catshuis. Voor de beveiliging wordt samengewerkt met de persoonsbeveiligers van DKDB, de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding voor een dreigingsinschatting, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en de Koninklijke Marechaussee.

Volgens burgemeester Van Aartsen is het logisch dat de conferentie naar Den Haag komt. Hij vindt dat logisch, omdat hij de stad als tweede VN-stad ziet. “Dat wordt mij wel eens verweten, maar na New York als de politieke hoofdstad van de VN, is Den Haag de juridische hoofdstad. Het is maar net hoe je rekent, dat geef ik toe, je kunt ook zeggen de vierde VN-stad na Genève en Wenen. Maar het tweede belangrijke orgaan van de VN, het Internationale gerechtshof, zit in Den Haag. Het ligt dus haast voor de hand dat deze conferentie in Den Haag plaatsvindt.”