Nieuwsmaker

Klijnsma hoog op PvdA-lijst

Oud-wethouder Jetta Klijnsma is nummer zes op de conceptkandidatenlijst van de PvdA. Daarmee is zij de hoogste van de vier Haagse namen op deze lijst. Klijnsma in een eerder stadium
Nieuwsmaker

Overschot Den Haag gekrompen

De gemeente Den Haag heeft vorig jaar €50 miljoen minder uitgegeven dan was begroot. Een groot deel van dit geld is al vergeven aan de aanpak van de gevolgen van
top