Columnist, Taalblog

Waarborgen

‘Met huidige kennis en middelen moet dat ook nog te waarborgen zijn’, ‘Ik eis waarborgen vr handhaving van mijn cultuur/vrijheid’, ‘Zijn er genoeg waarborgen voor burgers bij verzameling&gebruik van gegevens
top